«ј–≈™—“–ќ¬јЌќ «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни  онференц≥Їю профес≥йноњ сп≥лки
19 кв≥тн¤ 2000 р. атестованих прац≥вник≥в орган≥в
—в≥доцтво є 1406 внутр≥шн≥х справ ”крањни
23 березн¤ 1992 року
(у редакц≥њ в≥д 11 листопада 1999р.)


¬з¤то до в≥дома «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
≤з зм≥нами ≥ доповненн¤ми ≤≤≤ зТњздом ѕрофес≥йноњ сп≥лки
ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни атестованих прац≥вник≥в орган≥в
Ђ___ї____________ 2007 р. внутр≥шн≥х справ ”крањни
28 листопада 2006 року
ƒиректор департаменту
легал≥зац≥њ та регулюванн¤ √олова ѕрофсп≥лки
д≥¤льност≥ бюро кредитних ≥стор≥й

_______________ ќ.ћ. —емьорк≥на ђ_________________ ј.—. ќнищук
— “ ј “ ” “

ѕ–ќ‘≈—≤…Ќќѓ —ѕ≤Ћ » ј“≈—“ќ¬јЌ»’ ѕ–ј÷≤¬Ќ» ≤¬ ќ–√јЌ≤¬ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»


м.  ињв
1. «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1.1. ѕрофес≥йна сп≥лка атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни (дал≥ Ц ѕрофсп≥лка) Ї всеукрањнською добров≥льною неприбутковою громадською орган≥зац≥Їю, що створена за територ≥альною ознакою та обТЇднуЇ громад¤н, повТ¤заних сп≥льними ≥нтересами за родом њх профес≥йноњ д≥¤льност≥, з метою представництва, зд≥йсненн¤ та захисту трудових, соц≥ально-економ≥чних прав та ≥нтерес≥в член≥в ѕрофсп≥лки.
ѕрофсп≥лка обТЇднуЇ атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, пенс≥онер≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ та штатних прац≥вник≥в виборних орган≥в ѕрофсп≥лки.
1.2. ѕовна назва ѕрофсп≥лки:
украњнською мовою: ѕрофес≥йна сп≥лка атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни;
рос≥йською мовою: ѕрофессиональный союз аттестованных работников органов внутренних дел ”краины;
англ≥йською мовою: Trade union of the attested workers of organs of internal affairs of Ukraine.
1.3. —корочена назва ѕрофсп≥лки:
украњнською мовою: ѕјѕ ќ¬— ”крањни;
рос≥йською мовою: ѕ—ј– ќ¬ƒ ”краины;
англ≥йською мовою: PAP OVS of Ukraine.
1.4. ёридична адреса ѕрофсп≥лки: 01024, м.  ињв, вул. Ѕогомольц¤,10.
1.5. ѕрофсп≥лка д≥Ї в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни, «акону ”крањни Ђѕро профес≥йн≥ сп≥лки, њх права та гарант≥њ д≥¤льност≥ї, законодавства ”крањни та нормативно-правових акт≥в, загальноприйн¤тих норм ≥ принцип≥в м≥жнародного права, конвенц≥њ ћќѕ, цього —татуту.
1.6. ќсновними завданн¤ми ѕрофсп≥лки Ї:
а) представництво та захист ≥ндив≥дуальних ≥ колективних прав та ≥нтерес≥в член≥в ѕрофсп≥лки в органах державноњ влади та м≥сцевого самовр¤дуванн¤, у взаЇмов≥дносинах з адм≥н≥страц≥¤ми орган≥в внутр≥шн≥х справ з метою забезпеченн¤ зд≥йсненн¤ права кожного члена ѕрофсп≥лки на передбачен≥ законодавством умови профес≥йноњ (трудовоњ) д≥¤льност≥, п≥двищенн¤ життЇвого р≥вн¤, забезпеченн¤ ≥нших соц≥альних гарант≥й;
б) участь у розробц≥ проект≥в закон≥в, ур¤дових та в≥домчих р≥шень, що зач≥пають ≥нтереси член≥в ѕрофсп≥лки, вс≥х атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ;
в) зд≥йсненн¤ контролю за додержанн¤м «акону ”крањни Ђѕро м≥л≥ц≥юї, ѕоложенн¤ про проходженн¤ служби р¤довим та начальницьким складом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни, ≥нших нормативних документ≥в;
г) анал≥з причин порушень та направленн¤ до орган≥в державноњ влади вимог ≥ пропозиц≥й щодо прийн¤тт¤ закон≥в ≥ нормативно-правових акт≥в, ¤к≥ б забезпечували реал≥зац≥ю прав член≥в ѕрофсп≥лки, або скасуванн¤ чи внесенн¤ зм≥н до тих норм законодавства, ¤к≥ обмежують права член≥в ѕрофсп≥лки;
д) участь у розробц≥ та реал≥зац≥њ соц≥ально-економ≥чних програм, спр¤мованих на пол≥пшенн¤ умов службовоњ д≥¤льност≥ член≥в ѕрофсп≥лки, њх побуту, в≥дпочинку, медичного обслуговуванн¤, орган≥зац≥њ культурно-масових ≥ спортивно-масових заход≥в, наданн¤ допомоги с≥мТ¤м прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ, членам ѕрофсп≥лки, ¤к≥ загинули при виконанн≥ службових обовТ¤зк≥в;
е) наданн¤ членам ѕрофсп≥лки правовоњ допомоги, проведенн¤ методичноњ роботи, спр¤мованоњ на квал≥ф≥кований захист ≥ндив≥дуальних ≥ колективних прав та ≥нтерес≥в член≥в ѕрофсп≥лки, участь у вир≥шенн≥ службових конфл≥кт≥в.
1.7. ѕрофсп≥лка в своњй д≥¤льност≥ незалежна в≥д орган≥в державноњ влади, м≥сцевого самовр¤дуванн¤, адм≥н≥страц≥й орган≥в внутр≥шн≥х справ, пол≥тичних парт≥й, ≥нших громадських орган≥зац≥й, њм не п≥дзв≥тна ≥ не п≥дконтрольна.
1.8. ¬заЇмов≥дносини м≥ж ѕрофсп≥лкою, њњ виборними органами вс≥х р≥вн≥в ≥ адм≥н≥страц≥¤ми орган≥в внутр≥шн≥х справ будуютьс¤ на основ≥ р≥вноправного партнерства та д≥лового сп≥вроб≥тництва стор≥н, њх взаЇмноњ в≥дпов≥дальност≥ за виконанн¤ обома сторонами вимог «акону ”крањни Ђѕро профес≥йн≥ сп≥лки, њх права та гарант≥њ д≥¤льност≥ї, ≥нших закон≥в ”крањни, нормативно-правових акт≥в, цього —татуту щодо повноважень стор≥н, а також виконанн¤ вз¤тих сторонами зобовТ¤зань в укладених колективних угодах та договорах.
ƒотриманн¤ ѕрофсп≥лкою принципу Їдиноначальност≥ в органах внутр≥шн≥х справ пол¤гаЇ в невтручанн≥ ѕрофсп≥лки в оперативно-службову д≥¤льн≥сть.
1.9. ѕрофсп≥лка взаЇмод≥Ї у вир≥шенн≥ своњх завдань з органами державноњ влади та м≥сцевого самовр¤дуванн¤, з ком≥тетами та депутатами ¬ерховноњ –ади ”крањни, м≥сцевих –ад, ≥ншими громадськими орган≥зац≥¤ми, юридичними та ф≥зичними особами в ≥нтересах член≥в ѕрофсп≥лки.
1.10. ѕрофсп≥лка маЇ право створювати з ≥ншими профсп≥лками обТЇднанн¤ (асоц≥ац≥њ, ради, федерац≥њ, конфедерац≥њ тощо) з метою виконанн¤ сп≥льних завдань, входити до обТЇднань та в≥льно виходити з них, а також взаЇмод≥¤ти з ≥ншими профсп≥лками, обТЇднанн¤ми профсп≥лок на ≥нших засадах.
1.11. ѕрофсп≥лка маЇ право вступати до м≥жнародних профсп≥лкових орган≥зац≥й, брати участь в њхн≥й д≥¤льност≥, сп≥вроб≥тничати з профсп≥лками ≥нших крањн.
1.12. ѕрофсп≥лка орган≥зовуЇ свою д≥¤льн≥сть за принципами:
а) законност≥ та гласност≥;
б) добров≥льност≥ вступу до ѕрофсп≥лки та виходу з нењ;
в) виборност≥ вс≥х профсп≥лкових орган≥в знизу до верху та њх регул¤рноњ зв≥тност≥ перед членами ѕрофсп≥лки;
г) колег≥альност≥ в прийн¤тт≥ р≥шень, гласност≥ в робот≥ вс≥х профсп≥лкових орган≥зац≥й та њх виборних орган≥в;
д) дотриманн¤ внутр≥сп≥лковоњ дисципл≥ни, плюрал≥зму думок, свободи дискус≥й на стад≥њ обговоренн¤ питань ≥ Їдност≥ д≥й п≥сл¤ прийн¤тт¤ р≥шень;
е) поваги до ≥нтерес≥в меншост≥, њњ прав на розТ¤сненн¤ ≥ в≥дстоюванн¤ своЇњ позиц≥њ при обговоренн≥ ≥ прийн¤тт≥ р≥шень;
Ї) самост≥йност≥ виборних орган≥в у вир≥шенн≥ вс≥х питань, в≥днесених до њхньоњ компетенц≥њ;
ж) п≥дпор¤дкованост≥ нижчих профсп≥лкових орган≥в вищим у межах компетенц≥њ, визначеноњ —татутом ѕрофсп≥лки та обовТ¤зковост≥ виконанн¤ р≥шень вищих профсп≥лкових орган≥в, ¤кщо вони не суперечать ≥нтересам профоргану.
2. „Ћ≈Ќ» ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ », ѓ’ ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬Тя« »

