ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

Ќ ј   ј «

22.03.2005 N 181

«ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
юстиц≥њ ”крањни
23 травн¤ 2005 р.
за N 559/10839


ѕро затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про пор¤док
проведенн¤ атестуванн¤ особового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни


Ќа виконанн¤ пункт≥в 47, 48 ѕоложенн¤ про проходженн¤ служби р¤довим ≥ начальницьким складом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањнськоњ –—– в≥д 29 липн¤ 1991 року N 114 ( 114-91-п ) (≥з зм≥нами), Ќ ј   ј « ” ё:

1. «атвердити ≤нструкц≥ю про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни (додаЇтьс¤).

2. Ќачальникам √”ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, ”ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥, ректорам вищих навчальних заклад≥в, начальникам науково-досл≥дних установ ћ¬— ”крањни забезпечити виконанн¤ вимог ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.

3. ”важати таким, що втратив чинн≥сть, наказ ћ¬— ”крањни в≥д 23.02.2001 N 148 ( z0225-01 ) "ѕро затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни", зареЇстрований у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 13.03.2001 за N 225/5416 (з≥ зм≥нами).

4.  онтроль за виконанн¤м наказу покласти на заступника ћ≥н≥стра ‘ок≥на ќ.ќ.
Ќаказ над≥слати за належн≥стю.

ћ≥н≥стр ё.¬.Ћуценко


«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
Ќаказ ћ¬— ”крањни
22.03.2005 N 181

«ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
юстиц≥њ ”крањни
23 травн¤ 2005 р.
за N 559/10839


≤Ќ—“–” ÷≤я
про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового
складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни


1. «агальн≥ положенн¤

1.1. јтестуванн¤ проводитьс¤ з метою вдосконаленн¤ д≥¤льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ, п≥двищенн¤ ефективност≥ њх роботи та п≥дтвердженн¤ профес≥йного р≥вн¤ прац≥вник≥в в≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про проходженн¤ служби р¤довим ≥ начальницьким складом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањнськоњ –—– в≥д 29 липн¤ 1991 року N 114 ( 114-91-п ), ≥з зм≥нами.

1.2. √оловним завданн¤м атестуванн¤ Ї оц≥нка д≥лових, профес≥йних, особистих ¤костей особового складу орган≥в та п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ, њх осв≥тнього та квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤, ф≥зичноњ п≥дготовки на п≥дстав≥ глибокого ≥ всеб≥чного вивченн¤, визначенн¤ в≥дпов≥дност≥ посадам, ¤к≥ вони об≥ймають, стимулюванн¤ њх творчоњ активност≥ та в≥дпов≥дальност≥ за стан боротьби з≥ злочинн≥стю, зм≥цненн¤ правопор¤дку, визначенн¤ перспектив њх службовоњ кар''Їри, запоб≥ганн¤ вчиненню прац≥вниками орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни протиправних д≥й, а також ви¤вленн¤ таких прац≥вник≥в, ¤к≥ не спроможн≥ виконувати покладен≥ на них завданн¤.

1.3. Ќачальники вс≥х р≥вн≥в зобов''¤зан≥ забезпечити атестуванн¤ на високому орган≥зац≥йному та правовому р≥вн≥ з додержанн¤м принциповост≥, гласност≥ та об''Їктивност≥ в оц≥нц≥ оперативно-службовоњ д≥¤льност≥ ос≥б, ¤к≥ атестуютьс¤.

1.4. јтестуванн¤ ос≥б середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу проводитьс¤:
на кожн≥й ≥з займаних посад - через 4 роки;
при призначенн≥ на вищу посаду, перем≥щенн≥ на нижчу посаду ≥ зв≥льненн≥ з орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤кщо перем≥щенн¤ по служб≥ або зв≥льненн¤ провадитьс¤ по зак≥нченн≥ року з дн¤ останньоњ атестац≥њ, а у вин¤ткових випадках (зокрема при скороченн≥ штат≥в чи реорган≥зац≥њ орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни) незалежно в≥д цього строку.
—троки атестац≥њ р¤дового ≥ начальницького складу визначаютьс¤ ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни.

2. јтестац≥йн≥ ком≥с≥њ

2.1. —творенн¤ атестац≥йних ком≥с≥й ћ¬— ”крањни, њх компетенц≥¤ та повноваженн¤ визначаютьс¤ ц≥Їю ≤нструкц≥Їю.

2.2. ” центральному апарат≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни створюютьс¤ так≥ атестац≥йн≥ ком≥с≥њ:
центральна атестац≥йна ком≥с≥¤;
ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу апарату ћ≥н≥стра, √оловного штабу, ƒепартаменту зв''¤зк≥в з громадськ≥стю;
ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ;
ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу м≥л≥ц≥њ громадськоњ безпеки, ƒепартаменту ƒержавноњ служби охорони при ћ¬— ”крањни (дал≥ - ƒƒ—ќ);
ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу ƒепартаменту ƒержавноњ автомоб≥льноњ ≥нспекц≥њ (дал≥ - ƒƒј≤), ƒепартаменту ресурсного забезпеченн¤ (дал≥ - ƒ–«), ”правл≥нн¤ кап≥тального буд≥вництва та ≥нвестиц≥й (дал≥ - ” Ѕ≤), ƒепартаменту ф≥нансових ресурс≥в та економ≥ки (дал≥ - ƒ‘–≈), √осподарського департаменту;
ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу √оловного сл≥дчого управл≥нн¤ (дал≥ - √—”), в≥дд≥лу орган≥зац≥њ д≥знанн¤, ƒержавного науково-досл≥дного експертно-крим≥нал≥стичного центру (дал≥ - ƒЌƒ≈ ÷);
ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу п≥дрозд≥л≥в √оловного управл≥нн¤ по боротьб≥ з орган≥зованою злочинн≥стю (дал≥ - √”Ѕќ«);
ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу ƒепартаменту роботи з персоналом (дал≥ - ƒ–ѕ) та ≥нших п≥дрозд≥л≥в апарату м≥н≥стерства;
ком≥с≥¤ з атестуванн¤ командного складу внутр≥шн≥х в≥йськ ћ¬— ”крањни.
—клад цих ком≥с≥й затверджуЇтьс¤ ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни.

