« ј   ќ Ќ ”   – ј ѓ Ќ »

ѕро оплату прац≥


( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1995, N 17, ст.121 )

( ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановами ¬–
N 144/95-¬– в≥д 20.04.95, ¬¬–, 1995, N 17, ст. 122
N 49/96-¬– в≥д 20.02.96, ¬¬–, 1996, N 9, ст. 45
N 50/97-¬– в≥д 06.02.97, ¬¬–, 1997, N 12, ст. 106 )
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 20/97-¬– в≥д 23.01.97, ¬¬–, 1997, N 11, ст. 89
N 1766-III ( 1766-14 ) в≥д 01.06.2000, ¬¬–, 2000, N 35, ст.288
N 2056-III ( 2056-14 ) в≥д 19.10.2000, ¬¬–, 2000, N 50, ст.436
N 96-IV ( 96-15 ) в≥д 11.07.2002, ¬¬–, 2002, N 41, ст. 294
N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003, ¬¬–, 2004, N 5, ст.34
N 1096-IV ( 1096-15 ) в≥д 10.07.2003, ¬¬–, 2004, N 6, ст.38
N 2103-IV ( 2103-15 ) в≥д 21.10.2004, ¬¬–, 2005, N 2, ст.31
N 2190-IV ( 2190-15 ) в≥д 18.11.2004, ¬¬–, 2005, N 4, ст.92
N 3448-IV ( 3448-15 ) в≥д 21.02.2006, ¬¬–, 2006, N 27, ст.231 )÷ей «акон визначаЇ економ≥чн≥, правов≥ та орган≥зац≥йн≥ засади оплати прац≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ перебувають у трудових в≥дносинах, на п≥дстав≥ трудового договору з п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми ус≥х форм власност≥ та господарюванн¤ (дал≥ - п≥дприЇмства), а також з окремими громад¤нами та сфери державного ≥ догов≥рного регулюванн¤ оплати прац≥ ≥ спр¤мований на забезпеченн¤ в≥дтворювальноњ ≥ стимулюючоњ функц≥й зароб≥тноњ плати.

– о з д ≥ л I

«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. «ароб≥тна плата

«ароб≥тна плата - це винагорода, обчислена, ¤к правило, у грошовому вираз≥, ¤ку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачуЇ прац≥вников≥ за виконану ним роботу.
–озм≥р зароб≥тноњ плати залежить в≥д складност≥ та умов виконуваноњ роботи, профес≥йно-д≥лових ¤костей прац≥вника, результат≥в його прац≥ та господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства.

—татт¤ 2. —труктура зароб≥тноњ плати

ќсновна зароб≥тна плата. ÷е - винагорода за виконану роботу в≥дпов≥дно до встановлених норм прац≥ (норми часу, вироб≥тку, обслуговуванн¤, посадов≥ обов''¤зки). ¬она встановлюЇтьс¤ у вигл¤д≥ тарифних ставок (оклад≥в) ≥ в≥др¤дних розц≥нок дл¤ роб≥тник≥в та посадових оклад≥в дл¤ службовц≥в.
ƒодаткова зароб≥тна плата. ÷е - винагорода за працю понад установлен≥ норми, за трудов≥ усп≥хи та винах≥длив≥сть ≥ за особлив≥ умови прац≥. ¬она включаЇ доплати, надбавки, гарант≥йн≥ ≥ компенсац≥йн≥ виплати, передбачен≥ чинним законодавством; прем≥њ, пов''¤зан≥ з виконанн¤м виробничих завдань ≥ функц≥й.
≤нш≥ заохочувальн≥ та компенсац≥йн≥ виплати. ƒо них належать виплати у форм≥ винагород за п≥дсумками роботи за р≥к, прем≥њ за спец≥альними системами ≥ положенн¤ми, компенсац≥йн≥ та ≥нш≥ грошов≥ ≥ матер≥альн≥ виплати, ¤к≥ не передбачен≥ актами чинного законодавства або ¤к≥ провад¤тьс¤ понад встановлен≥ зазначеними актами норми.