2.1. „ленами ѕрофсп≥лки можуть бути атестован≥ прац≥вники орган≥в внутр≥шн≥х справ, пенс≥онери орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ проходили службу на атестованих посадах, а також штатн≥ прац≥вники виборних орган≥в ѕрофсп≥лки, ¤к≥ визнають ≥ виконують —татут ѕрофсп≥лки та беруть участь у робот≥ одн≥Їњ з первинних орган≥зац≥й.
„ленами ѕрофсп≥лки можуть бути також не атестован≥ прац≥вники орган≥в внутр≥шн≥х справ, громад¤ни, ¤к≥ приймають участь у робот≥ добров≥льних народних дружин, загон≥в спри¤нн¤ м≥л≥ц≥њ, самозахисту, груп охорони громадського пор¤дку та ≥нших формувань, прац≥вники п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, створених за участю або дл¤ виконанн¤ статутних завдань ѕрофсп≥лки.
2.2. „ленство в ѕрофсп≥лц≥ Ї добров≥льним.
ѕрийн¤тт¤ в члени ѕрофсп≥лки проводитьс¤ первинною профсп≥лковою орган≥зац≥Їю або њњ виборним органом на п≥дстав≥ особистоњ за¤ви в м≥с¤чний терм≥н з дн¤ њњ поданн¤. –≥шенн¤ вважаЇтьс¤ прийн¤тим, ¤кщо за нього проголосувала б≥льш≥сть присутн≥х на зборах, зас≥данн≥ виборного органу. „ленський квиток Їдиного зразка видаЇтьс¤ профсп≥лковим ком≥тетом (профорган≥затором) прот¤гом м≥с¤ц¤ з дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤. „лени ѕрофсп≥лки перебувають на обл≥ку в профсп≥лков≥й орган≥зац≥њ за м≥сцем служби, навчанн¤, пенс≥онери - за останн≥м м≥сцем служби перед виходом на пенс≥ю.
2.3. —таж профсп≥лкового членства в≥дл≥ковуЇтьс¤ з дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про прийом в члени ѕрофсп≥лки.
„ленство у ѕрофсп≥лц≥ збер≥гаЇтьс¤ при умов≥ сплати членських внеск≥в ≥ п≥дтриманн¤ звТ¤зк≥в з профсп≥лковою орган≥зац≥Їю за прац≥вниками:
а) ¤к≥ знаход¤тьс¤ у в≥дпустц≥ по ваг≥тност≥, вихованню д≥тей до дос¤гненн¤ ними 6-р≥чного в≥ку;
б) ¤к≥ за станом здоровТ¤, за в≥ком або за вислугою рок≥в вийшли на пенс≥ю;
в) ¤к≥ зв≥льнен≥ з орган≥в внутр≥шн≥х справ за скороченн¤м штат≥в - до њх працевлаштуванн¤ на ≥ншу роботу.
„ленство у ѕрофсп≥лц≥ припин¤Їтьс¤:
а) при добров≥льному виход≥ з нењ за особистою за¤вою;
б) при виключенн≥ з ѕрофсп≥лки;
в) у звТ¤зку з≥ смертю;
г) у випадку несплати членських внеск≥в прот¤гом 3-х м≥с¤ц≥в без поважних причин;
д) у звТ¤зку з припиненн¤м д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки.
2.4. ќсоби, членство в ѕрофсп≥лц≥ ¤ких припинено, не мають права на њњ майно та кошти, сплачен≥ членськ≥ внески њм не повертаютьс¤.
2.5. „лени ѕрофсп≥лки мають р≥вн≥ права та обовТ¤зки.
2.5.1. „лен ѕрофсп≥лки маЇ право:
а) обирати ≥ бути обраним (делегованим) до складу профсп≥лкових орган≥в, на конференц≥њ ≥ зТњзди;
б) в≥льно обговорювати на зас≥данн¤х ком≥тет≥в ѕрофсп≥лки, профсп≥лкових зборах, конференц≥¤х, зТњздах, у засобах масовоњ ≥нформац≥њ вс≥ питанн¤ д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки, вносити пропозиц≥њ, в≥дкрито висловлювати та в≥дстоювати свою думку, брати участь у п≥дготовц≥ р≥шень;
в) брати участь у профсп≥лкових зборах (конференц≥¤х), бути присутн≥м на зас≥данн¤х профсп≥лкових орган≥в при розгл¤д≥ питань, що стосуютьс¤ його прав ≥ ≥нтерес≥в;
г) звертатис¤ до профсп≥лкових орган≥в ≥з за¤вами, скаргами та пропозиц≥¤ми ≥ вимагати на них в≥дпов≥д≥;
д) отримувати вичерпну ≥нформац≥ю про роботу профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ ≥ використанн¤ профсп≥лкових кошт≥в;
е) отримувати безкоштовн≥ юридичн≥ консультац≥њ та ≥ншу допомогу у вир≥шенн≥ службових, соц≥ально-економ≥чних питань, включаючи оф≥ц≥йне представництво ≥ захист в суд≥, органах виконавчоњ влади, у взаЇмов≥дносинах з адм≥н≥страц≥¤ми орган≥в внутр≥шн≥х справ;
Ї) отримувати грошову допомогу та ≥нш≥ виплати з кошт≥в ѕрофсп≥лки;
ж) користуватис¤ матер≥ально-техн≥чною базою, спортивно-оздоровчими та культурними закладами ѕрофсп≥лки на п≥льгових умовах, послугами каси взаЇмодопомоги (кредитноњ сп≥лки) при профсп≥лковому ком≥тет≥;
з) вийти з ѕрофсп≥лки зг≥дно з особистою за¤вою.
2.5.2. „лен ѕрофсп≥лки зобовТ¤заний:
а) визнавати ≥ виконувати вимоги —татуту ѕрофсп≥лки;
б) своЇчасно та в повному обс¤з≥ сплачувати членськ≥ внески;
в) брати участь у робот≥ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ;
г) виконувати р≥шенн¤ профсп≥лкових орган≥в;
д) не допускати д≥й, ¤к≥ перешкоджають профсп≥лков≥й орган≥зац≥њ реал≥зац≥њ завдань ѕрофсп≥лки;
е) виконувати зобовТ¤занн¤, передбачен≥ колективним договором та ≥ншими угодами, укладеними ѕрофсп≥лкою;
Ї) не допускати д≥й, котр≥ пл¤мують честь ≥ г≥дн≥сть прац≥вника орган≥в внутр≥шн≥х справ.
2.5.3. √арант≥њ члену ѕрофсп≥лки:
а) член ѕрофсп≥лки не може бути зв≥льненим з орган≥в внутр≥шн≥х справ з ≥н≥ц≥ативи адм≥н≥страц≥њ без згоди в≥дпов≥дного профсп≥лкового ком≥тету за вин¤тком випадк≥в, передбачених законодавством;
б) члени ѕрофсп≥лки, обран≥ до складу профсп≥лкових орган≥в, не можуть п≥ддаватис¤ дисципл≥нарному ст¤гненню без попередньоњ згоди профсп≥лкового органу, членом ¤кого вони Ї, а голова профкому та профорган≥затор Ц без попередньоњ згоди вищого профсп≥лкового органу;
в) зв≥льненн¤ з орган≥в внутр≥шн≥х справ з ≥н≥ц≥ативи адм≥н≥страц≥њ ос≥б, обраних до складу профсп≥лкових орган≥в дл¤ виконанн¤ профсп≥лкових обовТ¤зк≥в на громадських засадах, допускаЇтьс¤ (кр≥м дотриманн¤ загального пор¤дку зв≥льненн¤) лише за попередньою згодою профсп≥лкового органу, членами ¤кого вони Ї, а гол≥в та профорган≥затор≥в Ц лише за згодою вищого профсп≥лкового органу;
г) членам виборних профсп≥лкових орган≥в, ¤к≥ виконують профсп≥лков≥ обовТ¤зки на громадських засадах, надаЇтьс¤ дл¤ виконанн¤ покладених на них профорган≥зац≥Їю обовТ¤зк≥в, в≥льний в≥д служби час ≥з збереженн¤м середнього розм≥ру грошового забезпеченн¤ на умовах, що визначаютьс¤ колективним договором, угодою але не менше н≥ж дв≥ години на тиждень;
д) зв≥льненн¤ з ≥н≥ц≥ативи адм≥н≥страц≥њ ос≥б, ¤к≥ обиралис¤ до складу профсп≥лкових орган≥в, не допускаЇтьс¤ прот¤гом року п≥сл¤ зак≥нченн¤ виборних повноважень, кр≥м випадк≥в вчиненн¤ д≥й, за ¤к≥ законодавством передбачаЇтьс¤ можлив≥сть зв≥льненн¤;
е) грошове та матер≥альне забезпеченн¤ ос≥б начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, обраних до складу профсп≥лкових орган≥в ≥ в≥др¤джених в розпор¤дженн¤ –ади ѕрофсп≥лки дл¤ виконанн¤ профсп≥лкових обовТ¤зк≥в на штатн≥й основ≥, зд≥йснюЇтьс¤ у в≥дпов≥дност≥ з чинним законодавством.
Ї) при зв≥льненн≥ (переобранн≥) штатного прац≥вника з виборноњ посади в профсп≥лковому орган≥ адм≥н≥страц≥¤ органу внутр≥шн≥х справ, з ¤кого цей прац≥вник в≥др¤джавс¤ до –ади ѕрофсп≥лки, зобовТ¤зана надати йому колишню або за його згодою ≥ншу р≥вноц≥нну посаду в органах внутр≥шн≥х справ;
ж) профсп≥лковим прац≥вникам, ¤к≥ виконують обовТ¤зки гол≥в та член≥в виборних орган≥в ѕрофсп≥лки на громадських засадах, р≥шенн¤м збор≥в (конференц≥њ) чи профсп≥лкових ком≥тет≥в може встановлюватис¤ надбавка в розм≥р≥ до 50% посадового окладу за м≥сцем служби за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дних профсп≥лкових орган≥зац≥й.
2.6. «а активну участь у д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки член ѕрофсп≥лки може бути заохоченим шл¤хом оголошенн¤ под¤ки, прем≥юванн¤, нагородженн¤ ѕочесною грамотою –ади ѕрофсп≥лки, ≥ншими видами заохоченн¤.
2.7. «а порушенн¤ вимог —татуту, за вчиненн¤ д≥й, що дискредитують ѕрофсп≥лку або протид≥ю в дос¤гненн≥ завдань профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ можуть застосовуватис¤ ст¤гненн¤:
 догана;
 виключенн¤ з ѕрофсп≥лки.
2.8. ƒогану члену ѕрофсп≥лки можуть оголошувати загальн≥ збори (конференц≥њ) первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, профсп≥лковий ком≥тет або вищий за п≥дпор¤дкуванн¤м профсп≥лковий орган. –≥шенн¤ вважаЇтьс¤ прийн¤тим, ¤кщо за нього проголосувало 2/3 присутн≥х член≥в (делегат≥в) профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, профсп≥лкового ком≥тету або вищого профсп≥лкового органу.
2.9. —т¤гненн¤ на члена ѕрофсп≥лки д≥Ї прот¤гом року. –≥шенн¤ про його зн¤тт¤ приймаЇ той орган, ¤кий це ст¤гненн¤ ухвалив.
2.10. ѕитанн¤ про виключенн¤ члена ѕрофсп≥лки вир≥шуЇтьс¤ на загальних зборах (конференц≥њ) профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ в присутност≥ члена ѕрофсп≥лки. ” випадку в≥дмови члена ѕрофсп≥лки без поважних причин в≥д присутност≥ на профсп≥лкових зборах (конференц≥њ) ц≥ питанн¤ можуть вир≥шуватись за його в≥дсутност≥. –≥шенн¤ вважаЇтьс¤ прийн¤тим, ¤кщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутн≥х на зборах (конференц≥њ).
¬иключений з ѕрофсп≥лки маЇ право в двом≥с¤чний терм≥н оскаржити це р≥шенн¤ до вищого профсп≥лкового органу. ” раз≥ скасуванн¤ вищим профсп≥лковим органом необірунтованого р≥шенн¤ про виключенн¤ з член≥в ѕрофсп≥лки членство в ѕрофсп≥лц≥ поновлюЇтьс¤ з моменту виключенн¤, без перериванн¤ профсп≥лкового стажу.
2.11. –≥шенн¤ про ст¤гненн¤, накладене вищим профсп≥лковим органом, пов≥домл¤Їтьс¤ первинн≥й профорган≥зац≥њ.
2.12. ќсоба, виключена з ѕрофсп≥лки, може бути знову прийн¤тою в њњ члени на загальних п≥дставах.
2.13. ќсоба, ¤ка вибула або ¤ку виключено з ѕрофсп≥лки, не маЇ права на сп≥льне профсп≥лкове майно ≥ кошти. —ума сплачених членських внеск≥в за час перебуванн¤ в профсп≥лц≥ њй не повертаЇтьс¤.
3. ќ–√јЌ≤«ј÷≤…Ќј —“–” “”–ј ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ »

3.1. ѕрофсп≥лка будуЇтьс¤ за територ≥альним принципом.
3.2. ѕрофсп≥лка складаЇтьс¤ з первинних, обТЇднаних, обласних, республ≥канськоњ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим профсп≥лкових орган≥зац≥й.
3.3. ѕервинн≥ профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ обТЇднують член≥в ѕрофсп≥лки одного органу, п≥дрозд≥лу, навчального закладу чи установи внутр≥шн≥х справ ”¬—, ”¬—“, ћ¬—.
3.4. —татус обТЇднаноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ мають орган≥зац≥њ, до складу ¤ких вход¤ть не менше трьох первинних профорган≥зац≥њ, що д≥ють в органах, п≥дрозд≥лах, навчальних закладах ≥ установах внутр≥шн≥х справ одн≥Їњ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥ (м≥ста, району, област≥).
3.5. —татус обласноњ мають профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ, орган≥зац≥йн≥ ланки ¤ких Ї в б≥льшост≥ адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць одн≥Їњ област≥, м≥ст  иЇва та —евастопол¤.
3.6. —татус республ≥канськоњ маЇ профсп≥лкова орган≥зац≥¤, орган≥зац≥йн≥ ланки ¤коњ Ї в б≥льшост≥ адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, визначених ст.133  онституц≥њ ”крањни.
3.7. ѕрофсп≥лка, њњ республ≥канська, обласн≥, обТЇднан≥ та первинн≥ орган≥зац≥њ зд≥йснюють своњ повноваженн¤ через виборн≥ профсп≥лков≥ органи.
3.8. ¬иборними органами Ї:
а) первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ - ком≥тет профсп≥лки (в орган≥зац≥њ з чисельн≥стю менше 15 ос≥б функц≥њ виборного органу виконуЇ профорган≥затор);
б) обТЇднаноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ - обТЇднаний ком≥тет профсп≥лки та презид≥¤ ком≥тету;
в) обласноњ, республ≥канськоњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ - в≥дпов≥дно обласний,  ињвський та —евастопольський м≥ський,  римський республ≥канський ком≥тет профсп≥лки та презид≥¤ ком≥тету;
г) профсп≥лки атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни - –ада ѕрофсп≥лки та презид≥¤ –ади ѕрофсп≥лки.
3.9. ¬ибори профсп≥лкових орган≥в провод¤тьс¤ у так≥ терм≥ни:
а) профгрупорг≥в, профорган≥затор≥в, профком≥в первинних профорган≥зац≥й - не р≥дше н≥ж один раз у 3 роки;
б) обТЇднаних, обласних,  ињвського та —евастопольського м≥ських,  римського республ≥канського ком≥тет≥в, –ади ѕрофсп≥лки - один раз у 5 рок≥в.
3.10. –≥шенн¤ про пор¤док скликанн¤ збор≥в, конференц≥њ, зТњзду та норми представництва приймаютьс¤ виборним органом ѕрофсп≥лки в≥дпов≥дного р≥вн¤ ≥ оголошуютьс¤ не п≥зн≥ше, н≥ж:
а) за 7 дн≥в Ц до збор≥в;
б) за 15 дн≥в Ц до конференц≥њ;
в) за 1 м≥с¤ць Ц до зТњзду.
3.11.  ≥льк≥сний склад ≥ пор¤док формуванн¤ виборних орган≥в встановлюють збори, конференц≥¤, пленум, зТњзд.
3.12. ƒостроков≥ вибори профсп≥лкового органу можуть бути проведен≥ за вимогою 2/3 член≥в цього органу, а профкому - за вимогою не менше 1/3 член≥в первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ.
3.13. ¬ибори член≥в профсп≥лкових орган≥в зд≥йснюютьс¤ учасниками збор≥в, делегатами конференц≥й, зТњзд≥в безпосередньо шл¤хом таЇмного або в≥дкритого голосуванн¤. —клад профсп≥лкових орган≥в може формуватис¤ також з делегованих представник≥в профсп≥лкових орган≥зац≥й, ¤к≥ обираютьс¤ безпосередньо цими орган≥зац≥¤ми.
ѕри виборах член≥в профсп≥лкових орган≥в обраними вважаютьс¤ кандидати, ¤к≥ одержали найб≥льшу к≥льк≥сть голос≥в по в≥дношенню до ≥нших кандидат≥в ≥ б≥льше половини голос≥в учасник≥в збор≥в, делегат≥в конференц≥њ, зТњзду, ¤к≥ брали участь у голосуванн≥.
«а р≥шенн¤м збор≥в, конференц≥њ, зТњзду кер≥вники профсп≥лкових орган≥в можуть обиратис¤ цими органами з числа обраних член≥в профоргану.
ѕрофсп≥лкова орган≥зац≥¤, ¤ка делегувала свого представника до складу профсп≥лкового органу, маЇ право в будь-¤кий час його в≥дкликати ≥ зам≥нити ≥ншим.
3.14. „лени виборних профсп≥лкових орган≥в, ¤к≥ втратили звТ¤зок з профсп≥лковою орган≥зац≥Їю через зм≥ну м≥сц¤ роботи, проживанн¤ або з ≥нших причин, вивод¤тьс¤ з≥ складу профсп≥лкового органу р≥шенн¤м цього профсп≥лкового органу. –≥шенн¤ вважаЇтьс¤ прийн¤тим, ¤кщо за нього проголосувало не менше 2/3 член≥в профоргану.
3.15. „лени виборних профсп≥лкових орган≥в , ¤к≥ не виконують своњх обовТ¤зк≥в, вимог —татуту, порушують внутр≥сп≥лкову дисципл≥ну, можуть бути достроково переобраними на вимогу не менше 2/3 член≥в цього органу, а профкому - на вимогу не менше 1/3 член≥в профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ.
ѕри цьому зв≥льненн¤ кер≥вник≥в профсп≥лкових орган≥в, њх заступник≥в, ¤к≥ були в≥др¤джен≥ дл¤ виконанн¤ своњх повноважень у розпор¤дженн¤ –ади ѕрофсп≥лки, може проводитис¤ ¤к профсп≥лковим органом, ¤кий њх обрав, так ≥ –адою ѕрофсп≥лки.
3.16. «в≥льненн¤ в≥д посади кер≥вника профсп≥лкового органу, його заступника, обраних конференц≥Їю, вир≥шуЇтьс¤ на конференц≥њ, пленум≥ в≥дпов≥дного профсп≥лкового органу таЇмним або в≥дкритим голосуванн¤м.
–≥шенн¤ вважаЇтьс¤ прийн¤тим, ¤кщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегат≥в конференц≥њ, член≥в в≥дпов≥дного профсп≥лкового органу.
3.17. «бори член≥в ѕрофсп≥лки, конференц≥њ, пленуми вважаютьс¤ правомочними при участ≥ в них б≥льше половини учасник≥в. «в≥тно-виборн≥ збори, конференц≥њ, зТњзд вважаютьс¤ правомочними при участ≥ в них не менше 2/3 учасник≥в (делегат≥в). «ас≥данн¤ профком≥в, презид≥њ профорган≥в вважаютьс¤ правомочними при участ≥ в них б≥льше половини њх член≥в.
–≥шенн¤ збор≥в, конференц≥њ, зТњзду, пленум≥в, ком≥тет≥в приймаютьс¤ б≥льш≥стю голос≥в њх учасник≥в, член≥в виборного органу, ¤к≥ брали участь у голосуванн≥, за вин¤тком тих, що стосуютьс¤ —татуту, або р≥шень, прийн¤тт¤ ¤ких потребуЇ не менше 2/3 голос≥в.
4. ѕ≈–¬»ЌЌј ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ ќ¬ј ќ–√јЌ≤«ј÷≤я