2.3. ÷ентральна атестац≥йна ком≥с≥¤ проводить атестуванн¤ кер≥вник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в центрального апарату ћ¬— ”крањни, головних управл≥нь ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нь ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥, ректор≥в вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни, начальник≥в м≥ських управл≥нь (в≥дд≥л≥в) обласного п≥дпор¤дкуванн¤ ≥ розгл¤даЇ сп≥рн≥ питанн¤, щодо атестуванн¤ особового складу, ¤к≥ не вир≥шен≥ у територ≥альних, транспортних органах ≥ п≥дрозд≥лах, вищих навчальних закладах ћ¬— ”крањни.

2.4. јтестац≥йн≥ ком≥с≥њ структурних п≥дрозд≥л≥в центрального апарату ћ¬— ”крањни розгл¤дають атестац≥њ на кер≥вник≥в в≥дпов≥дних п≥дрозд≥л≥в головних управл≥нь ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нь ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥, вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни, що вход¤ть до номенклатури ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни.

2.5. јтестац≥йн≥ ком≥с≥њ створюютьс¤ також у головних управл≥нн¤х ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нн¤х ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та на транспорт≥, головному управл≥нн≥ внутр≥шн≥х в≥йськ ћ¬— ”крањни, вищих навчальних закладах ≥ науково-досл≥дних установах ћ¬— ”крањни наказами в≥дпов≥дних начальник≥в.
 ом≥с≥њ головних управл≥нь ћ¬— ”крањни (дал≥ - √”ћ¬—), управл≥нь ћ¬— ”крањни (дал≥ - ”ћ¬—), управл≥нь ћ¬— ”крањни на транспорт≥ (дал≥ - ”ћ¬—“) розгл¤дають атестац≥њ на начальник≥в м≥ських, районних та л≥н≥йних орган≥в внутр≥шн≥х справ.

2.6. ƒо складу атестац≥йноњ ком≥с≥њ вход¤ть:
голова ком≥с≥њ - один ≥з заступник≥в ћ≥н≥стра, перших заступник≥в (заступник≥в) начальника органу внутр≥шн≥х справ, перший проректор;
члени ком≥с≥њ - представники ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни в головному управл≥нн≥ ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нн¤х ћ¬— ”крањни в област¤х та м≥ст≥ —евастопол≥, начальники структурних п≥дрозд≥л≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни, кер≥вники п≥дрозд≥л≥в роботи з персоналом, штаб≥в, п≥дрозд≥л≥в внутр≥шньоњ безпеки, кер≥вники центр≥в практичноњ психолог≥њ, а також за згодою представники в≥д ветеранських орган≥зац≥й орган≥в внутр≥шн≥х справ, орган≥в прокуратури та —лужби безпеки ”крањни, громадських правозахисних орган≥зац≥й та засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ;
секретар ком≥с≥њ.

2.7. ” склад≥ атестац≥йноњ ком≥с≥њ можуть бути передбачен≥ один або два заступники голови ц≥Їњ ком≥с≥њ.

2.8. јтестуванн¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ в≥др¤джен≥ до ≥нших центральних органах виконавчоњ влади ≥з залишенн¤м у кадрах ћ¬— ”крањни, кр≥м обраних на виборн≥ посади, проводитьс¤ у в≥дпов≥дних структурних п≥дрозд≥лах ћ¬— ”крањни на п≥дстав≥ характеристики, наданоњ в≥дпов≥дним м≥н≥стерством, ≥ншим центральним органом виконавчоњ влади.

3. ѕрава та обов''¤зки начальник≥в
при атестуванн≥ особового складу

3.1. јтестац≥йн≥ листи на п≥длеглих складають безпосередн≥ начальники.
Ќачальники, ¤к≥ складають атестац≥йний лист, зобов''¤зан≥:
ознайомитись з вимогами ц≥Їњ ≤нструкц≥њ;
проанал≥зувати проходженн¤ служби, профес≥йну та спец≥альну п≥дготовку, а також конкретн≥ показники роботи прац≥вника;
вивчити матер≥али (характеристики) на ос≥б, ¤к≥ в≥др¤джен≥ до ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади ≥з залишенн¤м у кадрах ћ¬— ”крањни;
провести бес≥ду з прац≥вником, ¤кий атестуЇтьс¤, з питань проходженн¤ ним служби, п≥двищенн¤ р≥вн¤ профес≥йних та спец≥альних знань, дати необх≥дн≥ поради та рекомендац≥њ стосовно пол≥пшенн¤ особистоњ п≥дготовки ≥ стану справ на доручен≥й д≥л¤нц≥ роботи;
ознайомитис¤ з висновком в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ на прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤;
на п≥дстав≥ всеб≥чного вивченн¤ особистих, профес≥йних та д≥лових ¤костей прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤, заповнити атестац≥йний лист за формою, визначеною у додатку 1 до ц≥Їњ ≤нструкц≥њ;
ознайомити прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤, з≥ зм≥стом атестац≥йного листа.