—татт¤ 3. ћ≥н≥мальна зароб≥тна плата

ћ≥н≥мальна зароб≥тна плата - це законодавчо встановлений розм≥р зароб≥тноњ плати за просту, неквал≥ф≥ковану працю, нижче ¤кого не може провадитис¤ оплата за виконану прац≥вником м≥с¤чну, погодинну норму прац≥ (обс¤г роб≥т).
ƒо м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати не включаютьс¤ доплати, надбавки, заохочувальн≥ та компенсац≥йн≥ виплати. ( „астина друга статт≥ 3 в редакц≥њ «акон≥в N 1766-III ( 1766-14 ) в≥д 01.06.2000, N 2190-IV ( 2190-15 ) в≥д 18.11.2004 )


( „астину третю статт≥ 3 виключено на п≥дстав≥ «акону N 2190-IV ( 2190-15 ) в≥д 18.11.2004 )


ћ≥н≥мальна зароб≥тна плата Ї державною соц≥альною гарант≥Їю, обов''¤зковою на вс≥й територ≥њ ”крањни дл¤ п≥дприЇмств ус≥х форм власност≥ ≥ господарюванн¤.

—татт¤ 4. ƒжерела кошт≥в на оплату прац≥

ƒжерелом кошт≥в на оплату прац≥ прац≥вник≥в госпрозрахункових п≥дприЇмств Ї частина доходу та ≥нш≥ кошти, одержан≥ внасл≥док њх господарськоњ д≥¤льност≥.
ƒл¤ установ ≥ орган≥зац≥й, що ф≥нансуютьс¤ з бюджету, - це кошти, ¤к≥ вид≥л¤ютьс¤ з в≥дпов≥дних бюджет≥в, а також частина доходу, одержаного внасл≥док господарськоњ д≥¤льност≥ та з ≥нших джерел.
ќб''Їднанн¤ громад¤н оплачують працю найманих прац≥вник≥в з кошт≥в, ¤к≥ формуютьс¤ зг≥дно з њх статутами.

—татт¤ 5. —истема орган≥зац≥њ оплати прац≥

ќрган≥зац≥¤ оплати прац≥ зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥:
законодавчих та ≥нших нормативних акт≥в;
генеральноњ угоди на державному р≥вн≥;
галузевих, рег≥ональних угод;
колективних договор≥в;
трудових договор≥в.
—уб''Їктами орган≥зац≥њ оплати прац≥ Ї: органи державноњ влади та м≥сцевого самовр¤дуванн¤; власники, об''Їднанн¤ власник≥в або њх представницьк≥ органи; профес≥йн≥ сп≥лки, об''Їднанн¤ профес≥йних сп≥лок або њх представницьк≥ органи; прац≥вники.

—татт¤ 6. “арифна система оплати прац≥

ќсновою орган≥зац≥њ оплати прац≥ Ї тарифна система, ¤ка включаЇ: тарифн≥ с≥тки, тарифн≥ ставки, схеми посадових оклад≥в ≥ тарифно-квал≥ф≥кац≥йн≥ характеристики (дов≥дники).
“арифна система оплати прац≥ використовуЇтьс¤ дл¤ розпод≥лу роб≥т залежно в≥д њх складност≥, а прац≥вник≥в - залежно в≥д њх квал≥ф≥кац≥њ та за розр¤дами тарифноњ с≥тки. ¬она Ї основою формуванн¤ та диференц≥ац≥њ розм≥р≥в зароб≥тноњ плати.
“арифна с≥тка (схема посадових оклад≥в) формуЇтьс¤ на основ≥:
тарифноњ ставки роб≥тника першого розр¤ду, ¤ка встановлюЇтьс¤ у розм≥р≥, що перевищуЇ законодавчо встановлений розм≥р м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати; ( јбзац другий частини третьоњ статт≥ 6 в редакц≥њ «акон≥в N 1766-III ( 1766-14 ) в≥д 01.06.2000, N 2190-IV ( 2190-15 ) в≥д 18.11.2004 )
м≥жквал≥ф≥кац≥йних (м≥жпосадових) сп≥вв≥дношень розм≥р≥в тарифних ставок (посадових оклад≥в).
“арифно-квал≥ф≥кац≥йн≥ характеристики (дов≥дники) розробл¤ютьс¤ ћ≥н≥стерством прац≥ ”крањни.