4.1. ѕервинна профсп≥лкова орган≥зац≥¤ створюЇтьс¤ в орган≥, п≥дрозд≥л≥, навчальному заклад≥, установ≥ внутр≥шн≥х справ за на¤вност≥ не менше 3-х член≥в профсп≥лки або 3-х атестованих прац≥вник≥в, ¤к≥ бажають створити профсп≥лкову орган≥зац≥ю.
4.2. ѕервинна профсп≥лкова орган≥зац≥¤ керуЇтьс¤ у своњй д≥¤льност≥ вимогами —татуту ѕрофсп≥лки, програмними документами ≥ р≥шенн¤ми профсп≥лкових орган≥в, законодавством.
4.3. ¬ищим органом первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ Ї збори (конференц≥¤) член≥в ѕрофсп≥лки. ѕрофсп≥лков≥ збори (конференц≥¤) провод¤тьс¤ в м≥ру необх≥дност≥, але не р≥дше одного разу на р≥к.
4.4. ƒо компетенц≥њ збор≥в (конференц≥њ) належить вир≥шенн¤ таких питань:
а) визначенн¤ основних напр¤мк≥в роботи профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ;
б) вир≥шенн¤ питань про створенн¤ профсп≥лкових груп у структурних п≥дрозд≥лах;
в) обранн¤ ком≥тету ѕрофсп≥лки, голови ком≥тету та його заступник≥в. ќбранн¤ голови та заступник≥в може проводитись також на зас≥данн≥ ком≥тету з числа його член≥в;
г) обранн¤ рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;
д) заслуховуванн¤ зв≥т≥в профкому та його голови про виконану роботу, а також зв≥т≥в рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;
е) затвердженн¤ напр¤мк≥в ≥ пор¤дку використанн¤ кошт≥в профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ;
Ї) вир≥шенн¤ питань, повТ¤заних з управл≥нн¤м майном профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ;
ж) прийн¤тт¤ в члени ѕрофсп≥лки та виключенн¤ з нењ.
«бори (конференц≥¤) можуть розгл¤дати ≥ вир≥шувати ≥нш≥ питанн¤, що в≥днос¤тьс¤ до компетенц≥њ первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ.
4.5. ѕрофсп≥лковий ком≥тет органу, п≥дрозд≥лу, навчального закладу, установи внутр≥шн≥х справ:
а) орган≥зовуЇ виконанн¤ завдань ѕрофсп≥лки, р≥шень збор≥в (конференц≥й) та вищих профсп≥лкових орган≥в;
б) укладаЇ та контролюЇ виконанн¤ колективного договору, зв≥туЇ про його виконанн¤ на загальних зборах колективу атестованих прац≥вник≥в, звертаЇтьс¤ з вимогою до в≥дпов≥дних орган≥в про прит¤гненн¤ до в≥дпов≥дальност≥ посадових ос≥б за невиконанн¤ умов колективного договору;
в) разом з адм≥н≥страц≥Їю бере участь у вир≥шенн≥ питань встановленн¤ посадових оклад≥в, умов призначенн¤ та перегл¤ду розм≥р≥в надбавок, доплат, прем≥й, ≥нших заохочувальних ≥ компенсац≥йних виплат ;
г) сп≥льно з адм≥н≥страц≥Їю вир≥шуЇ питанн¤ робочого часу ≥ часу в≥дпочинку, компенсац≥њ за понадурочну роботу, погоджуЇ граф≥ки в≥дпусток;
д) сп≥льно з адм≥н≥страц≥Їю вир≥шуЇ питанн¤ соц≥ального розвитку колективу, пол≥пшенн¤ умов службовоњ д≥¤льност≥, матер≥ально-побутового та медичного обслуговуванн¤ прац≥вник≥в;
е) представл¤Ї ≥нтереси прац≥вник≥в за њх дорученн¤м при розгл¤д≥ та вир≥шенн≥ службових конфл≥кт≥в, питань прем≥юванн¤, заохоченн¤, прит¤гненн¤ до дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥, атестуванн¤, зв≥льненн¤ з орган≥в внутр≥шн≥х справ , присвоЇнн¤ спец≥альних звань;
Ї) приймаЇ р≥шенн¤ про вимогу до адм≥н≥страц≥њ щодо зв≥льненн¤ з посади кер≥вника органу (п≥дрозд≥лу) внутр≥шн≥х справ, ¤кщо в≥н порушуЇ чинне законодавство, права член≥в ѕрофсп≥лки, ухил¤Їтьс¤ в≥д участ≥ у переговорах по укладанню або зм≥н≥ колективного договору, не виконуЇ зобовТ¤зань за колективним договором;
ж) даЇ згоду або не погоджуЇтьс¤ на зв≥льненн¤ члена ѕрофсп≥лки з орган≥в внутр≥шн≥х справ з ≥н≥ц≥ативи адм≥н≥страц≥њ у випадках, передбачених законодавством;
з) бере участь у проведенн≥ службових розсл≥дувань у випадках запод≥¤нн¤ членам ѕрофсп≥лки шкоди (захворюванн¤, кал≥цтва тощо), повТ¤заноњ з виконанн¤м службових обовТ¤зк≥в;
и) зд≥йснюЇ громадський контроль за виконанн¤м адм≥н≥страц≥Їю законодавства, що регулюЇ службу в органах внутр≥шн≥х справ, за забезпеченн¤м безпечних умов службовоњ д≥¤льност≥, за справедливим застосуванн¤м умов встановленн¤ та перегл¤ду розм≥р≥в грошового забезпеченн¤, вимагаЇ усуненн¤ ви¤влених недол≥к≥в;
≥) зд≥йснюЇ контроль за п≥дготовкою ≥ наданн¤м адм≥н≥страц≥Їю документ≥в, необх≥дних дл¤ призначенн¤ пенс≥й прац≥вникам орган≥в внутр≥шн≥х справ;
њ) зд≥йснюЇ контроль за наданн¤м пенс≥онерам орган≥в внутр≥шн≥х справ права медичного обслуговуванн¤, забезпеченн¤ житлом, пут≥вками до оздоровчих ≥ проф≥лактичних заклад≥в та ≥ншими соц≥альними послугами ≥ п≥льгами, визначеними законодавством ≥ колективним договором;
й) зд≥йснюЇ контроль за обовТ¤зковим державним страхуванн¤м прац≥вник≥в, у призначенн≥ допомоги, своЇчасною њњ виплатою, перев≥р¤Ї орган≥зац≥ю медичного обслуговуванн¤ прац≥вник≥в ≥ член≥в њх с≥мей;
к) орган≥зовуЇ роботу житлово-побутовоњ ком≥с≥њ, сп≥льно з адм≥н≥страц≥Їю розпод≥л¤Ї у встановленому пор¤дку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю органа, п≥дрозд≥лу, учбового закладу чи установи внутр≥шн≥х справ, а також ту житлову площу, ¤ка надаЇтьс¤ адм≥н≥страц≥њ органами м≥сцевоњ влади, контролюЇ житлово-побутове обслуговуванн¤ прац≥вник≥в;
л) делегуЇ своњх представник≥в до складу пост≥йних та тимчасових ком≥с≥й, створюваних адм≥н≥страц≥Їю.
4.6. ѕрофсп≥лковий ком≥тет контролюЇ надходженн¤ членських профсп≥лкових внеск≥в, забезпечуЇ своЇчасне ≥ в повному розм≥р≥ в≥драхуванн¤ внеск≥в до вищого профсп≥лкового органу у встановленому розм≥р≥, зд≥йснюЇ обл≥к член≥в ѕрофсп≥лки, веде профсп≥лкову документац≥ю, статистичну зв≥тн≥сть, ¤ку надаЇ вищим профсп≥лковим органам та в≥дпов≥дно до законодавства - ≥ншим органам, проводить навчанн¤ профсп≥лкового активу.
ѕрофком, маЇ також ≥нш≥ права, передбачен≥ законодавством ”крањни.
4.7 . √олова профсп≥лкового ком≥тету:
а) представл¤Ї без дов≥реност≥ ≥нтереси первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ та кожного члена ѕрофсп≥лки з питань, в≥днесених до компетенц≥њ ѕрофсп≥лки;
б) орган≥зовуЇ роботу профсп≥лкового ком≥тету, скликаЇ та проводить його зас≥данн¤, п≥дписуЇ р≥шенн¤ ком≥тету та ≥нш≥ документи ком≥тету;
в) зд≥йснюЇ особистий прийом член≥в ѕрофсп≥лки, розгл¤даЇ њх письмов≥ зверненн¤;
г) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ, що не в≥днесен≥ до виключноњ компетенц≥њ збор≥в (конференц≥њ) первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ.
4.8. –≥шенн¤ профсп≥лкового ком≥тету приймаютьс¤ б≥льш≥стю голос≥в член≥в профкому за умови правомочност≥ його зас≥данн¤. «ас≥данн¤ профкому вважаютьс¤ правомочними, ¤кщо на них присутн≥ понад 50 % член≥в профкому.
4.9. ” профсп≥лков≥й орган≥зац≥њ з к≥льк≥стю член≥в ѕрофсп≥лки менше 15 ос≥б функц≥њ профкому виконуЇ профорган≥затор, за р≥шенн¤м загальних збор≥в може обиратис¤ також його заступник.
4.10. ” первинн≥й профсп≥лков≥й орган≥зац≥њ чисельн≥стю б≥льше 50 член≥в ѕрофсп≥лки за р≥шенн¤м њњ збор≥в (конференц≥њ) можуть створюватис¤ профсп≥лков≥ групи.
ѕрофгрупорг орган≥зовуЇ профсп≥лкову роботу, забезпечуЇ виконанн¤ р≥шень профсп≥лкового ком≥тету ≥ вищих профорган≥в, проводить збори член≥в ѕрофсп≥лки, бере участь у реал≥зац≥њ критичних зауважень ≥ пропозиц≥й, залучаЇ атестованих прац≥вник≥в до членства в ѕрофсп≥лц≥, допомагаЇ профсп≥лковому ком≥тету у проведенн≥ заход≥в щодо соц≥ально-економ≥чного та правового захисту, оздоровленн¤, культурно-побутового обслуговуванн¤ член≥в ѕрофсп≥лки.
4.11. –≥шенн¤ профсп≥лкового ком≥тету, прийн¤т≥ з порушенн¤м норм —татуту, р≥шень вищих профсп≥лкових орган≥в, норм законодавства скасовуютьс¤ профкомом за власною ≥н≥ц≥ативою, за пропозиц≥Їю вищих профсп≥лкових орган≥в чи рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ.
4.12. ѕервинна профсп≥лкова орган≥зац≥¤ може бути л≥кв≥дованою за р≥шенн¤м профсп≥лкових збор≥в (конференц≥њ) або за р≥шенн¤м суду з п≥дстав, передбачених законодавством.
” випадку, коли у звТ¤зку з л≥кв≥дац≥Їю чи реорган≥зац≥Їю органа, п≥дрозд≥лу, навчального закладу, установи внутр≥шн≥х справ р≥шенн¤ про л≥кв≥дац≥ю первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ не прийн¤то зборами, таке р≥шенн¤ приймаЇтьс¤ обТЇднаною чи обласною профсп≥лковою орган≥зац≥Їю, до складу ¤коњ входить первинна профсп≥лкова орган≥зац≥¤.
ѕри л≥кв≥дац≥њ первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ л≥кв≥дуючим органом вир≥шуЇтьс¤ питанн¤ про використанн¤ профсп≥лкового майна.  ошти та майно, що залишились п≥сл¤ л≥кв≥дац≥њ, розпод≥лу м≥ж членами ѕрофсп≥лки не п≥дл¤гають, вони переход¤ть у власн≥сть вищоњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, до складу ¤коњ входила первинна профсп≥лкова орган≥зац≥¤.
”с≥ документи л≥кв≥дованоњ первинноњ орган≥зац≥њ передаютьс¤ до вищого профсп≥лкового органу.