3.2. Ѕезпосередн≥й начальник складаЇ атестац≥йний лист на п≥длеглого за умови сп≥льноњ служби з ним не менше 3 м≥с¤ц≥в. якщо на час складанн¤ атестац≥йного листа начальник не маЇ трим≥с¤чного терм≥ну сп≥льноњ служби з прац≥вником, ¤кий атестуЇтьс¤, то такий лист складаЇтьс¤ заступником начальника або старшим пр¤мим начальником, ¤кий маЇ терм≥н сп≥льноњ служби понад 3 м≥с¤ц≥.

3.3. —тарш≥ начальники зобов''¤зан≥ всеб≥чно розгл¤нути зм≥ст атестац≥йного листа, з''¤сувати в≥дпов≥дн≥сть викладених у ньому даних д≥йсному стану справ у службов≥й д≥¤льност≥ особи, ¤ка атестуЇтьс¤, власноручно записати у в≥дпов≥дному розд≥л≥ атестац≥йного листа св≥й висновок, поставити дату та п≥дпис.

3.4. Ќа ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ отримали нове призначенн¤ з вибутт¤м з п≥длеглост≥ попередньому начальнику або переведен≥ за власним бажанн¤м за три м≥с¤ц≥ ≥ менше до початку атестуванн¤, атестац≥йн≥ листи складаютьс¤ за новим м≥сцем служби з урахуванн¤м матер≥ал≥в-характеристик, отриманих при прийн¤тт≥ њх на нову посаду.

4. ѕор¤док орган≥зац≥њ, п≥дготовки,
проведенн¤ атестуванн¤ та затвердженн¤
висновку атестац≥йноњ ком≥с≥њ

4.1. ѕ≥дрозд≥ли роботи з персоналом, а там, де вони не передбачен≥ штатним розписом, - прац≥вники, ¤к≥ за функц≥ональними обов''¤зками в≥дпов≥дають за роботу з персоналом, щор≥чно до 15 с≥чн¤ складають плани атестуванн¤ особового складу орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни за формою, визначеною у додатку 2 до ц≥Їњ ≤нструкц≥њ, та затверджують њх у в≥дпов≥дних начальник≥в.

4.2. ќрган≥зац≥йн≥ заходи з п≥дготовки та проведенн¤ атестуванн¤ оголошуютьс¤ наказами в≥дпов≥дних начальник≥в ≥ передбачають:
створенн¤ атестац≥йних ком≥с≥й;
складанн¤ списк≥в ос≥б, ¤к≥ п≥дл¤гають атестуванню;
≥нформуванн¤ м≥сцевих засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ про час та м≥сце проведенн¤ атестуванн¤ ≥з зазначенн¤м контактних телефон≥в дов≥ри органу чи п≥дрозд≥лу внутр≥шн≥х справ;
доведенн¤ до особового складу план≥в проведенн¤ атестуванн¤;
проведенн¤ ≥нструктивних нарад з в≥дпов≥дними начальниками, головами та членами атестац≥йних ком≥с≥й, а також прац≥вниками п≥дрозд≥л≥в роботи з персоналом;
проведенн¤ з прац≥вниками, ¤к≥ п≥дл¤гають атестуванню, ≥ндив≥дуальних бес≥д;
ретельне опрацюванн¤ отриманоњ ≥нформац≥њ щодо прац≥вник≥в та врахуванн¤ њњ при складанн≥ атестац≥йних лист≥в;
складанн¤, у раз≥ необх≥дност≥, зал≥к≥в з бойовоњ та службовоњ п≥дготовки, проходженн¤ медичного обстеженн¤.

4.3. ƒо п≥дпор¤дкованих орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни доводитьс¤ схема атестуванн¤ особового складу орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни, ¤ка складаЇтьс¤ за формою, визначеною у додатку 3 до ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.

4.4. ” раз≥ незгоди з в≥домост¤ми, в≥дображеними в атестац≥йному лист≥, особа, ¤ка атестуЇтьс¤, негайно викладаЇ своњ мотивован≥ запереченн¤ в окремому рапорт≥. ” таких випадках кер≥вник безпосереднього начальника прот¤гом 10 дн≥в орган≥зовуЇ додаткову перев≥рку ≥ готуЇ висновок по сут≥ цих заперечень, з ¤ким ознайомлюЇтьс¤ прац≥вник, ¤кий атестуЇтьс¤. ѕри в≥дмов≥ прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤, в≥д п≥дпису безпосередн≥м начальником про це складаЇтьс¤ акт за п≥дписом не менше ¤к трьох прац≥вник≥в служби.

4.5. јтестац≥йний лист п≥сл¤ розгл¤ду старшими начальниками передаЇтьс¤ на розгл¤д до атестац≥йноњ ком≥с≥њ.