—татт¤ 7. «аконодавство про оплату прац≥

«аконодавство про оплату прац≥ грунтуЇтьс¤ на  онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ) ≥ складаЇтьс¤ з  одексу закон≥в про працю ”крањни ( 322-08) , цього «акону, «акону ”крањни "ѕро колективн≥ договори ≥ угоди" ( 3356-12 ), «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥" ( 887-12 ) та ≥нших акт≥в законодавства ”крањни.

– о з д ≥ л II

ƒ≈–∆ј¬Ќ≈ –≈√”Ћё¬јЌЌя ќѕЋј“» ѕ–ј÷≤

—татт¤ 8. —фера державного регулюванн¤ оплати прац≥

ƒержава зд≥йснюЇ регулюванн¤ оплати прац≥ прац≥вник≥в п≥дприЇмств ус≥х форм власност≥ шл¤хом встановленн¤ розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати та ≥нших державних норм ≥ гарант≥й, встановленн¤ умов ≥ розм≥р≥в оплати прац≥ кер≥вник≥в п≥дприЇмств, заснованих на державн≥й, комунальн≥й власност≥, прац≥вник≥в п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, що ф≥нансуютьс¤ чи дотуютьс¤ з бюджету, регулюванн¤ фонд≥в оплати прац≥ прац≥вник≥в п≥дприЇмств-монопол≥ст≥в зг≥дно з перел≥ком, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, а також шл¤хом оподаткуванн¤ доход≥в прац≥вник≥в.
”мови розм≥ру оплати прац≥ прац≥вник≥в установ та орган≥зац≥й, що ф≥нансуютьс¤ з бюджету, визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, кр≥м випадку, передбаченого частиною першою статт≥ 10 цього «акону. ( —татт¤ 8 в редакц≥њ «акону N 20/97-¬– в≥д 23.01.97 )

—татт¤ 9. ”мови визначенн¤ розм≥ру м≥н≥мальноњ
зароб≥тноњ плати

–озм≥р м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати визначаЇтьс¤ з урахуванн¤м:
варт≥сноњ величини м≥н≥мального споживчого бюджету з поступовим зближенн¤м р≥вн≥в цих показник≥в в м≥ру стаб≥л≥зац≥њ та розвитку економ≥ки крањни;
загального р≥вн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати;
продуктивност≥ прац≥, р≥вн¤ зайн¤тост≥ та ≥нших економ≥чних умов.
ћ≥н≥мальна зароб≥тна плата встановлюЇтьс¤ у розм≥р≥ не нижчому за варт≥сну величину меж≥ малозабезпеченост≥ в розрахунку на працездатну особу. ( „астина друга статт≥ 9 вводитьс¤ в д≥ю з 1 кв≥тн¤ 1997 року зг≥дно з ѕостановою ¬– N 50/97-¬– в≥д 06.02.97 )

—татт¤ 10. ѕор¤док встановленн¤ ≥ перегл¤ду розм≥ру
м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати
( —татт¤ 10 вводитьс¤ в д≥ю з 1 березн¤ 1996 року зг≥дно з
ѕостановою ¬– N 49/96-¬– в≥д 20.02.96 )

–озм≥р м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати встановлюЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни за поданн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ¤к правило, один раз на р≥к у закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни з урахуванн¤м пропозиц≥й, вироблених шл¤хом переговор≥в, представник≥в профес≥йних сп≥лок, власник≥в або уповноважених ними орган≥в, ¤к≥ об''Їдналис¤ дл¤ веденн¤ колективних переговор≥в ≥ укладенн¤ генеральноњ угоди. ( „астина перша статт≥ 10 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

–озм≥р м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати може перегл¤датис¤ при внесенн≥ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни залежно в≥д зростанн¤ ≥ндексу ц≥н на споживч≥ товари ≥ тариф≥в на послуги за угодою стор≥н колективних переговор≥в. ( „астина друга статт≥ 10 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

«м≥ни розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати ≥ншими законами ”крањни та нормативно-правовими актами Ї чинними виключно п≥сл¤ внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни на в≥дпов≥дний р≥к. ( —таттю 10 доповнено частиною третьою зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

—татт¤ 11. ћ≥н≥мальн≥ розм≥ри ставок (оклад≥в) зароб≥тноњ
плати ≥ пор¤док њх встановленн¤

ћ≥н≥мальн≥ розм≥ри ставок (оклад≥в) зароб≥тноњ плати, ¤к м≥н≥мальн≥ гарант≥њ в оплат≥ прац≥, визначаютьс¤ генеральною угодою.

