ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ» ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ ј ѕ–ј÷≤¬Ќ» ≤¬ ƒ≈–∆ј¬Ќ»’ ”—“јЌќ¬ ” –јѓЌ» ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ ј ј“≈—“ќ¬јЌ»’ ѕ–ј÷≤¬Ќ» ≤¬ ќ–√јЌ≤¬ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ» 12.01.2005 √јЋ”«≈¬ј ”√ќƒј м≥ж ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни, профсп≥лкою прац≥вник≥в державних установ ”крањни та профсп≥лкою атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни на 2004 - 2005 роки I. «агальн≥ положенн¤ 1.1. ÷¤ √алузева угода (надал≥ - ”года) укладена м≥ж ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни в особ≥ ћ≥н≥стра Ѕ≥локон¤ ћиколи ¬асильовича, ѕрофсп≥лковою стороною в особ≥ голови ÷ентрального ком≥тету профсп≥лки прац≥вник≥в державних установ ”крањни Ќ≥к≥т≥ноњ “ет¤ни ¬асил≥вни та голови –ади профсп≥лки атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни  абанченка √ригор≥¤ ¬олодимировича, надал≥ - ѕрофсп≥лкова сторона, м≥стить в соб≥ взаЇмн≥ обов'¤зки стор≥н у сфер≥ регулюванн¤ службових, виробничих, трудових ≥ соц≥ально-економ≥чних в≥дносин з метою забезпеченн¤ конституц≥йних прав ≥ гарант≥й прац≥вник≥в ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни. 1.2. ”года розроблена на основ≥ законодавчих акт≥в ≥ нормативних документ≥в, ¤к≥ д≥ють на територ≥њ ”крањни. 1.3. ѕоложенн¤ ц≥Їњ ”годи д≥ють безпосередньо ≥ поширюютьс¤ на вс≥х прац≥вник≥в (особового складу та прац≥вник≥в, прийн¤тих на умовах найму) орган≥в, п≥дрозд≥л≥в, установ та навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ, ¤к≥ вход¤ть до профсп≥лки атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни та профсп≥лки прац≥вник≥в державних установ ”крањни, а також на прац≥вник≥в профсп≥лкових орган≥в, що працюють на виборних посадах ≥ перебувають у сфер≥ д≥њ —тор≥н, що уклали цю ”году. 1.4. ѕрийн¤т≥ за ц≥Їю ”годою зобов'¤занн¤ та домовленост≥ Ї обов'¤зковими дл¤ виконанн¤ —торонами. 1.5. —торони спри¤ють укладенню колективних угод ≥ договор≥в у вс≥х структурних ланках ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, причому норми ц≥Їњ ”годи Ї обов'¤зковими ¤к м≥н≥мальн≥ гарант≥њ. 1.6. ”года набираЇ чинност≥ з дн¤ реЇстрац≥њ в ћ≥н≥стерств≥ прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни ≥ д≥Ї до укладенн¤ новоњ або перегл¤ду ц≥Їњ ”годи. 1.7. ƒл¤ веденн¤ переговор≥в по укладенню ”годи ≥ п≥дведенн¤ п≥дсумк≥в њњ виконанн¤, а також розгл¤ду конфл≥ктних ситуац≥й ≥ суперечностей щодо рег≥ональних угод ≥ колективних договор≥в в систем≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ утворюЇтьс¤ двосторонн¤ ком≥с≥¤, склад ¤коњ указаний в додатку N 1 до ”годи. 1.8. —торони зобов'¤зуютьс¤ не р≥дше двох раз≥в на р≥к ≥нформувати одна одну про виконанн¤ вз¤тих на себе зобов'¤зань. II. ќбов'¤зки ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ 2.1. ” сфер≥ службовоњ та виробничо-господарськоњ д≥¤льност≥: 2.1.1. «абезпечити членство представник≥в профсп≥лкових орган≥в атестованих прац≥вник≥в вс≥х р≥вн≥в в атестац≥йних ком≥с≥¤х орган≥в, п≥дрозд≥л≥в, установ та навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни. 2.1.2. ќбірунтовано застосовувати заходи заохоченн¤, присвоЇнн¤ спец≥альних звань, висуванн¤ по служб≥, попереджувати факти упередженост≥ при прит¤гненн≥ прац≥вник≥в до дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥, перем≥щенн≥ по служб≥ та зв≥льненн≥ прац≥вник≥в. Ќе допускати зв≥льненн¤ прац≥вник≥в без згоди в≥дпов≥дного профсп≥лкового органу у випадках, коли дача такоњ згоди передбачена чинним законодавством. 2.1.3. ¬живати заход≥в щодо своЇчасного проведенн¤ атестац≥њ робочих м≥сць за умовами прац≥ прац≥вник≥в, зайн¤тих у шк≥дливих ≥ важких умовах прац≥, дл¤ встановленн¤ њх права на п≥льги та компенсац≥њ, а також дл¤ розробленн¤ заход≥в щодо пол≥пшенн¤ умов прац≥ та оздоровленн¤ прац≥вник≥в. 2.1.4. «абезпечити кожного прац≥вника необх≥дними умовами дл¤ нормального виконанн¤ службових обов'¤зк≥в. 2.1.5. —творити належн≥ умови та заохочувати прагненн¤ прац≥вник≥в до п≥двищенн¤ њх р≥вн¤ осв≥ти ≥ профес≥йноњ квал≥ф≥кац≥њ. 2.2. ” сфер≥ оплати прац≥ (грошового утриманн¤): 2.2.1. «абезпечити д≥Ївий контроль за дотриманн¤м законодавства при оплат≥ прац≥, а також своЇчасн≥стю виплати зароб≥тноњ плати (грошового утриманн¤). 2.2.2. ¬становлювати та зм≥нювати розм≥ри надбавок ≥ доплат, прем≥й, матер≥альноњ допомоги прац≥вникам в межах доведеного фонду оплати прац≥ та в≥дпов≥дно до вимог бюджетного законодавства в≥дпов≥дного р≥вн¤ за погодженн¤м з профсп≥лковими органами. 2.2.3. ¬иплату зароб≥тноњ плати (грошового утриманн¤) проводити два рази на м≥с¤ць. ” раз≥, коли день виплати зб≥гаЇтьс¤ з вих≥дним днем або св¤тковим неробочим днем, виплати провод¤тьс¤ напередодн≥. 2.2.4. «д≥йснювати виплату зароб≥тноњ плати (грошового утриманн¤) та матер≥альноњ допомоги у в≥дпов≥дност≥ до чинного законодавства. «а бажанн¤м прац≥вника надавати йому матер≥альну допомогу до черговоњ в≥дпустки. 2.2.5. ¬жити додаткових заход≥в до погашенн¤ до к≥нц¤ 2004 року заборгованост≥ ≥з зароб≥тноњ плати (грошового утриманн¤). 2.2.6. ¬становити на госпрозрахункових п≥дприЇмствах м≥н≥мальну тарифну ставку роб≥тника I розр¤ду у розм≥р≥ не менш 120 в≥дсотк≥в розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, встановленоњ законом, за повн≥стю виконану м≥с¤чну норму прац≥ (обс¤г роб≥т). 