4.6. ¬ атестац≥йному лист≥ зазначаютьс¤ так≥ в≥домост≥ про прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤:
теоретична та практична п≥дготовлен≥сть, компетентн≥сть, здатн≥сть ¤к≥сно та ефективно реал≥зовувати на служб≥ своњ потенц≥йн≥ можливост≥;
результати службовоњ д≥¤льност≥ зг≥дно з функц≥ональними обов''¤зками;
дисципл≥нован≥сть, принципов≥сть у вир≥шенн≥ службових питань, ум≥нн¤ правильно будувати своњ стосунки з громад¤нами та колегами по служб≥, здатн≥сть працювати над усуненн¤м особистих недол≥к≥в, авторитет у колектив≥ та серед населенн¤;
прагненн¤ до вдосконаленн¤ службовоњ д≥¤льност≥, почутт¤ особистоњ в≥дпов≥дальност≥, ст≥йк≥сть моральних принцип≥в, см≥лив≥сть, р≥шуч≥сть, орган≥зован≥сть, здатн≥сть контролювати власн≥ емоц≥њ, повед≥нка поза службою;
волод≥нн¤ ≥ноземними мовами, ум≥нн¤ навчати ≥ виховувати п≥длеглих, вимоглив≥сть до них;
культура в робот≥ та ставленн¤ до п≥двищенн¤ свого осв≥тнього та культурного р≥вн¤;
стан здоров''¤ та ф≥зична п≥дготовлен≥сть, ум≥нн¤ волод≥ти табельною зброЇю, прийомами рукопашного бою, спец≥альними засобами ≥ндив≥дуального захисту та активноњ оборони, здатн≥сть переносити психоф≥зичн≥ навантаженн¤ та труднощ≥ служби;
основн≥ найб≥льш характерн≥ та ≥стотн≥ недол≥ки в службов≥й д≥¤льност≥ та особист≥й повед≥нц≥;
≥нш≥ дан≥, ¤к≥, на думку начальника, заслуговують на увагу дл¤ б≥льш повноњ характеристики п≥длеглого.
¬ атестац≥йних листах випускник≥в (ад''юнкт≥в) зазначаЇтьс¤ також њх усп≥шн≥сть з пров≥дних дисципл≥н навчального курсу та даютьс¤ рекомендац≥њ щодо призначенн¤ њх на ту чи ≥ншу посаду.

4.7. ѕри атестуванн≥ сл≥д дотримуватис¤ такого пор¤дку:
прац≥вник, ¤кий атестуЇтьс¤, заздалег≥дь попереджаЇтьс¤ про час та м≥сце зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ;
атестац≥йний лист розгл¤даЇтьс¤ на зас≥данн≥ атестац≥йноњ ком≥с≥њ у присутност≥ прац≥вника. јтестац≥йна ком≥с≥¤ маЇ право робити запити про наданн¤ необх≥дних матер≥ал≥в ≥ документ≥в, що стосуютьс¤ службовоњ д≥¤льност≥ особи, ¤ка атестуЇтьс¤;
¤кщо особа р¤дового ≥ начальницького складу, ¤ка атестуЇтьс¤, не з''¤вилас¤ на зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ без поважних причин, то ком≥с≥¤ може провести атестуванн¤ за њњ в≥дсутност≥, про що робитьс¤ в≥дпов≥дний запис у протокол≥ зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ та атестац≥йному лист≥. ¬ит¤г з протоколу разом з атестац≥йним листом долучаЇтьс¤ до особовоњ справи.

4.8. Ќе п≥дл¤гають атестуванню особи р¤дового ≥ начальницького складу ж≥ночоњ стат≥ п≥д час перебуванн¤ у в≥дпустках у зв''¤зку з пологами та догл¤дом за дитиною, а також чолов≥чоњ стат≥, ¤ким надана в≥дпустка у зв''¤зку з догл¤дом за дитиною. “ак≥ прац≥вники атестуютьс¤ не ран≥ше, н≥ж через р≥к п≥сл¤ њх виходу на службу.

4.9. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ перебувають у тривалих закордонних в≥др¤дженн¤х, атестуютьс¤ п≥сл¤ поверненн¤ з в≥др¤дженн¤ на загальних п≥дставах.

4.10. ѕозачерговому атестуванню не п≥дл¤гають прац≥вники орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ, строк попередньоњ атестац≥њ ¤ких не перевищуЇ одного року, кр≥м випадк≥в, коли прац≥внику попередн≥м атестуванн¤м установлено конкретний терм≥н дл¤ усуненн¤ недол≥к≥в.