—татт¤ 12. ≤нш≥ норми ≥ гарант≥њ в оплат≥ прац≥

Ќорми оплати прац≥ (за роботу в надурочний час; у св¤тков≥, неробоч≥ та вих≥дн≥ дн≥; у н≥чний час; за час простою, ¤кий мав м≥сце не з вини прац≥вника; при виготовленн≥ продукц≥њ, що ви¤вилас¤ браком не з вини прац≥вника; прац≥вник≥в молодше в≥с≥мнадц¤ти рок≥в, при скорочен≥й тривалост≥ њх щоденноњ роботи тощо) ≥ гарант≥њ дл¤ прац≥вник≥в (оплата щор≥чних в≥дпусток; за час виконанн¤ державних обов''¤зк≥в; дл¤ тих, ¤к≥ направл¤ютьс¤ дл¤ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ, на обстеженн¤ в медичний заклад; дл¤ переведених за станом здоров''¤ на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на ≥ншу роботу у зв''¤зку з виробничою необх≥дн≥стю; дл¤ ваг≥тних ж≥нок ≥ ж≥нок, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком до трьох рок≥в, переведених на легшу роботу; при р≥зних формах виробничого навчанн¤, переквал≥ф≥кац≥њ або навчанн¤ ≥нших спец≥альностей; дл¤ донор≥в тощо), а також гарант≥њ та компенсац≥њ прац≥вникам в раз≥ перењзду на роботу до ≥ншоњ м≥сцевост≥, службових в≥др¤джень, роботи у польових умовах тощо встановлюютьс¤  одексом закон≥в про працю ”крањни ( 322-08 ) та ≥ншими актами законодавства ”крањни.
Ќорми ≥ гарант≥њ в оплат≥ прац≥, передбачен≥ частиною першою ц≥Їњ статт≥ та  одексом закон≥в про працю ”крањни ( 322-08 ), Ї м≥н≥мальними державними гарант≥¤ми.

—татт¤ 13. ќплата прац≥ прац≥вник≥в установ ≥ орган≥зац≥й, що
ф≥нансуютьс¤ з бюджету

ќплата прац≥ прац≥вник≥в установ ≥ орган≥зац≥й, що ф≥нансуютьс¤ з бюджету, зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ законодавчих та ≥нших нормативних акт≥в ”крањни, генеральноњ, галузевих, рег≥ональних угод, колективних договор≥в у межах бюджетних асигнувань та ≥нших позабюджетних доход≥в.
ќбс¤ги витрат на оплату прац≥ прац≥вник≥в установ ≥ орган≥зац≥й, що ф≥нансуютьс¤ з бюджету, затверджуютьс¤ одночасно з бюджетом.

– о з д ≥ л III

ƒќ√ќ¬≤–Ќ≈ –≈√”Ћё¬јЌЌя ќѕЋј“» ѕ–ј÷≤

—татт¤ 14. —истема догов≥рного регулюванн¤ оплати прац≥

ƒогов≥рне регулюванн¤ оплати прац≥ прац≥вник≥в п≥дприЇмств зд≥йснюЇтьс¤ на основ≥ системи угод, що укладаютьс¤ на державному (генеральна угода), галузевому (галузева угода), рег≥ональному (рег≥ональна угода) та виробничому (колективний догов≥р) р≥вн¤х в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро колективн≥ договори ≥ угоди" ( 3356-12 ).
Ќорми колективного договору, що допускають оплату прац≥ нижче в≥д норм, визначених генеральною, галузевою або рег≥ональною угодами, але не нижче в≥д державних норм ≥ гарант≥й в оплат≥ прац≥, можуть застосовуватис¤ лише тимчасово на пер≥од подоланн¤ ф≥нансових труднощ≥в п≥дприЇмства терм≥ном не б≥льш ¤к ш≥сть м≥с¤ц≥в.