2.2.7. ¬становити дл¤ в≥льнонайманих прац≥вник≥в госпрозрахункових п≥дприЇмств перел≥к ≥ розм≥ри доплат ≥ надбавок до тарифних ставок ≥ посадових оклад≥в прац≥вник≥в, що мають м≥жгалузевий характер, зг≥дно з додатком N 2 до ц≥Їњ ”годи. 2.2.8. ¬важати оптимальним сп≥вв≥дношенн¤ посадового окладу (тарифноњ ставки) у середн≥й зароб≥тн≥й плат≥ прац≥вник≥в не менше 70 в≥дсотк≥в. 2.2.9. ¬становити частку основноњ зароб≥тноњ плати у середн≥й на р≥вн≥ не менше н≥ж дос¤гнутий на 1 с≥чн¤ поточного року. 2.2.10. ¬становити посадов≥ оклади дл¤ фах≥вц≥в в≥дд≥ленн¤ технагл¤ду при ”правл≥нн≥ кап≥тального буд≥вництва зг≥дно з додатком N 2 до ц≥Їњ ”годи за рахунок кошт≥в, ¤к≥ передбачаютьс¤ кошторисами на буд≥вництво об'Їкт≥в. 2.2.11. «б≥льшити частку витрат на оплату прац≥ у валових витратах на виробництво та випереджаюче зростанн¤ тарифноњ ставки роб≥тника I розр¤ду в≥дносно темп≥в зростанн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати дл¤ забезпеченн¤ п≥двищенн¤ на п≥дприЇмствах ≥ орган≥зац≥¤х зароб≥тноњ плати прац≥вникам, у ¤ких вона нижче н≥ж прожитковий м≥н≥мум. 2.2.12. —пр¤мувати кошти п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, що вив≥льн¤ютьс¤ в результат≥ зменшенн¤ додаткового навантаженн¤ на ц≥ п≥дприЇмства та орган≥зац≥њ, на п≥двищенн¤ зароб≥тноњ плати з встановленн¤м частки ц≥Їњ суми у колективному договор≥. 2.2.13. «абезпечити зб≥льшенн¤ частки прац≥вник≥в, ¤к≥ отримують зароб≥тну плату вище прожиткового м≥н≥муму, не менш ¤к 10 в≥дсоткових пункт≥в щороку. 2.3. ” сфер≥ охорони прац≥ та здоров'¤: 2.3.1. «г≥дно з «аконом ”крањни "ѕро охорону прац≥" ( 2694-12 ) та сп≥льними рекомендац≥¤ми державних орган≥в ≥ профсп≥лок щодо зм≥сту розд≥лу "ќхорона прац≥" у колективних договорах п≥двищити роль ≥ в≥дпов≥дальн≥сть кер≥вник≥в орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в за створенн¤ безпечних ≥ здорових умов прац≥. 2.3.2. ўор≥чно розробл¤ти та контролювати виконанн¤ √алузевоњ програми пол≥пшенн¤ стану безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища, запоб≥ганн¤ випадкам виробничого травматизму, профес≥йних захворювань ≥ авар≥¤м. 2.3.3. «абезпечити орган≥зац≥йно-методичне кер≥вництво роботою служби охорони прац≥, розробку необх≥дноњ нормативно-техн≥чноњ документац≥њ. 2.3.4. «д≥йснювати не р≥дше одного разу на квартал анал≥з виробничого травматизму ≥ загальноњ захворюваност≥, розробл¤ти рекомендац≥њ ≥ заходи по њх попередженню. 2.3.5. ѕри укладенн≥ колективних договор≥в встановити розм≥р одноразовоњ допомоги потерп≥лим в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ в≥дпов≥дно до чинного законодавства. 2.3.6. Ќа роботах ≥з шк≥дливими умовами прац≥ забезпечувати прац≥вник≥в спец≥альним од¤гом ≥ взутт¤м, ≥ншими засобами ≥ндив≥дуального ≥ колективного захисту та спец≥альним харчуванн¤м за нормами, передбаченими чинним законодавством. 