4.11. Ќа п≥дстав≥ всеб≥чного розгл¤ду показник≥в роботи, профес≥йноњ компетентност≥ прац≥вника ≥ його д≥лових та особистих ¤костей ком≥с≥¤ шл¤хом в≥дкритого голосуванн¤ приймаЇ один з таких висновк≥в:
займан≥й посад≥ в≥дпов≥даЇ;
займан≥й посад≥ не в≥дпов≥даЇ.
ќдночасно ком≥с≥¤ може приймати одну з таких рекомендац≥й:
заслуговуЇ на висуненн¤ на вищу посаду (на ¤ку саме);
заслуговуЇ на зарахуванн¤ до резерву кадр≥в на висуненн¤;
заслуговуЇ направленн¤ до вищого навчального закладу ћ¬— ”крањни дл¤ навчанн¤;
п≥дл¤гаЇ перем≥щенню на р≥внозначну посаду (ротац≥њ) (на ¤ку посаду ≥ причини переведенн¤);
п≥дл¤гаЇ переведенню до ≥ншого п≥дрозд≥лу ≥з зазначенн¤м його мотив≥в та обірунтуванн¤м можливоњ потреби в направленн≥ на переп≥дготовку;
п≥дл¤гаЇ переведенню з вищоњ посади на нижчу з викладенн¤м причин ≥ зазначенн¤м того, на ¤ку саме посаду доц≥льно призначити;
п≥дл¤гаЇ зв≥льненню з орган≥в внутр≥шн≥х справ (через службову нев≥дпов≥дн≥сть, за в≥ком, станом здоров''¤ зг≥дно з висновком в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ чи з ≥нших причин).
” висновку атестац≥йноњ ком≥с≥њ пор¤д з визначенн¤м в≥дпов≥дност≥ прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤, займан≥й посад≥ ≥ викладенн¤м рекомендац≥й про його подальше службове використанн¤ може бути вказано, ¤ких недол≥к≥в по служб≥ та в особист≥й повед≥нц≥ в≥н повинен позбутис¤, установлено терм≥н дл¤ њх усуненн¤.
ѕри поданн≥ про присвоЇнн¤ першого спец≥ального званн¤ начальницького складу випускникам вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни в атестац≥йному лист≥ вказуютьс¤ њхн≥ оц≥нки, усп≥шн≥сть та виконанн¤ навчального плану. ” висновку навод¤тьс¤ рекомендац≥њ щодо подальшого проходженн¤ служби особою, ¤ка атестуЇтьс¤, та призначенн¤ ц≥Їњ особи на в≥дпов≥дну посаду.
“акими, що не в≥дпов≥дають займаним посадам, визнаютьс¤ прац≥вники, ¤к≥ мають хоча б один з таких недол≥к≥в: низьк≥ показники оперативно-службовоњ д≥¤льност≥; не забезпечують належним чином доручену д≥л¤нку роботи; не прид≥л¤ють уваги п≥двищенню знань та профес≥йноњ майстерност≥, бойовоњ ≥ ф≥зичноњ п≥дготовки; склали зал≥ки з≥ службовоњ та бойовоњ п≥дготовки на оц≥нку "незадов≥льно"; порушують пор¤док ≥ правила, установлен≥ чинним законодавством ”крањни, прис¤гою, статутами, нормативно-правовими актами ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥ наказами начальник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, що видаютьс¤ в межах њх повноважень.
ƒл¤ кер≥вник≥в ус≥х р≥вн≥в ¤к додатков≥ критер≥њ њх д≥¤льност≥ враховуютьс¤ також стан дисципл≥ни ≥ правопор¤дку в керованих ними органах та п≥дрозд≥лах.

4.12. ¬исновки атестац≥йноњ ком≥с≥њ приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в за на¤вност≥ на зас≥данн≥ не менше двох третин в≥д числа член≥в ком≥с≥њ ≥ п≥дписуютьс¤ головою та секретарем. ѕ≥дсумки голосуванн¤ занос¤тьс¤ до протоколу зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ, ¤кий п≥дписують голова ц≥Їњ ком≥с≥њ ≥ секретар. јтестац≥йн≥ висновки затверджуютьс¤ начальником, ¤кому надано право прийманн¤ та зв≥льненн¤ прац≥вник≥в з орган≥в внутр≥шн≥х справ, або особою, що виконуЇ його обов''¤зки.

4.13. «атверджен≥ атестац≥йн≥ листи в тижневий терм≥н надсилаютьс¤ до орган≥в чи п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ за м≥сцем служби ос≥б, ¤к≥ атестувалис¤, дл¤ оголошенн¤ результат≥в.

4.14. Ѕезпосередн≥ начальники зобов''¤зан≥ одразу п≥сл¤ отриманн¤ атестац≥йних лист≥в оголосити њх результати за м≥сцем служби особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ атестувалис¤. ѕрац≥вникам, ¤к≥ були в≥дсутн≥ на служб≥ з поважних причин, результати оголошуютьс¤ одразу п≥сл¤ њх прибутт¤ до м≥сц¤ служби.

4.15. ќсоба, ¤ка атестувалас¤, ознайомившись ≥з висновком атестац≥йноњ ком≥с≥њ, ставить п≥д ним св≥й п≥дпис ≥ дату.

4.16. ” раз≥ незгоди з висновком атестац≥йноњ ком≥с≥њ особа р¤дового чи начальницького складу п≥сл¤ зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ прот¤гом 10 дн≥в з часу оголошенн¤ цього висновку подаЇ мотивований рапорт на ≥м''¤ пр¤мого начальника. –апорти п≥дл¤гають розгл¤ду у м≥с¤чний терм≥н з дн¤ поданн¤.

5. –еал≥зац≥¤ висновк≥в атестуванн¤

5.1. Ќачальники вс≥х р≥вн≥в з урахуванн¤м висновк≥в атестац≥йноњ ком≥с≥њ та р≥шенн¤ начальника, ¤кий њх затвердив, повинн≥ у двом≥с¤чний терм≥н забезпечити њх реал≥зац≥ю.

5.2. ќсоби, рекомендован≥ на висуненн¤ на вищ≥ посади, зараховуютьс¤ до резерву кадр≥в, а особи, ¤ким рекомендовано отримати в≥дпов≥дну осв≥ту, - до списк≥в кандидат≥в дл¤ вступу до вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни.

5.3. ўодо ос≥б, ¤к≥ за висновком атестуванн¤ п≥дл¤гають перем≥щенню на нижч≥ посади, переведенню по служб≥ або зв≥льненню з орган≥в внутр≥шн≥х справ, у двом≥с¤чний терм≥н з дн¤ затвердженн¤ висновку атестац≥йноњ ком≥с≥њ приймаЇтьс¤ одне з цих р≥шень. ƒл¤ контролю за своЇчасн≥стю реал≥зац≥њ висновк≥в складаютьс¤ в≥дпов≥дн≥ списки.

5.4. ” рамках реал≥зац≥њ висновк≥в атестац≥йноњ ком≥с≥њ начальниками у двом≥с¤чний терм≥н можуть також бути прийн¤т≥ в≥дпов≥дн≥ р≥шенн¤ щодо зм≥ни виплат у межах посадових оклад≥в та розм≥р≥в додаткових вид≥в грошового утриманн¤.