—татт¤ 15. ќрган≥зац≥¤ оплати прац≥ на п≥дприЇмствах

‘орми ≥ системи оплати прац≥, норми прац≥, розц≥нки, тарифн≥ с≥тки, схеми посадових оклад≥в, умови запровадженн¤ та розм≥ри надбавок, доплат, прем≥й, винагород та ≥нших заохочувальних, компенсац≥йних ≥ гарант≥йних виплат встановлюютьс¤ п≥дприЇмствами у колективному договор≥ з дотриманн¤м норм ≥ гарант≥й, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (рег≥ональними) угодами. ” раз≥, коли колективний догов≥р на п≥дприЇмств≥ не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов''¤заний погодити ц≥ питанн¤ з виборним органом первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ (профсп≥лковим представником), що представл¤Ї ≥нтереси б≥льшост≥ прац≥вник≥в, а у раз≥ його в≥дсутност≥ - з ≥ншим уповноваженим на представництво органом. ( „астина перша статт≥ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1096-IV ( 1096-15 ) в≥д 10.07.2003 )
 онкретн≥ розм≥ри тарифних ставок (оклад≥в) ≥ в≥др¤дних розц≥нок роб≥тникам, посадових оклад≥в службовц¤м, а також надбавок, доплат, прем≥й ≥ винагород встановлюютьс¤ з урахуванн¤м вимог, передбачених частиною першою ц≥Їњ статт≥.
ќплата прац≥ прац≥вник≥в п≥дприЇмства зд≥йснюЇтьс¤ в першочерговому пор¤дку. ¬с≥ ≥нш≥ платеж≥ зд≥йснюютьс¤ п≥дприЇмством п≥сл¤ виконанн¤ зобов''¤зань щодо оплати прац≥. ( „астина трет¤ статт≥ 15 в редакц≥њ «акону N 2103-IV ( 2103-15 ) в≥д 21.10.2004 )

—татт¤ 16. ќрган≥зац≥¤ оплати прац≥ на п≥дприЇмствах ≥ в
орган≥зац≥¤х, ¤ким з бюджету вид≥л¤ютьс¤ дотац≥њ

Ќа п≥дприЇмствах ≥ в орган≥зац≥¤х, ¤к≥ знаход¤тьс¤ на госпрозрахунку ≥ отримують дотац≥њ з бюджету, орган≥зац≥¤ оплати прац≥ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до статт≥ 15 цього «акону, але в межах визначених дл¤ них у встановленому пор¤дку сум дотац≥й та власних доход≥в з урахуванн¤м умов, встановлених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( —татт¤ 16 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 20/97-¬– в≥д 23.01.97 )

—татт¤ 17. ќплата прац≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ виконують роботи
(надають послуги), не властив≥ основн≥й д≥¤льност≥
галуз≥ (п≥дгалуз≥)

ƒл¤ прац≥вник≥в п≥дприЇмств, виробництв, цех≥в, д≥льниць та ≥нших п≥дрозд≥л≥в, ¤к≥ виконують роботи (надають послуги), не властив≥ основн≥й д≥¤льност≥ галуз≥ (п≥дгалуз≥), умови оплати прац≥ встановлюютьс¤ в колективному договор≥ з дотриманн¤м гарант≥й, визначених угодами тих галузей (п≥дгалузей), до ¤ких ц≥ п≥дрозд≥ли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства.

—татт¤ 18. ќплата прац≥ прац≥вник≥в загальних (наскр≥зних)
профес≥й ≥ посад

–озм≥ри ставок (оклад≥в) прац≥вник≥в загальних (наскр≥зних) профес≥й ≥ посад встановлюютьс¤ на умовах, визначених колективним договором, з дотриманн¤м гарант≥й, встановлених законодавством ≥ генеральною, галузевою, рег≥ональною угодами.

—татт¤ 19. ќплата прац≥ за сум≥сництвом

ѕрац≥вники, ¤к≥ працюють за сум≥сництвом, одержують зароб≥тну плату за фактично виконану роботу.
”мови роботи за сум≥сництвом прац≥вник≥в державних п≥дприЇмств визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 20. ќплата прац≥ за контрактом

ќплата прац≥ за контрактом визначаЇтьс¤ за угодою стор≥н на п≥дстав≥ чинного законодавства, умов колективного договору ≥ пов''¤зана з виконанн¤м умов контракту.