5. ќЅТ™ƒЌјЌ≤, ќЅЋј—Ќ≤,  –»ћ—№ ј –≈—ѕ”ЅЋ≤ јЌ—№ ј ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ ќ¬≤ ќ–√јЌ≤«ј÷≤ѓ

5.1. ѕервинн≥ профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ можуть обТЇднуватис¤ в обТЇднан≥, обласн≥,  римську республ≥канську профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ.
5.2. ѕрийн¤тт¤ до обТЇднаноњ орган≥зац≥њ ѕрофсп≥лки проводитьс¤ за за¤вою первинноњ орган≥зац≥њ на п≥дстав≥ р≥шенн¤ њњ збор≥в (конференц≥њ). ” такому ж пор¤дку зд≥йснюЇтьс¤ вих≥д первинноњ орган≥зац≥њ з обТЇднаноњ профорган≥зац≥њ.
5.3. ¬ищим органом обТЇднаноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ Ї конференц≥¤, ¤ка скликаЇтьс¤ не р≥дше одного разу на 5 рок≥в обТЇднаним ком≥тетом ѕрофсп≥лки.
5.3.1.  онференц≥¤ обТЇднаноњ орган≥зац≥њ ѕрофсп≥лки:
а) визначаЇ основн≥ напр¤мки д≥¤льност≥ орган≥зац≥њ, њњ програму та завданн¤;
б) обираЇ (формуЇ з делегованих первинними орган≥зац≥¤ми представник≥в) обТЇднаний ком≥тет ѕрофсп≥лки, обираЇ голову ком≥тету та його заступника (заступник≥в);
в) визначаЇ напр¤мки д≥¤льност≥ обТЇднаного ком≥тету ѕрофсп≥лки, заслуховуЇ зв≥ти про його роботу;
г) обираЇ делегат≥в на обласну,  ињвську та —евастопольську м≥ську,  римську республ≥канську конференц≥ю;
д) обираЇ презид≥ю обТЇднаного ком≥тету, ¤кщо в≥дпов≥дна обТЇднана орган≥зац≥¤ нал≥чуЇ понад 500 член≥в ѕрофсп≥лки;
е) вир≥шуЇ питанн¤ , повТ¤зан≥ з управл≥нн¤м профсп≥лковим майном.
5.4. ќбТЇднаний ком≥тет ѕрофсп≥лки не р≥дше одного разу на ш≥сть м≥с¤ц≥в проводить пленарн≥ зас≥данн¤ (пленуми), на ¤ких обговорюютьс¤ найважлив≥ш≥ питанн¤ д≥¤льност≥ орган≥зац≥њ.
5.5. ѕленум обТЇднаного ком≥тету:
а) визначаЇ основн≥ напр¤мки д≥¤льност≥ в≥дпов≥дного ком≥тету ѕрофсп≥лки, первинних профсп≥лкових орган≥зац≥й на поточний пер≥од;
б) заслуховуЇ зв≥ти презид≥њ, голови ком≥тету з окремих напр¤мк≥в д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки;
в) визначаЇ функц≥њ презид≥њ;
г) розгл¤даЇ та затверджуЇ бюджет обТЇднаноњ орган≥зац≥њ.
Ќа пленум≥ можуть розгл¤датис¤ ≥ ≥нш≥ питанн¤, в≥днесен≥ до компетенц≥њ обТЇднаноњ орган≥зац≥њ.
5.6. ѕрезид≥¤ обТЇднаного ком≥тету ѕрофсп≥лки:
а) координуЇ ≥ спр¤мовуЇ д≥¤льн≥сть первинних профсп≥лкових орган≥зац≥й, надаЇ њм допомогу з ус≥х напр¤мк≥в профсп≥лковоњ роботи, керуючись р≥шенн¤ми конференц≥й, пленум≥в, вищих профсп≥лкових орган≥в ≥ законодавством;
б) представл¤Ї ≥ захищаЇ ≥нтереси первинних профорган≥зац≥й, член≥в ѕрофсп≥лки у в≥дпов≥дних органах державноњ влади ≥ м≥сцевого самовр¤дуванн¤, адм≥н≥страц≥¤х орган≥в, п≥дрозд≥л≥в, учбових заклад≥в, установ внутр≥шн≥х справ, громадських орган≥зац≥¤х;
в) зд≥йснюЇ контроль за дотриманн¤м законодавства в органах, п≥дрозд≥лах, учбових закладах, установах внутр≥шн≥х справ, де проход¤ть службу члени ѕрофсп≥лки;
г) укладаЇ угоди з адм≥н≥страц≥¤ми орган≥в, п≥дрозд≥л≥в, учбових заклад≥в, установ внутр≥шн≥х справ, органами виконавчоњ влади з питань, що стосуютьс¤ захисту соц≥ально-економ≥чних прав та ≥нтерес≥в член≥в ѕрофсп≥лки;
д) забезпечуЇ виконанн¤ профсп≥лкового бюджету, зд≥йснюЇ контроль за правильн≥стю витрат з нього;
е) затверджуЇ штатний розпис, приймаЇ на роботу ≥ зв≥льн¤Ї прац≥вник≥в апарату;
Ї) за згодою первинних профсп≥лкових орган≥зац≥й створюЇ централ≥зован≥ фонди дл¤ проведенн¤ культурно-масовоњ, спортивно-масовоњ роботи тощо;
ж) розгл¤даЇ за¤ви та зверненн¤ член≥в ѕрофсп≥лки, надаЇ њм безкоштовну правову допомогу;
з) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ поточноњ д≥¤льност≥.
5.7. ќбТЇднаний ком≥тет ѕрофсп≥лки очолюЇ голова, ¤кий за посадою Ї членом ком≥тету ≥ членом презид≥њ. √олова ком≥тету:
а) орган≥зовуЇ роботу презид≥њ ≥ виконавчого апарату ком≥тету;
б) скликаЇ зас≥данн¤ презид≥њ не р≥дше одного разу на 2 м≥с¤ц≥. ” випадку, коли презид≥¤ не обираЇтьс¤ - у ц≥ ж строки провод¤тьс¤ зас≥данн¤ член≥в ком≥тету;
в) представл¤Ї без дов≥реност≥ ≥нтереси первинних профсп≥лкових орган≥зац≥й з питань, в≥днесених до компетенц≥њ ком≥тету, в органах державноњ влади, м≥сцевого самовр¤дуванн¤, судах, адм≥н≥страц≥¤х
г) орган≥в, п≥дрозд≥л≥в, учбових заклад≥в, установ внутр≥шн≥х справ, у взаЇмов≥дносинах з громадськими орган≥зац≥¤ми; при вир≥шенн≥ оперативних питань у вищих за статусом профсп≥лкових органах;
д) зд≥йснюЇ прийом член≥в ѕрофсп≥лки, розгл¤даЇ њхн≥ письмов≥ зверненн¤;
е) п≥дписуЇ р≥шенн¤ презид≥њ та ≥нш≥ документи ком≥тету;
Ї) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ, не в≥днесен≥ до компетенц≥њ конференц≥њ, пленуму, презид≥њ в≥дпов≥дноњ м≥сцевоњ орган≥зац≥њ.
5.8. ѕрофсп≥лков≥ орган≥зац≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей ”крањни, м≥ста  иЇва та —евастопол¤ обТЇднують обТЇднан≥ та первинн≥ профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ, що д≥ють на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ.
5.9.  римська республ≥канська, обласна,  ињвська та —евастопольська м≥ська орган≥зац≥¤ представл¤Ї ≥ захищаЇ ≥нтереси член≥в профсп≥лкових орган≥зац≥й, що вход¤ть до њњ складу, в органах державноњ влади ≥ м≥сцевого самовр¤дуванн¤, адм≥н≥страц≥¤х в≥дпов≥дних орган≥в внутр≥шн≥х справ, в громадських орган≥зац≥¤х.
5.10. ¬ищим органом  римськоњ республ≥канськоњ, обласноњ,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ськоњ орган≥зац≥њ Ї конференц≥¤, ¤ка скликаЇтьс¤ не р≥дше, н≥ж один раз на 5 рок≥в. ѕро скликанн¤ конференц≥њ ≥ пор¤док денний оголошуЇтьс¤ не п≥зн≥ше, н≥ж за 15 дн≥в.
 римська республ≥канська, обласна,  ињвська та —евастопольська м≥ська конференц≥¤:
а) обираЇ мандатну ком≥с≥ю та заслуховуЇ њњ пов≥домленн¤ щодо повноважень делегат≥в;
б) визначаЇ завданн¤, основн≥ напр¤мки д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки на поточний пер≥од, тактику д≥й на певний пер≥од;
в) обираЇ кер≥вн≥ органи ѕрофсп≥лки (ком≥тет, презид≥ю), голову, його заступника (заступник≥в) або формуЇ склад кер≥вних орган≥в з числа делегованих до них представник≥в профсп≥лкових орган≥зац≥й. «а дорученн¤м конференц≥њ обранн¤ кер≥вних орган≥в, голови, його заступника (заступник≥в) може в≥дбуватис¤ на орган≥зац≥йному пленум≥;
г) заслуховуЇ зв≥ти кер≥вних орган≥в про виконану роботу;
д) обираЇ рев≥з≥йну ком≥с≥њ та заслуховуЇ њњ зв≥ти;
е) затверджуЇ ѕоложенн¤ про рев≥з≥йну ком≥с≥ю;
Ї) вир≥шуЇ питанн¤, повТ¤зан≥ з≥ зд≥йсненн¤м права власност≥ на профсп≥лкове майно;
ж) обираЇ делегат≥в на зТњзд та представник≥в до складу кер≥вних орган≥в профсп≥лки атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни (у раз≥ пр¤мого делегуванн¤);
з) визначаЇ позиц≥ю профсп≥лкових орган≥зац≥й при веденн≥ колективних переговор≥в ≥ основн≥ пропозиц≥њ щодо зм≥сту рег≥ональноњ угоди та колективних договор≥в;
и) визначаЇ позиц≥ю й тактику сп≥льних д≥й щодо участ≥ у виборах орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;
≥) скасовуЇ прийн¤т≥ презид≥Їю та головою р≥шенн¤, ¤кщо вони не в≥дпов≥дають законодавству, —татуту ѕрофсп≥лки та р≥шенн¤м њњ орган≥в;
њ) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤, що в≥днос¤тьс¤ до компетенц≥њ ѕрофсп≥лки.
5.11. ” пер≥од м≥ж конференц≥¤ми вс≥ повноваженн¤ щодо реал≥зац≥њ завдань ѕрофсп≥лки зд≥йснюЇ республ≥канський, обласний,  ињвський та —евастопольський м≥ський ком≥тет ѕрофсп≥лки.
5.12.  ом≥тет ѕрофсп≥лки:
а) визначаЇ основн≥ напр¤ми д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки на поточний пер≥од;
б) визначаЇ позиц≥ю профсп≥лкових орган≥зац≥й при веденн≥ колективних переговор≥в та основн≥ пропозиц≥њ щодо зм≥сту рег≥ональноњ угоди та колективних договор≥в;
в) визначаЇ позиц≥ю й тактику сп≥льних д≥й щодо участ≥ у виборах орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;
г) скликаЇ конференц≥ю, визначаЇ дату њњ проведенн¤ ≥ пор¤док денний;
д) заслуховуЇ зв≥ти голови та його заступник≥в про проведену ними роботу, даЇ оц≥нку њх д≥¤льност≥;
е) розгл¤даЇ та затверджуЇ бюджет республ≥канськоњ, обласноњ,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ськоњ орган≥зац≥њ;
Ї) скасовуЇ прийн¤т≥ презид≥Їю та головою р≥шенн¤, ¤кщо вони не в≥дпов≥дають законодавству, —татуту ѕрофсп≥лки та р≥шенн¤м њњ орган≥в;
ж) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤, що в≥днос¤тьс¤ до компетенц≥њ ѕрофсп≥лки.
ѕленум ком≥тету скликаЇтьс¤ не р≥дше одного разу на ш≥сть м≥с¤ц≥в.
5.13. ” пер≥од м≥ж пленумами повноваженн¤  римського республ≥канського, обласних,  ињвського та —евастопольського м≥ського ком≥тету зд≥йснюЇ презид≥¤ ком≥тету. ƒо складу презид≥њ вход¤ть за посадами голова та його заступник (заступники).
5.14. ѕрезид≥¤ ком≥тету:
а) орган≥зовуЇ виконанн¤ р≥шень вищих профсп≥лкових орган≥в
б) забезпечуЇ координац≥ю ≥ Їдн≥сть д≥й первинних профсп≥лкових орган≥зац≥й та м≥сцевих профсп≥лкових орган≥в;
в) розгл¤даЇ проекти рег≥ональних угод;
г) орган≥зовуЇ зд≥йсненн¤ контролю за додержанн¤м законодавства щодо проходженн¤ служби прац≥вниками орган≥в внутр≥шн≥х справ, наданн¤ членам ѕрофсп≥лки соц≥альноњ допомоги, п≥льг ≥ гарант≥й;
д) приймаЇ р≥шенн¤ про створенн¤ ≥ л≥кв≥дац≥ю п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, затверджуЇ њх статути, приймаЇ на роботу ≥ зв≥льн¤Ї њх кер≥вник≥в;
е) скликаЇ пленум, визначаЇ дату його проведенн¤ ≥ пор¤док денний;
Ї) орган≥зовуЇ ≥ координуЇ роботу з питань навчанн¤ профсп≥лкових кадр≥в;
ж) затверджуЇ штатний розпис, приймаЇ на роботу ≥ зв≥льн¤Ї в≥дпов≥дальних прац≥вник≥в апарату;
з) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ, необх≥дн≥ дл¤ забезпеченн¤ д≥¤льност≥ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ.
«ас≥данн¤ презид≥њ провод¤тьс¤ в м≥ру необх≥дност≥, але не р≥дше одного разу на квартал. «ас≥данн¤ вважаЇтьс¤ правомочним за умови участ≥ в ньому б≥льше половини член≥в презид≥њ.
5.15. ¬ищою посадовою особою  римськоњ республ≥канськоњ, обласноњ,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ськоњ орган≥зац≥њ Ї голова, ¤кий обираЇтьс¤ строком на 5 рок≥в.
5.16. √олова:
а) орган≥зовуЇ виконанн¤ р≥шень профсп≥лкових орган≥в;
б) представл¤Ї без дов≥реност≥ профсп≥лкову орган≥зац≥ю в органах державноњ влади та м≥сцевого самовр¤дуванн¤, в судах, в громадських орган≥зац≥¤х, в засобах масовоњ ≥нформац≥њ, у в≥дносинах з роботодавц¤ми;
в) приймаЇ на роботу та зв≥льн¤Ї техн≥чних прац≥вник≥в апарату;
г) орган≥зовуЇ роботу апарату зг≥дно регламенту ≥ функц≥ональних обовТ¤зк≥в прац≥вник≥в;
д) бере участь у колективних переговорах щодо укладенн¤ рег≥ональних, галузевих угод ≥ п≥дписуЇ њх, орган≥зовуЇ контроль за виконанн¤м угод та колективних договор≥в;
е) забезпечуЇ наданн¤ членам ѕрофсп≥лки безкоштовноњ юридичноњ допомоги, зд≥йснюЇ њх особистий прийом;
Ї) п≥дписуЇ р≥шенн¤ презид≥њ, забезпечуЇ належну орган≥зац≥ю д≥ловодства, несе в≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть статистичних зв≥т≥в та своЇчасне поданн¤ њх до вищих профсп≥лкових орган≥в, за збереженн¤ документ≥в та передачу њх у встановленому пор¤дку до арх≥ву;
ж) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ, що випливають ≥з завдань ѕрофсп≥лки.
6.  ≈–≤¬Ќ≤ ќ–√јЌ» ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ »

6.1. ¬ищим органом ѕрофсп≥лки Ї зТњзд, ¤кий скликаЇтьс¤ один раз на 5 рок≥в. ѕозачерговий зТњзд скликаЇтьс¤ на вимогу не менш ¤к третини профсп≥лкових орган≥зац≥й адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць, визначених ст. 133  онституц≥њ ”крањни.
6.2. «Тњзд:
а) визначаЇ програму ≥ пр≥оритетн≥ напр¤мки д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки;
б) заслуховуЇ зв≥ти –ади ѕрофсп≥лки та рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ за зв≥тний пер≥од;
в) затверджуЇ —татут ѕрофсп≥лки, зм≥ни й доповненн¤ до нього, положенн¤ про рев≥з≥йну та мандатну ком≥с≥њ;
г) затверджуЇ положенн¤ про символ≥ку, опис символу ≥ в≥дм≥тного знаку, зображенн¤ символ≥ки;
д) обираЇ голову ѕрофсп≥лки, ¤кий за посадою одночасно Ї ≥ головою –ади профсп≥лки; «а р≥шенн¤м зТњзду чи у раз≥ дострокового припиненн¤ його повноважень, голова ѕрофсп≥лки може обиратис¤ ≥з складу –ади ѕрофсп≥лки;
е) обираЇ склад –ади ѕрофсп≥лки або формуЇ його з числа представник≥в, делегованих  римською республ≥канською, обласними,  ињвською та —евастопольською м≥ськими орган≥зац≥¤ми;
Ї) визначаЇ розм≥ри в≥драхувань в≥д членських профсп≥лкових внеск≥в дл¤ ф≥нансуванн¤ –ади ѕрофсп≥лки, загально профсп≥лкових заход≥в, приймаЇ р≥шенн¤ про створенн¤ фонд≥в;
ж) вир≥шуЇ питанн¤, повТ¤зан≥ з≥ зд≥йсненн¤м права власност≥ на профсп≥лкове майно, визначаЇ пор¤док управл≥нн¤ ним;
з) визначаЇ стратег≥ю ≥ тактику ѕрофсп≥лки у њњ стосунках з ≥ншими ѕрофсп≥лками, м≥жгалузевими ≥ м≥жнародними профсп≥лковими обТЇднанн¤ми, державою, пол≥тичними парт≥¤ми, ≥ншими громадськими орган≥зац≥¤ми.
«Тњзд може розгл¤дати й вир≥шувати будь-¤к≥ ≥нш≥ питанн¤ д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки.
6.3. ” пер≥од м≥ж зТњздами кер≥вництво д≥¤льн≥стю ѕрофсп≥лки зд≥йснюЇ –ада ѕрофсп≥лки.
6.4. –ада ѕрофсп≥лки:
а) визначаЇ завданн¤ ѕрофсп≥лки на поточний пер≥од, коригуЇ напр¤ми ≥ тактику д≥й профсп≥лкових орган≥зац≥й залежно в≥д соц≥ально-економ≥чноњ та пол≥тичноњ ситуац≥њ в держав≥;
б) визначаЇ стратег≥чну позиц≥ю ѕрофсп≥лки при веденн≥ колективних переговор≥в та укладенн≥ галузевих угод;
в) даЇ рекомендац≥њ  римськ≥й республ≥канськ≥й, обласним,  ињвськ≥й та —евастопольськ≥й м≥ським, обТЇднаним ≥ первинним орган≥зац≥¤м щодо основних показник≥в рег≥ональних угод ≥ колективних договор≥в;
г) приймаЇ р≥шенн¤ про скликанн¤ зТњзду, затверджуЇ дату його проведенн¤ ≥ пор¤док денний, попередньо розгл¤даЇ проекти документ≥в, що винос¤тьс¤ на зТњзд;
д) вносить зм≥ни до —татуту ѕрофсп≥лки у звТ¤зку з≥ зм≥нами в законодавств≥, а за дорученн¤м зТњзду - ≥ в ≥нших випадках;
е) розгл¤даЇ ≥ затверджуЇ бюджет ѕрофсп≥лки, визначаЇ асигнуванн¤ на утриманн¤ апарату –ада ѕрофсп≥лки, його структуру;
Ї) координуЇ д≥¤льн≥сть  римськоњ республ≥канськоњ, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських профсп≥лкових орган≥зац≥й, њх виборних орган≥в;
ж) визначаЇ пор¤док делегуванн¤ представник≥в ѕрофсп≥лки до м≥жгалузевих, м≥жнародних профсп≥лкових обТЇднань;
з) визначаЇ пор¤док управл≥нн¤ профсп≥лковим майном;
и) затверджуЇ положенн¤ про юридичну службу ѕрофсп≥лки, ≥нш≥ документи, що регламентують пор¤док зд≥йсненн¤ повноважень ѕрофсп≥лки в окремих сферах њњ д≥¤льност≥;
њ) обираЇ заступник≥в √олови та презид≥ю –ади ѕрофсп≥лки ;
≥) розгл¤даЇ ≥ вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки за вин¤тком тих, ¤к≥ в≥днесен≥ до виключноњ компетенц≥њ зТњзду.
–≥шенн¤ –ади ѕрофсп≥лки приймаютьс¤ на пленарних зас≥данн¤х, ¤к≥ провод¤тьс¤ не р≥дше одного разу на 6 м≥с¤ц≥в. «ас≥данн¤ пленуму Ї правомочним за умови участ≥ в ньому б≥льше половини член≥в –ади ѕрофсп≥лки. –≥шенн¤ приймаютьс¤ б≥льш≥стю голос≥в присутн≥х на зас≥данн≥ член≥в –ади ѕрофсп≥лки.
6.5. ¬ пер≥од м≥ж пленумами кер≥вництво д≥¤льн≥стю ѕрофсп≥лки зд≥йснюЇ презид≥¤ –ади ѕрофсп≥лки.