5.5. ѕосадов≥ особи, винн≥ в несвоЇчасн≥й реал≥зац≥њ висновк≥в атестац≥йних ком≥с≥й, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з ƒисципл≥нарним статутом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни ( 551-14 ).

5.6. ѕ≥сл¤ ознайомленн¤ особи, ¤ка атестуЇтьс¤, з висновком атестац≥йноњ ком≥с≥њ атестац≥йн≥ листи в дес¤тиденний терм≥н пересилаютьс¤ в установленому пор¤дку до п≥дрозд≥л≥в роботи з персоналом ≥ долучаютьс¤ до особових справ атестованих прац≥вник≥в.

5.7. Ќачальниками за в≥дпов≥дними матер≥алами прац≥вник≥в п≥дрозд≥л≥в роботи з персоналом щор≥чно п≥дбиваютьс¤ п≥дсумки атестуванн¤ та реал≥зац≥њ висновк≥в атестуванн¤ щодо ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни.
–езультати цих п≥дсумк≥в зазначаютьс¤ у зв≥т≥, ¤кий надсилаЇтьс¤ до ƒ–ѕ ћ¬— ”крањни не п≥зн≥ше 25 грудн¤ кожного року, за формою, визначеною у додатку 4 до ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.

Ќачальник ƒ–ѕ ћ¬— ”крањни
полковник м≥л≥ц≥њ ¬.ќ. риволапчук


ƒодаток 1
до п. 3.1 ≤нструкц≥њ
про пор¤док проведенн¤
атестуванн¤ особового
складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ ”крањни


ј“≈—“ј÷≤…Ќ»… Ћ»—“

«а пер≥од з __________200 р. до __________ 200 р.


званн¤ _____________________, ѕ.≤.Ѕ.____________________________,

особистий номер /___________/, посада ___________________________

________________________________________________________________,

р≥к народженн¤ ________________, осв≥та ________________________,

______________________________, спец≥альн≥сть __________________,

науков≥ ступен≥ ≥ вчен≥ званн¤ _________________________________,

державн≥ нагороди ______________________________________________,

—лужба у «бройних —илах ”крањни (—–—–), —Ѕ” ( ƒЅ),
≥нших в≥йськових формуванн¤х ____________________________________
_________________________________________________________________

—лужба в органах ћ¬— ”крањни ____________________________________

—таж у посад≥ ___________________________________________________

¬исновок попереднього атестуванн¤ _______________________________

–екомендац≥њ атестац≥йноњ ком≥с≥њ попереднього атестуванн¤ ______
_________________________________________________________________

I. «м≥ст атестац≥йного листа

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

___________________ ______ ___________/________________________
(згоден, не згоден) (дата) (п≥дпис та пр≥звище особи,
¤ка атестуЇтьс¤)

II. ¬исновок старшого начальника (кер≥вника)
/складаЇтьс¤ власноручно/

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

посада, званн¤ _________________
____________________________ ________/_____________
____________________________ (п≥дпис) (пр≥звище)

ƒата _____________________

III. –езультати атестуванн¤

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

√олова атестац≥йноњ ком≥с≥њ

—екретар атестац≥йноњ ком≥с≥њ
ƒата _____________________

IV. –≥шенн¤ начальника,
¤кий затверджуЇ атестац≥йний лист

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

посада, званн¤ _________________
____________________________ ________/_____________
____________________________ (п≥дпис) (пр≥звище)

ƒата _____________________

–≥шенн¤ оголошено __________ __________________________
(дата) (згоден, не згоден)
_________/________________
(п≥дпис та пр≥звище особи,
¤ка атестуЇтьс¤)


ƒодаток 2
до п. 4.1 ≤нструкц≥њ
про пор¤док проведенн¤
атестуванн¤ особового
складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ ”крањни


«ј“¬≈–ƒ∆”ё
(посада, спец≥альне званн¤,
пр≥звище та ≥н≥ц≥али
кер≥вника органу,
п≥дрозд≥лу)
_______ __________ 200___ р.


ѕЋјЌ
атестуванн¤ особового складу орган≥в
≥ п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни


----------------------------------------------------------------------------------
| N |—пец≥альне| ƒата | ƒата | ƒата | ƒата |¬≥дм≥тка|¬≥дм≥тка |ѕрим≥тка|
|з/п| званн¤, |затверд- | п≥дго-|розгл¤ду |затверд- | про | про | |
| |пр≥звище, | женн¤ | товки |атестац≥њ| женн¤ |затверд-|оголошен-| |
| |≥м''¤ та по|останньоњ|атеста-| атеста- |атестац≥њ| женн¤ | н¤ | |
| |батьков≥, |атестац≥њ| ц≥њ | ц≥йною | | атеста-| р≥шенн¤ | |
| | посада | | |ком≥с≥Їю | | ц≥њ |атестац≥њ| |
| |особи, ¤ка| | | | | | | |
| |атестуЇть-| | | | | | | |
| | с¤ | | | | | | | |
|---+----------+---------+-------+---------+---------+--------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----------+---------+-------+---------+---------+--------+---------+--------|
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------

ѕ≥дпис кер≥вника п≥дрозд≥лу роботи
з персоналом

ƒодаток 3
до п. 4.3 ≤нструкц≥њ
про пор¤док проведенн¤
атестуванн¤ особового
складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ ”крањни


—’≈ћј
атестуванн¤ особового складу орган≥в
≥ п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни


------------------------------------------------------------------
| ѕосада | ’то | Ќазва | ’то даЇ |’то в≥зуЇ| ’то |
| атестованого |складаЇ, | атеста- |висновок | атеста- |затверд- |
| |п≥дписуЇ | ц≥йноњ | на | ц≥йний | жуЇ |
| |атестац≥ю|ком≥с≥њ, |атестува-| лист | атеста- |
| | | що | нн¤ | та ким | ц≥йний |
| | |розгл¤даЇ| | в≥н |ний лист |
| | |атестац≥њ| |погоджу- | |
| | | | | Їтьс¤ | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Ќачальники |«аступник|÷ентраль-| | | ћ≥н≥стр |
|департамент≥в,|ћ≥н≥стра | на | | |внутр≥ш- |
| самост≥йних |внутр≥ш- | атеста- | | |н≥х справ|
| управл≥нь та |н≥х справ| ц≥йна | | | ”крањни |
| в≥дд≥л≥в | ”крањни | ком≥с≥¤ | | | |
| центрального | | | | | |
| апарату ћ¬— | | | | | |
| ”крањни | | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ѕерш≥ |Ќачальник|÷ентраль-|«аступник| | ћ≥н≥стр |
| заступники ≥ |департа- | на |ћ≥н≥стра | |внутр≥ш- |
| заступники | менту, | атеста- |внутр≥шн≥| |н≥х справ|
| начальник≥в |самост≥й-| ц≥йна | х справ | | ”крањни |
|департамент≥в,| ного | ком≥с≥¤ | ”крањни | | |
| самост≥йних |управл≥н-| | | | |
| управл≥нь та | н¤ ћ¬— | | | | |
| в≥дд≥л≥в | ”крањни | | | | |
| центрального | | | | | |
| апарату ћ¬— | | | | | |
| ”крањни | | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Ќачальники |«аступник|÷ентраль-| | | ћ≥н≥стр |
| √”ћ¬—,”ћ¬—, |ћ≥н≥стра | на | | |внутр≥ш- |
| ”ћ¬—“, |внутр≥ш- | атеста- | | |н≥х справ|
| п≥дрозд≥л≥в, |н≥х справ| ц≥йна | | | ”крањни |
|безпосередньо | ”крањни | ком≥с≥¤ | | | |
|п≥дпор¤дкова- | | | | | |
| них | | | | | |
| ћ¬— ”крањни, | | | | | |
|ректори вищих | | | | | |
| навчальних | | | | | |
| заклад≥в ћ¬— | | | | | |
| ”крањни | | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ер≥вний склад|Ќачальни-|÷ентраль-| | |«аступник|
| √”ћ¬—,”ћ¬—, | ки | на | | |ћ≥н≥стра |
| ”ћ¬—“, | √”ћ¬—, | атеста- | | |внутр≥ш- |
| п≥дрозд≥л≥в, | ”ћ¬—, | ц≥йна | | |н≥х справ|
|безпосередньо | ”ћ¬—“, | ком≥с≥¤ | | | ”крањни |
|п≥дпор¤дкова- |п≥дрозд≥-| | | | |
| них | л≥в, | | | | |
| ћ¬— ”крањни, |безпосе- | | | | |
| вищих | редньо | | | | |
| навчальних |п≥дпор¤д-| | | | |
| заклад≥в ћ¬— | кованих | | | | |
|”крањни, ¤кий | ћ¬— | | | | |
| входить до |”крањни, | | | | |
| номенклатури | ректори | | | | |
| ћ¬— ”крањни | вищих | | | | |
| |навчаль- | | | | |
| | них | | | | |
| |заклад≥в | | | | |
| | ћ¬— | | | | |
| | ”крањни | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| јтестований |Ќачальни-| | ер≥вник | |«аступник|
|склад апарату | ки | | апарату | |ћ≥н≥стра |
| ћ≥н≥стра, |структур-| |ћ≥н≥стра | |внутр≥ш- |
| ƒепартамент | них | | | |н≥х справ|
|документально-|п≥дрозд≥-| | | | ”крањни |
|го забезпечен-| л≥в ћ¬— | | | | |
|н¤ та режиму, | ”крањни | | | | |
| √оловного | | | | | |
| штабу, | | | | | |
| ƒепартамент | | | | | |
| зв''¤зк≥в з | | | | | |
|громадськ≥стю | | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ер≥вний склад|Ќачальни-| | | |«аступник|
| /в≥д | ки | | | |ћ≥н≥стра |
| начальника |департа- | | | |внутр≥ш- |
| в≥дд≥лу до |мент≥в та| | | |н≥х справ|
| начальника | управ- | | | | ”крањни |
| управл≥нн¤/ |л≥нь, що | | | | |
| крим≥нальноњ | вход¤ть | | | | |
| м≥л≥ц≥њ ћ¬— |до складу| | | | |
| ”крањни |крим≥на- | | | | |
| | льноњ | | | | |
| | м≥л≥ц≥њ | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ер≥вний склад|Ќачальни-| | | |«аступник|
| /в≥д | ки | | | |ћ≥н≥стра |
| начальника |департа- | | | |внутр≥ш- |
| в≥дд≥лу до |мент≥в та| | | |н≥х справ|
| начальника | управ- | | | | ”крањни |
| управл≥нн¤/ |л≥нь, що | | | | |
| м≥л≥ц≥њ | вход¤ть | | | | |
| громадськоњ |до складу| | | | |
|безпеки, ƒƒј≤,| м≥л≥ц≥њ | | | | |
| ƒƒ—ќ при ћ¬— |громадсь-| | | | |
| ”крањни | коњ | | | | |
| | безпеки | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ер≥вний склад|Ќачальни-| | | |«аступник|
| /в≥д | ки ƒ–«, | | | |ћ≥н≥стра |
| начальника | ƒƒј≤, | | | |внутр≥ш- |
| в≥дд≥лу до | ” Ѕ≤, | | | |н≥х справ|
| начальника |ƒ‘–≈ ћ¬— | | | | ”крањни |
| управл≥нн¤/ | ”крањни | | | | |
| ƒ–«, ” Ѕ≤, | | | | | |
| ƒ‘–≈ ћ¬— | | | | | |
| ”крањни | | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ер≥вний склад|Ќачальни-| | ѕерший | |«аступник|
| /в≥д |ки сл≥д- | |заступник| |ћ≥н≥стра |
| начальника |чих п≥д- | |начальни-| |внутр≥ш- |
| в≥дд≥лу до |розд≥л≥в,| | ка √—”, | |н≥х справ|
| начальника |д≥знанн¤,| |начальник| | ”крањни |
| управл≥нн¤/ | ƒЌƒ≈ ÷ | | ƒЌƒ≈ ÷ | | |
| сл≥дчих | | | | | |
| п≥дрозд≥л≥в, | | | | | |
| д≥знанн¤, | | | | | |
| ƒЌƒ≈ ÷ | | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ер≥вний склад|Ќачальни-| | ѕерший | |«аступник|
| /в≥д |ки управ-| |заступник| |ћ≥н≥стра |
| начальника | л≥нь, | |начальни-| |внутр≥ш- |
| в≥дд≥лу до |в≥дд≥л≥в | |ка √”Ѕќ« | |н≥х справ|
| начальника | | | | | ”крањни |
| управл≥нн¤/, | | | | | |
| атестований | | | | | |
| склад √”Ѕќ«, | | | | | |
| ”Ѕќ« (¬Ѕќ«) | | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
| јтестований |Ќачальни-| | ѕерший | |«аступник|
| склад ƒ–ѕ, а |ки управ-| |заступник| |ћ≥н≥стра |
| також | л≥нь, | |начальни-| |внутр≥ш- |
| п≥дрозд≥л≥в |в≥дд≥л≥в | | ка ƒ–ѕ | |н≥х справ|
|ћ¬— ”крањни, у| ƒ–ѕ, | | ћ¬— | | ”крањни |
| ¤ких |п≥дрозд≥-| | ”крањни | | |
| атестац≥йн≥ | л≥в ћ¬— | | | | |
| ком≥с≥њ не |”крањни, | | | | |
| створюютьс¤ | у ¤ких | | | | |
| | атеста- | | | | |
| | ц≥йн≥ | | | | |
| | ком≥с≥њ | | | | |
| | не | | | | |
| |створюю- | | | | |
| | тьс¤ | | | | |
|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  омандний | омандири| | | | оманду- |
| склад | частин, | | | | вач |
| внутр≥шн≥х |п≥дрозд≥-| | | |внутр≥ш- |
| в≥йськ ћ¬— | л≥в | | | | н≥х |
| ”крањни | | | | | в≥йськ |
| | | | | | ”крањни |
------------------------------------------------------------------