– о з д ≥ л IV

ѕ–ј¬ј ѕ–ј÷≤¬Ќ» ј Ќј ќѕЋј“” ѕ–ј÷≤ “ј ѓ’ «ј’»—“

—татт¤ 21. ѕрава прац≥вника на оплату прац≥

ѕрац≥вник маЇ право на оплату своЇњ прац≥ в≥дпов≥дно до акт≥в законодавства ≥ колективного договору на п≥дстав≥ укладеного трудового договору.
–озм≥р зароб≥тноњ плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та м≥н≥мальний розм≥р зароб≥тноњ плати у раз≥ невиконанн¤ норм вироб≥тку, виготовленн¤ продукц≥њ, що ви¤вилас¤ браком, та з ≥нших, передбачених чинним законодавством причин, ¤к≥ мали м≥сце з вини прац≥вника.
«аборон¤Їтьс¤ будь-¤ке зниженн¤ розм≥р≥в оплати прац≥ залежно в≥д походженн¤, соц≥ального ≥ майнового стану, расовоњ та нац≥ональноњ належност≥, стат≥, мови, пол≥тичних погл¤д≥в, рел≥г≥йних переконань, членства у профес≥йн≥й сп≥лц≥ чи ≥ншому об''Їднанн≥ громад¤н, роду ≥ характеру зан¤ть, м≥сц¤ проживанн¤.

—татт¤ 22. √арант≥њ дотриманн¤ прав щодо оплати прац≥

—уб''Їкти орган≥зац≥њ оплати прац≥ не мають права в односторонньому пор¤дку приймати р≥шенн¤ з питань оплати прац≥, що пог≥ршують умови, встановлен≥ законодавством, угодами ≥ колективними договорами.

—татт¤ 23. ‘орми виплати зароб≥тноњ плати

«ароб≥тна плата прац≥вник≥в п≥дприЇмств на територ≥њ ”крањни виплачуЇтьс¤ у грошових знаках, що мають законний об≥г на територ≥њ ”крањни. ¬иплата зароб≥тноњ плати у форм≥ боргових зобов''¤зань ≥ розписок або у будь-¤к≥й ≥нш≥й форм≥ заборон¤Їтьс¤.
«ароб≥тна плата може виплачуватис¤ банк≥вськими чеками у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з Ќац≥ональним банком ”крањни.
 олективним договором, ¤к вин¤ток, може бути передбачено часткову виплату зароб≥тноњ плати натурою (за ц≥нами не вище соб≥вартост≥) у розм≥р≥, що не перевищуЇ 30 в≥дсотк≥в нарахованоњ за м≥с¤ць, у тих галуз¤х або за тими профес≥¤ми, де така виплата, екв≥валентна за варт≥стю оплат≥ прац≥ у грошовому вираз≥, Ї звичайною або бажаною дл¤ прац≥вник≥в, кр≥м товар≥в, перел≥к ¤ких встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( „астина трет¤ статт≥ 23 в редакц≥њ «акону N 96-IV ( 96-15 ) в≥д 11.07.2002; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3448-IV ( 3448-15 ) в≥д 21.02.2006 )

—татт¤ 24. —троки, пер≥одичн≥сть ≥ м≥сце виплати
зароб≥тноњ плати

«ароб≥тна плата виплачуЇтьс¤ прац≥вникам регул¤рно в робоч≥ дн≥ в строки, встановлен≥ у колективному договор≥, але не р≥дше двох раз≥в на м≥с¤ць через пром≥жок часу, що не перевищуЇ ш≥стнадц¤ти календарних дн≥в.
” раз≥, коли день виплати зароб≥тноњ плати зб≥гаЇтьс¤ з вих≥дним, св¤тковим або неробочим днем, зароб≥тна плата виплачуЇтьс¤ напередодн≥.
¬иплата зароб≥тноњ плати зд≥йснюЇтьс¤ за м≥сцем роботи. «аборон¤Їтьс¤ провадити виплату зароб≥тноњ плати у магазинах роздр≥бноњ торг≥вл≥, питних ≥ розважальних закладах, за вин¤тком тих випадк≥в, коли зароб≥тна плата виплачуЇтьс¤ працюючим у цих закладах особам.
«а особистою письмовою згодою прац≥вника виплата зароб≥тноњ плати може зд≥йснюватис¤ через установи банк≥в, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов''¤зковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.
—воЇчасн≥сть та обс¤ги виплати зароб≥тноњ плати прац≥вникам не можуть бути поставлен≥ в залежн≥сть в≥д зд≥йсненн¤ ≥нших платеж≥в та њх черговост≥. ( —таттю 24 доповнено частиною п''¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 2103-IV ( 2103-15 ) в≥д 21.10.2004 )