6.6. ѕрезид≥¤ –ади ѕрофсп≥лки:
а) визначаЇ позиц≥њ та проводить орган≥зац≥йн≥ заходи щодо захисту службових, соц≥ально-економ≥чних прав та ≥нтерес≥в член≥в ѕрофсп≥лки;
б) готуЇ пропозиц≥њ до розгл¤ду на пленум≥, зТњзд≥ питань, повТ¤заних з реал≥зац≥Їю завдань ѕрофсп≥лки;
в) розгл¤даЇ проекти галузевих угод м≥ж ѕрофсп≥лкою ≥ адм≥н≥страц≥Їю ћ¬— ”крањни, ≥нших угод, спр¤мованих на соц≥ально-економ≥чний захист член≥в ѕрофсп≥лки;
г) розгл¤даЇ пропозиц≥њ ≥ приймаЇ р≥шенн¤ про зверненн¤ до орган≥в державноњ влади, м≥сцевого самовр¤дуванн¤ з пропозиц≥¤ми ≥ вимогами щодо забезпеченн¤ дотриманн¤ прав ≥ гарант≥й прац≥вник≥в, внесенн¤ зм≥н до законодавства чи прийн¤тт¤ нових акт≥в, спр¤мованих на посиленн¤ правового та соц≥ального захисту;
д) затверджуЇ представник≥в ѕрофсп≥лки в ком≥с≥¤х, ≥нших робочих органах ѕрофсп≥лки, делегуЇ своњх представник≥в до ком≥с≥й, ≥нших робочих орган≥в адм≥н≥страц≥њ ћ¬— ”крањни, а також визначаЇ своњх представник≥в дл¤ участ≥ у вир≥шенн≥ питань, ¤к≥ в≥дпов≥дно до законодавства вир≥шуютьс¤ за участю профсп≥лок;
е) приймаЇ р≥шенн¤ про скликанн¤ пленуму, визначаЇ його дату та пор¤док денний;
Ї) приймаЇ р≥шенн¤ про створенн¤ ≥ л≥кв≥дац≥ю п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, фонд≥в тощо, затверджуЇ њх статути, визначаЇ пор¤док розпод≥лу прибутку в≥д њхньоњ господарськоњ д≥¤льност≥, призначаЇ та зв≥льнюЇ кер≥вник≥в утворених юридичних ос≥б;
ж) визначаЇ структуру апарату –ади ѕрофсп≥лки, затверджуЇ штатний розпис;
з) призначаЇ ≥ зв≥льн¤Ї прац≥вник≥в апарату –ади ѕрофсп≥лки, орган≥зовуЇ його роботу;
и) орган≥зовуЇ ≥ координуЇ роботу з питань профсп≥лкового навчанн¤;
≥) приймаЇ р≥шенн¤ стосовно нагородженн¤ профсп≥лковими в≥дзнаками, вносить клопотанн¤ про нагородженн¤ член≥в ѕрофсп≥лки державними нагородами;
њ) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ, необх≥дн≥ дл¤ забезпеченн¤ д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки, ¤кщо вони не Ї компетенц≥Їю зТњзду або пленуму.
«ас≥данн¤ презид≥њ провод¤тьс¤ в м≥ру необх≥дност≥, але не р≥дше одного разу на квартал. «ас≥данн¤ вважаЇтьс¤ правомочним за умови участ≥ в ньому б≥льше половини член≥в презид≥њ. –≥шенн¤ приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в присутн≥х на зас≥данн≥ член≥в презид≥њ.
6.7. ¬ищою посадовою особою ѕрофсп≥лки Ї √олова, ¤кий обираЇтьс¤ зТњздом на 5 рок≥в.  андидат на цю посаду повинен мати стаж профсп≥лковоњ роботи на виборн≥й посад≥ не менше 3-х рок≥в. √олова п≥дзв≥тний зТњзду, а в пер≥од м≥ж зТњздами - пленуму. «а посадою √олова та його заступники Ї членами –ади ѕрофсп≥лки ≥ њњ презид≥њ.
6.8. √олова:
а) орган≥зовуЇ виконанн¤ р≥шень зТњзду, пленуму та презид≥њ –ади ѕрофсп≥лки;
б) представл¤Ї без дов≥реност≥ ѕрофсп≥лку в органах державноњ влади, органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤, у судах, у взаЇмов≥дносинах з адм≥н≥страц≥Їю ћ¬— ”крањни, у громадських орган≥зац≥¤х, у засобах масовоњ ≥нформац≥њ, в м≥жнародних орган≥зац≥¤х ≥ може зд≥йснювати будь-¤к≥ д≥њ в ≥нтересах ѕрофсп≥лки, ¤кщо вони не суперечать законодавству та —татуту ѕрофсп≥лки;
в) орган≥зовуЇ наданн¤ практичноњ допомоги  римськ≥й республ≥канськ≥й, обласним,  ињвськ≥й та —евастопольськ≥й м≥ським, обТЇднаним та первинним профсп≥лковим орган≥зац≥¤м, проводить у необх≥дних випадках консультац≥њ з ними з актуальних питань д≥¤льност≥ ѕрофсп≥лки;
г) приймаЇ р≥шенн¤ про скликанн¤ зас≥данн¤ презид≥њ –ади ѕрофсп≥лки, орган≥зовуЇ п≥дготовку необх≥дних до розгл¤ду матер≥ал≥в;
д) головуЇ на зас≥данн¤х презид≥њ та пленуму –ади ѕрофсп≥лки, п≥дписуЇ њх р≥шенн¤, угоди, ¤к≥ укладаютьс¤ ѕрофсп≥лкою, ≥нш≥ документи;
е) розпор¤джаЇтьс¤ коштами в межах асигнувань, визначених бюджетом;
Ї) розгл¤даЇ скарги та за¤ви член≥в ѕрофсп≥лки, приймаЇ по них необх≥дн≥ р≥шенн¤, веде особистий прийом член≥в ѕрофсп≥лки;
ж) вир≥шуЇ ≥нш≥ поточн≥ питанн¤, орган≥зовуЇ роботу апарату.

7.  ќЎ“» “ј ћј…Ќќ ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ »

7.1. ѕрофес≥йна сп≥лка атестованих прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни, њњ орган≥зац≥йн≥ ланки до первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ включно мають у власност≥ кошти та ≥нше майно, необх≥дне дл¤ зд≥йсненн¤ статутноњ д≥¤льност≥.
7.2.  ошти ѕрофсп≥лки складаютьс¤ з вступних та щом≥с¤чних членських внеск≥в, в≥драхувань орган≥в, п≥дрозд≥л≥в, учбових заклад≥в, установ внутр≥шн≥х справ на культурно-осв≥тню, спортивну та ≥ншу д≥¤льн≥сть у розм≥рах, передбачених ст.44 «акону ”крањни Ђѕро профес≥йн≥ сп≥лки, њх права та гарант≥њ д≥¤льност≥ї, галузевими, рег≥ональними угодами та колективними договорами, благод≥йних внеск≥в в≥д п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ ус≥х форм власност≥, приватних ос≥б та ≥нших надходжень, перерахованих в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
¬ступн≥ внески встановлюютьс¤ у розм≥р≥ двох, а щом≥с¤чн≥ внески - одного в≥дсотка в≥д щом≥с¤чного грошового забезпеченн¤ (зароб≥тку). Ќепрацююч≥ пенс≥онери, ж≥нки, ¤к≥ перебувають у в≥дпустках по догл¤ду за д≥тьми, сплачують членськ≥ внески у розм≥р≥ одного в≥дсотка в≥д м≥н≥мальноњ зарплати.
7.3. ƒл¤ проведенн¤ загально профсп≥лкових заход≥в, створенн¤ ≥ п≥дтримки загально профсп≥лкових фонд≥в, навчанн¤ профсп≥лкових кадр≥в, зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥, повТ¤заноњ з членством в м≥жнародних профсп≥лкових орган≥зац≥¤х, утриманн¤ апарату первинн≥ та обТЇднан≥ профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ перераховують до вищих профсп≥лкових орган≥в 30% профсп≥лкових внеск≥в.
 римський республ≥канський, обласн≥,  ињвський та —евастопольський м≥ськ≥ ком≥тети ѕрофсп≥лки перераховують до –ади ѕрофсп≥лки 30% в≥д суми надходжень членських внеск≥в, перерахованих њм обТЇднаними та первинними профсп≥лковими орган≥зац≥¤ми, що вход¤ть до складу в≥дпов≥дноњ орган≥зац≥њ.
7.4. ѕрофсп≥лка, њњ  римська республ≥канська, обласн≥,  ињвська та —евастопольська м≥ськ≥, обТЇднан≥ та первинн≥ профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ можуть створювати п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ в пор¤дку та на умовах, визначених законодавством ”крањни, та в≥льно розпор¤джатис¤ майном ≥ коштами, придбаними в результат≥ господарськоњ д≥¤льност≥ цих п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й.
7.5. ѕервинн≥ профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ, профсп≥лков≥ органи вс≥х р≥вн≥в самост≥йно розпор¤джаютьс¤ коштами, ¤к≥ залишаютьс¤ у них п≥сл¤ перерахуванн¤ встановленого в≥дсотку внеск≥в до вищого профсп≥лкового органу, так само ¤к ≥ –ада профсп≥лки перерахованими њй коштами.
7.6.  ошти та майно ѕрофсп≥лки Ї колективною власн≥стю. ¬оно не п≥дл¤гаЇ розпод≥лу м≥ж профсп≥лковими орган≥зац≥¤ми та членами ѕрофсп≥лки.
7.7. ”правл≥нн¤ та розпор¤дженн¤ коштами ≥ майном ѕрофсп≥лки зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку ≥ межах, визначених вищими профсп≥лковими органами - зТњздом, конференц≥Їю, зборами.
8. ѕќ—“≤…Ќ≤  ќћ≤—≤ѓ ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ ќ¬»’ ќ–√јЌ≤¬