ƒодаток 4
до п. 5.7 ≤нструкц≥њ
про пор¤док проведенн¤
атестуванн¤ особового
складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ ”крањни


≤Ќ‘ќ–ћј÷≤я
про х≥д атестуванн¤ особового складу
орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни
(за _________________ роки)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Ќайменуванн¤| ”сього |‘актично| ѕроходженн¤ атестуванн¤ |–еал≥зац≥¤ висновк≥в |
|з/п| органу, |п≥дл¤гаЇ|атесто- |------------------------------------------------------------------------|атестац≥йноњ ком≥с≥њ |
| | п≥дрозд≥лу |атесту- | вано | «айман≥й посад≥ в≥дпов≥даЇ | «айман≥й посад≥ не в≥дпов≥даЇ | |
| | внутр≥шн≥х | ванню | |------------------------------------------------------------------------| |
| | справ | | | ѕропозиц≥њ атестац≥йноњ ком≥с≥њ | |
| | | | |------------------------------------------------------------------------+----------------------|
| | | | |усього|заслу- |заслуго-|напра-|п≥дл¤-|усього|перевес-| п≥дл¤- | п≥дл¤- |вису-|зв≥ль-|переведе-|
| | | | | |говуЇ | вуЇ |вити | гаЇ | | ти на | гаЇ | гаЇ |нуто |нено | но на |
| | | | | |висуне-|зараху- | на |рота- | | нижчу |зв≥льне-| зв≥льне-| | | нижч≥ |
| | | | | |нн¤ на |ванн¤ до|навча-| ц≥њ | | посаду | нню | нню за | | | посади |
| | | | | | вищу |резерву | нн¤ | | | | через | в≥ком, | | | |
| | | | | |посаду | на | | | | | служ- | виснов- | | | |
| | | | | | |висунен-| | | | | бову | ком | | | |
| | | | | | | н¤ | | | | | нев≥д- | в≥йсько-| | | |
| | | | | | | | | | | | пов≥д- |во-л≥кар-| | | |
| | | | | | | | | | | | н≥сть | ськоњ | | | |
| | | | | | | | | | | | | ком≥с≥њ | | | |
|---+------------+--------+--------+------+-------+--------+------+------+------+--------+--------+---------+-----+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ѕовернутисьСайт управляется системой uCoz