—татт¤ 25. «аборона обмежень прац≥вника в≥льно розпор¤джатис¤
своЇю зароб≥тною платою

«аборон¤Їтьс¤ будь-¤ким способом обмежувати прац≥вника в≥льно розпор¤джатис¤ своЇю зароб≥тною платою, кр≥м випадк≥в, передбачених законодавством.
«аборон¤ютьс¤ в≥драхуванн¤ ≥з зароб≥тноњ плати, метою ¤ких Ї пр¤ма чи непр¤ма сплата прац≥вником власнику або уповноваженому ним органу чи будь-¤кому посередников≥ за одержанн¤ або збереженн¤ роботи.

—татт¤ 26. ќбмеженн¤ розм≥ру в≥драхувань ≥з зароб≥тноњ плати

¬≥драхуванн¤ ≥з зароб≥тноњ плати можуть провадитис¤ т≥льки у випадках, передбачених законодавством.
ѕри кожн≥й виплат≥ зароб≥тноњ плати загальний розм≥р ус≥х в≥драхувань не може перевищувати двадц¤ти в≥дсотк≥в, а у випадках, передбачених законодавством, - п''¤тдес¤ти в≥дсотк≥в зароб≥тноњ плати, що належить до виплати прац≥вникам.
ќбмеженн¤, встановлен≥ частиною другою ц≥Їњ статт≥, не поширюютьс¤ на в≥драхуванн¤ ≥з зароб≥тноњ плати при в≥дбуванн≥ покаранн¤ у вигл¤д≥ виправних роб≥т ≥ при ст¤гненн≥ ал≥мент≥в на неповнол≥тн≥х д≥тей. ” цих випадках розм≥р в≥драхувань ≥з зароб≥тноњ плати не може перевищувати 70 в≥дсотк≥в. ( „астина трет¤ статт≥ 26 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2056-III ( 2056-14 ) в≥д 19.10.2000 )
Ќе допускаютьс¤ в≥драхуванн¤ з вих≥дноњ допомоги, компенсац≥йних та ≥нших виплат, на ¤к≥ зг≥дно з законодавством ст¤гненн¤ не звертаЇтьс¤.

—татт¤ 27. ѕор¤док обчисленн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати

ѕор¤док обчисленн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати прац≥вника у випадках, передбачених законодавством, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ƒл¤ обчисленн¤ пенс≥й середн¤ зароб≥тна плата визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤" ( 1788-12 ).
ƒержава забезпечуЇ щоквартальну п≥дготовку ≥ публ≥кац≥ю статистичних даних про середню зароб≥тну плату ≥ середню тривал≥сть робочого часу по галуз¤х, групах профес≥й ≥ посад, а також щор≥чну публ≥кац≥ю даних про варт≥сть робочоњ сили.

—татт¤ 28. «ахист прав прац≥вник≥в у раз≥ банкрутства
п≥дприЇмства

” раз≥ банкрутства п≥дприЇмства чи л≥кв≥дац≥њ його у судовому пор¤дку зобов''¤занн¤ перед прац≥вниками такого п≥дприЇмства щодо зароб≥тноњ плати, ¤ку вони повинн≥ одержати за працю (роботу, послуги), виконану у пер≥од, що передував банкрутству чи л≥кв≥дац≥њ п≥дприЇмства, виконуютьс¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро банкрутство" ( 2343-12 ).

—татт¤ 29. ѕов≥домленн¤ прац≥вник≥в про умови оплати прац≥

ѕри укладанн≥ прац≥вником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його в≥дома умови оплати прац≥, розм≥ри, пор¤док ≥ строки виплати зароб≥тноњ плати, п≥дстави, зг≥дно з ¤кими можуть провадитис¤ в≥драхуванн¤ у випадках, передбачених законодавством.
ѕро нов≥ або зм≥ну д≥ючих умов оплати прац≥ в б≥к пог≥ршенн¤ власник або уповноважений ним орган повинен пов≥домити прац≥вника не п≥зн≥ш ¤к за два м≥с¤ц≥ до њх запровадженн¤ або зм≥ни.