8.1. ѕост≥йними ком≥с≥¤ми профсп≥лкових орган≥в Ї рев≥з≥йн≥ ком≥с≥њ та мандатн≥ ком≥с≥њ.
8.2. –ев≥з≥йн≥ ком≥с≥њ первинних, обТЇднаних,  римськоњ республ≥канськоњ, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських орган≥зац≥й, –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ ѕрофсп≥лки обираютьс¤ в≥дпов≥дно на зборах, конференц≥¤х, зТњзд≥ на той же терм≥н, що й профсп≥лков≥ органи.
8.2.1. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ ѕрофсп≥лки зд≥йснюЇ контроль за виконанн¤м положень —татуту ѕрофсп≥лки, р≥шень зТњзд≥в, контролюЇ дотриманн¤ норм внутр≥сп≥лковоњ демократ≥њ, рев≥зуЇ виконанн¤ бюджету ѕрофсп≥лки ≥ ф≥нансово-господарську д≥¤льн≥сть –ади ѕрофсп≥лки, п≥дпор¤дкованих п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й.
8.2.2. –ев≥з≥йн≥ ком≥с≥њ первинних, обТЇднаних, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських,  римськоњ республ≥канськоњ орган≥зац≥й зд≥йснюють контроль за формуванн¤м та виконанн¤м профбюджету, ефективн≥стю використанн¤ профсп≥лкових кошт≥в ≥ майна, перев≥р¤ють стан обл≥ку член≥в ѕрофсп≥лки, веденн¤ д≥ловодства, своЇчасн≥сть розгл¤ду пропозиц≥й, за¤в та скарг член≥в ѕрофсп≥лки, ≥нших громад¤н, виконанн¤ прийн¤тих р≥шень. ѕерев≥рки роботи з вищезгаданих питань провод¤тьс¤ не р≥дше одного разу на р≥к.
8.2.3. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ ѕрофсп≥лки координуЇ роботу рев≥з≥йних ком≥с≥й ус≥х р≥вн≥в, проводить навчанн¤ њх кер≥вник≥в.
8.2.4. –ев≥з≥йн≥ ком≥с≥њ зв≥тують про свою д≥¤льн≥сть на зборах, конференц≥¤х, зТњзд≥ одночасно з≥ зв≥том профсп≥лкових орган≥в - ком≥тет≥в, –ади ѕрофсп≥лки.
8.2.5. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ несе в≥дпов≥дальн≥сть за ¤к≥сть ≥ достов≥рн≥сть проведених рев≥з≥й використанн¤ кошт≥в профсп≥лкового бюджету.
8.2.6. „лени ѕрофсп≥лки можуть брати участь у зас≥данн¤х рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ. ” свою чергу члени ком≥с≥њ можуть брати участь у робот≥ виборних профсп≥лкових орган≥в в≥дпов≥дного р≥вн¤ з правом дорадчого голосу.
8.2.7. „лен ѕрофсп≥лки не може одночасно обиратис¤ до складу рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ та ≥ншого виборного органу у своњй профорган≥зац≥њ.
8.2.8. –ев≥з≥йн≥ ком≥с≥њ п≥дзв≥тн≥ лише тим органам, ¤к≥ њх обрали.
8.3. ћандатна ком≥с≥¤ обираЇтьс¤ на зТњзд≥ ѕрофсп≥лки, конференц≥¤х  римськоњ республ≥канськоњ, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських орган≥зац≥й одночасно з виборами в≥дпов≥дного органу ѕрофсп≥лки на той же строк повноважень.
8.3.1. ћандатна ком≥с≥¤ в пер≥од м≥ж зТњздами, конференц≥¤ми проводить перев≥рку повноважень член≥в виборних орган≥в ѕрофсп≥лки в раз≥ обранн¤ њх шл¤хом пр¤мого делегуванн¤, а також в раз≥ в≥дкликанн¤ або зам≥ни член≥в виборного органу ≥ вносить по них пропозиц≥њ на зас≥данн¤ в≥дпов≥дних ком≥тет≥в та –ади ѕрофсп≥лки.
8.3.2. √олова мандатноњ ком≥с≥њ може брати участь у зас≥данн¤х в≥дпов≥дного органу ѕрофсп≥лки з правом дорадчого голосу.
8.4. ќбовТ¤зки, повноваженн¤ та пор¤док роботи рев≥з≥йних ≥ мандатних ком≥с≥й викладен≥ в ѕоложенн¤х про ц≥ ком≥с≥њ, ¤к≥ затверджуЇтьс¤ тими профсп≥лковими органами, що њх обрали.
9. ѕќ–яƒќ  ¬Ќ≈—≈ЌЌя «ћ≤Ќ ƒќ —“ј“”“” ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ »

9.1. «Тњзд ѕрофсп≥лки затверджуЇ —татут ѕрофсп≥лки та вносить зм≥ни ≥ доповненн¤ до нього.
9.2 . «Тњзд може надати повноваженн¤ пленуму –ади ѕрофсп≥лки в пер≥од м≥ж його скликанн¤ми вносити зм≥ни та доповненн¤ до —татуту ѕрофсп≥лки.
9.3 . ѕленум –ади профсп≥лки вносить зм≥ни та доповненн¤ до —татуту ѕрофсп≥лки без в≥дпов≥дного дорученн¤ зТњзду лише у випадках зм≥н в законодавств≥.

10. ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ ј “ј ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»… ѕ–ќ‘—ѕ≤Ћ ќ¬»… –”’

10.1. ѕрофсп≥лка ≥нтегруЇтьс¤ в м≥жнародний профсп≥лковий рух, може входити до м≥жнародних профсп≥лкових орган≥зац≥й та обТЇднань, зд≥йснювати загальн≥ заходи, передбачен≥ њх статутними та програмними документами.
10.2. ѕрофсп≥лка встановлюЇ та розвиваЇ на в≥дпов≥дних р≥вн¤х звТ¤зки з пол≥цейськими профсп≥лками заруб≥жних крањн, њх обТЇднанн¤ми, нац≥ональними профцентрами крањн, окремими закладами, установами, з ¤кими ≥снують ≥сторичн≥, культурн≥ та економ≥чн≥ звТ¤зки та з крањнами поселенн¤ украњнськоњ д≥аспори; м≥жнародними профсп≥лковими орган≥зац≥¤ми та обТЇднанн¤ми, позаур¤довими та м≥жур¤довими орган≥зац≥¤ми, ¤к≥ представл¤ють ≥нтереси прац≥вник≥в, укладаЇ з ними договори та угоди про сп≥вроб≥тництво, зд≥йснюЇ сп≥льн≥ заходи.
10.3. ѕрофсп≥лка, њњ орган≥зац≥йн≥ ланки вивчають, використовують та поширюють досв≥д заруб≥жних профес≥йних сп≥лок, зд≥йснюють обм≥н делегац≥¤ми, ≥нформац≥Їю, розвивають звТ¤зки в галуз≥ культури, спорту, туризму, господарськоњ д≥¤льност≥, ≥нших сферах в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни та на основ≥ м≥жнародного права.

11. ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

11.1. ѕрофсп≥лка, њњ республ≥канська, обласн≥,  ињвська та —евастопольська м≥ськ≥, обТЇднан≥ та первинн≥ орган≥зац≥њ Ї юридичними особами, мають рахунки в установах банк≥в, печатки, штампи, бланки встановленого –адою ѕрофсп≥лки зразка, ¤к≥ реЇструютьс¤ в≥дпов≥дно до чинного законодавства. ¬они зд≥йснюють своњ повноваженн¤ через виборн≥ органи, мають в≥докремлене майно, можуть в≥д свого ≥мен≥ набувати майнових ≥ особистих немайнових прав, нести обовТ¤зки, бути позивачами ≥ в≥дпов≥дачами в судах.
11.2. ѕрофсп≥лка, њњ орган≥зац≥йн≥ ланки мають Їдину символ≥ку.
11.3. ѕоложенн¤ про символ≥ку, опис символу ≥ в≥дм≥тного знака, зображенн¤ символ≥ки затверджуЇтьс¤ зТњздом ѕрофсп≥лки.
11.4. ѕрофсп≥лка, њњ орган≥зац≥йн≥ ланки та њх виборн≥ органи д≥ють на п≥дстав≥ цього —татуту в межах визначених ним повноважень ≥ в≥дпов≥дно до законодавства.
11.5. –≥шенн¤ про л≥кв≥дац≥ю чи реорган≥зац≥ю ѕрофсп≥лки, њњ орган≥зац≥йних ланок приймаЇтьс¤ в≥дпов≥дно зТњздом, конференц≥Їю, зборами, ¤к≥ визначають ≥ пор¤док використанн¤ майна, що залишилось п≥сл¤ л≥кв≥дац≥њ, ≥ таке р≥шенн¤ вважаЇтьс¤ прийн¤тим, ¤кщо за нього проголосувало не менш ¤к дв≥ третини делегат≥в, присутн≥х на зас≥данн≥ зТњзду, конференц≥њ, збор≥в.
” випадку л≥кв≥дац≥њ ѕрофсп≥лки кошти та ≥нше майно ѕрофсп≥лки не можуть перерозпод≥л¤тис¤ м≥ж членами ѕрофсп≥лки ≥ використовуютьс¤ дл¤ виконанн¤ статутних завдань або на благод≥йн≥ ц≥л≥, а у випадках, передбачених законодавством, - спр¤мовуютьс¤ в доход держави.


ѕовернутисьСайт управляется системой uCoz