2.3.7. —при¤ти зд≥йсненню профсп≥лковими орган≥зац≥¤ми на вс≥х р≥вн¤х громадського контролю за станом охорони прац≥ ≥ розгл¤ду органами та п≥дрозд≥лами внутр≥шн≥х справ своњх зобов'¤зань з цих питань. ѕостанова виборного органу профсп≥лки з питань охорони прац≥ обов'¤зкова дл¤ розгл¤ду кер≥вниками орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в. 2.3.8. ” випадках, передбачених д≥ючим законодавством, забезпечувати проведенн¤ обов'¤зкових попередн≥х медичних огл¤д≥в при прийом≥ на роботу, а також пер≥одичних медогл¤д≥в прац≥вник≥в у строки, передбачен≥ д≥ючими нормативними документами. 2.4. ” сфер≥ режиму прац≥ та в≥дпочинку: 2.4.1. ¬изначити в колективних договорах обов'¤зкове погодженн¤ з профсп≥лковими органами: а) дл¤ вс≥х категор≥й прац≥вник≥в: - режиму роботи та њњ тривалост≥ по дн¤х тижн¤; - граф≥к≥в в≥дпусток прац≥вник≥в; - залученн¤ прац≥вник≥в до понад урочноњ роботи; б) дл¤ атестованих прац≥вник≥в: - граф≥к≥в нес≥нн¤ служби, при ¤ких прот¤гом м≥с¤ц¤ у кожного прац≥вника не менше 2-х вих≥дних повинн≥ випадати на суботу чи нед≥лю; - часу в≥дпочинку та ≥нших компенсац≥йних заход≥в прац≥вникам при п≥дготовц≥ наказ≥в про переведенн¤ особового складу на посилений вар≥ант нес≥нн¤ служби; в) дл¤ в≥льнонайманих прац≥вник≥в: - пор¤дку п≥дсумованого обл≥ку робочого часу, ¤кий використовуЇтьс¤ при складанн≥ граф≥к≥в чергувань, та пор¤дку встановленн¤ гнучкого режиму робочого часу; - конкретноњ тривалост≥ щор≥чних додаткових в≥дпусток за роботу в шк≥дливих ≥ важких умовах прац≥ та за особливий характер прац≥ зг≥дно з≥ статт¤ми 7 ≥ 8 «акону ”крањни "ѕро в≥дпустки" ( 504/96-¬– ); - тривалост≥ додаткових в≥дпусток понад передбачених законодавством. 2.5. ” сфер≥ соц≥ального захисту: 2.5.1. «абезпечити членство представник≥в профсп≥лкових орган≥в вс≥х р≥вн≥в в соц≥ально-побутових ком≥с≥¤х орган≥в, п≥дрозд≥л≥в, установ та навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ. 2.5.2. –азом з м≥сцевими органами влади, а також за рахунок власних кошт≥в спри¤ти вир≥шенню питань щодо пол≥пшенн¤ житлових умов прац≥вник≥в за умови на¤вност≥ в≥дпов≥дного бюджетного призначенн¤. 2.5.3. –озпод≥л житловоњ площ≥ проводитьс¤ роботодавцем у встановленому законом пор¤дку разом з профсп≥лковим органом в≥дпов≥дного р≥вн¤. 2.5.4. Ќадавати додатков≥ оплачуван≥ в≥дпустки з одночасним наданн¤м матер≥альноњ допомоги за умови на¤вност≥ в≥дпов≥дного бюджетного призначенн¤ у раз≥: - одруженн¤; - народженн¤ дитини; - смерт≥ родич≥в. III. «обов'¤занн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥ ѕрофсп≥лковоњ сторони 3.1. —торони беруть на себе зобов'¤занн¤ щодо забезпеченн¤ укладенн¤ в органах, установах та навчальних закладах системи ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни колективних договор≥в в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро колективн≥ договори ≥ угоди" ( 3356-12 ) та умов ц≥Їњ ”годи. IV. «обов'¤занн¤ ѕрофсп≥лковоњ сторони 4.1. –ада профсп≥лки атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни та ÷ентральний ком≥тет профсп≥лки прац≥вник≥в державних установ ”крањни всеб≥чно спри¤ють реал≥зац≥њ ц≥Їњ ”годи, зниженню соц≥альноњ напруги в колективах, попередженню виникненн¤ колективних трудових спор≥в (конфл≥кт≥в) та зобов'¤зуЇтьс¤ не орган≥зовувати страйк≥в ≥ ≥нших колективних д≥й, дестаб≥л≥зуючих д≥¤льн≥сть орган≥в внутр≥шн≥х справ при умов≥ виконанн¤ њх кер≥вниками прийн¤тих зобов'¤зань або дос¤гненн¤ в ход≥ переговор≥в угод. 4.2.  