—татт¤ 30. ѕов≥домленн¤ прац≥вника про розм≥ри оплати прац≥

ѕри кожн≥й виплат≥ зароб≥тноњ плати власник або уповноважений ним орган повинен пов≥домити прац≥вника про так≥ дан≥, що належать до пер≥оду, за ¤кий провадитьс¤ оплата прац≥:
а) загальна сума зароб≥тноњ плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розм≥ри ≥ п≥дстави в≥драхувань ≥з зароб≥тноњ плати;
в) сума зароб≥тноњ плати, що належить до виплати.
¬ласник або уповноважений ним орган зобов''¤заний забезпечити достов≥рний обл≥к виконуваноњ прац≥вником роботи ≥ бухгалтерський обл≥к витрат на оплату прац≥ у встановленому пор¤дку.

—татт¤ 31. ¬≥домост≥ про оплату прац≥ прац≥вника

¬≥домост≥ про оплату прац≥ прац≥вника надаютьс¤ будь-¤ким органам чи особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу прац≥вника.

—татт¤ 32. ¬ир≥шенн¤ трудових спор≥в з питань оплати прац≥

“рудов≥ спори з питань оплати прац≥ розгл¤даютьс¤ ≥ вир≥шуютьс¤ зг≥дно з законодавством про трудов≥ спори.

—татт¤ 33. ≤ндексац≥¤ зароб≥тноњ плати
( —татт¤ 33 вводитьс¤ в д≥ю з 1 липн¤ 1996 року зг≥дно з
ѕостановою ¬– N 49/96-¬– в≥д 20.02.96 )

¬ пер≥од м≥ж перегл¤дом розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати ≥ндив≥дуальна зароб≥тна плата п≥дл¤гаЇ ≥ндексац≥њ зг≥дно з чинним законодавством.

—татт¤ 34.  омпенсац≥¤ прац≥вникам втрати частини зароб≥тноњ
плати у зв''¤зку з затримкою терм≥н≥в њњ виплати
( —татт¤ 34 вводитьс¤ в д≥ю з 1 с≥чн¤ 1997 року зг≥дно з
ѕостановою ¬– N 49/96-¬– в≥д 20.02.96 )

 омпенсац≥¤ прац≥вникам втрати частини зароб≥тноњ плати у зв''¤зку ≥з порушенн¤м строк≥в њњ виплати провадитьс¤ в≥дпов≥дно до ≥ндексу зростанн¤ ц≥н на споживч≥ товари ≥ тариф≥в на послуги у пор¤дку, встановленому чинним законодавством.

– о з д ≥ л V

«ј Ћё„Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 35.  онтроль за додержанн¤м законодавства про оплату
прац≥

 онтроль за додержанн¤м законодавства про оплату прац≥ на п≥дприЇмствах зд≥йснюють:
ћ≥н≥стерство прац≥ ”крањни та його органи;
ф≥нансов≥ органи;
органи ƒержавноњ податковоњ ≥нспекц≥њ;
профес≥йн≥ сп≥лки та ≥нш≥ органи (орган≥зац≥њ), що представл¤ють ≥нтереси найманих прац≥вник≥в.
¬ищий нагл¤д за додержанн¤м законодавства про оплату прац≥ зд≥йснюЇ √енеральний прокурор ”крањни та п≥дпор¤дкован≥ йому прокурори.
Ќе допускаЇтьс¤ приховуванн¤ в≥д зазначених орган≥в будь-¤коњ ≥нформац≥њ з питань оплати прац≥.

—татт¤ 36. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про
оплату прац≥

«а порушенн¤ законодавства про оплату прац≥ винн≥ особи прит¤гаютьс¤ до дисципл≥нарноњ, матер≥альноњ, адм≥н≥стративноњ та крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ зг≥дно з законодавством.


ѕрезидент ”крањни Ћ. ”„ћј

м.  ињв, 24 березн¤ 1995 року
N 108/95-¬–


ѕовернутисьСайт управляется системой uCoz