еруючись статутними вимогами та вимогами чинного законодавства ”крањни, профсп≥лков≥ органи ус≥х р≥вн≥в приймають участь у заходах щодо: - пол≥пшенн¤ умов прац≥, побуту, в≥дпочинку та оздоровленн¤ прац≥вник≥в; - проведенн¤ громадського контролю за ходом буд≥вництва, реконструкц≥њ та техн≥чного переобладнанн¤ службових ≥ виробничих прим≥щень, об'Їкт≥в соц≥альноњ сфери в частин≥ додержанн¤ норм ≥ правил по охорон≥ прац≥, здоров'¤ ≥ навколишнього середовища та введенн¤ цих об'Їкт≥в в експлуатац≥ю; - додержанн¤ соц≥альних гарант≥й прац≥вник≥в в орган≥зац≥њ ≥ оплат≥ прац≥, в розробц≥ ≥ погодженн≥ проект≥в нормативно-правових акт≥в, наказ≥в, розпор¤джень, ¤к≥ стосуютьс¤ соц≥ально-економ≥чних ≥нтерес≥в прац≥вник≥в, питань проходженн¤ служби особовим складом, трудових в≥дносин, охорони прац≥ тощо; - ≥н≥ц≥юють укладенн¤ в органах ≥ п≥дрозд≥лах, де д≥ють профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ, колективних договор≥в та внесенн¤ в них конкретних зобов'¤зань кер≥вництва щодо обс¤г≥в та строк≥в погашенн¤ заборгованостей ≥з зароб≥тноњ плати, грошового забезпеченн¤, соц≥альних виплат та зд≥йснюють контроль за њх виконанн¤м, зокрема в частин≥ своЇчасноњ виплати зароб≥тноњ плати (грошового утриманн¤); - надають практичну допомогу правовим ≥нспекторам прац≥ профсп≥лок разом з державною ≥нспекц≥Їю прац≥ ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики у проведенн≥ перев≥рок орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в, на ¤ких допущено порушенн¤ строк≥в виплати зароб≥тноњ плати (грошового утриманн¤); - ≥н≥ц≥юють застосуванн¤ виборними органами профсп≥лкових орган≥зац≥й в повному обс¤з≥ наданих профсп≥лкам прав щодо зд≥йсненн¤ контролю за виконанн¤м кер≥вниками орган≥в, п≥дрозд≥л≥в зобов'¤зань у сфер≥ оплати прац≥, зокрема, примусового ст¤гненн¤ зароб≥тноњ плати (грошового утриманн¤) та зв≥льненн¤ на вимогу профсп≥лкового органу кер≥вника з займаноњ посади у раз≥ невиконанн¤ ним умов колективного договору. 4.3. ¬иборн≥ органи профсп≥лкових орган≥зац≥й вс≥х р≥вн≥в: - внос¤ть пропозиц≥њ кер≥вникам стосовно п≥двищенн¤ ефективност≥ службовоњ д≥¤льност≥ особового складу; - приймають участь у врегулюванн≥ конфл≥кт≥в щодо прит¤гненн¤ прац≥вник≥в до дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥, перем≥щень по служб≥, присвоЇнн¤ спец≥альних звань ≥ зв≥льненн¤ з орган≥в внутр≥шн≥х справ; - провод¤ть за

Сайт управляется системой uCoz