ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА
АТЕСТОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024,
тел./факс 253-0566, 256-1018,
Е-mail: pap.ovs@gmail.com

5 червня 2007 року № 138
На №___від ____________
Прем’єр-міністрові України
ЯНУКОВИЧУ В.Ф.


Про необхідність підвищення соціального захисту працівників
ОВС України


Шановний Вікторе Федоровичу!

Професійну спілку атестованих працівників органів внутрішніх справ України турбує низька соціальна захищеність працівників міліції.
Держава фактично зняла з себе обов’язки, якими гарантувала соціальний захист працівників міліції. Таким чином, створено небезпечний прецедент з боку держави відносно правоохоронців.
Так, Верховною Радою України прийнято Закон України ,,Про Державний бюджет України на 2007 рік”, який порушує конституційні права працівників міліції та пенсіонерів органів внутрішніх справ. Зокрема, у статті 36 указаного Закону обмежено гарантії, компенсації, пільги, на які згідно зі статтею 22 Закону України ,,Про міліцію” мають право працівники органів внутрішніх справ. Відповідно до прийнятого Закону таке право наступає тоді, коли доходи з урахуванням стану сім’ї не перевищують розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Обмеження права соціального захисту працівників міліції діє з 2000 року після прийняття Верховною Радою України відповідних законів України про державний бюджет.
Позбавлення працівників органів внутрішніх справ та членів їхніх сімей права на пільги щодо оплати житла, комунальних послуг, які вони мають (згідно із Законом України ,,Про міліцію”) протягом усього періоду перебування на службі, та права на безоплатний проїзд за відсутності матеріальної компенсації визнано Конституційним Судом України порушенням конституційного права на соціальний захист та суперечить положенням Конституції України (ч. 5 ст.17, ч. 3 ст. 22).
Порушення конституційних прав працівників міліції відбувається на фоні коли вони отримують найнижче грошове забезпечення серед силових структур, оскільки існує диспропорція в рівні грошового забезпечення. Крім того, існує диспропорція грошового забезпечення серед особового складу МВС України.
У результаті такої політики кваліфікований працівник міліції отримує грошове забезпечення менше ніж двірник у м. Києві.
В ОВС України утворилося досить серйозне соціальне напруження, яке вже призвело до негативних наслідків. За останні 5 років з органів внутрішніх справ звільнилося більше 71 тис. працівників міліції, або 43% від фактичної чисельності. Молодь не виявляє бажання працювати в органах внутрішніх справ, а кожен третій випускник учбових закладів системи МВС бажає після закінчення навчального закладу влаштуватися на роботу поза системою. Все це говорить про втрату мотивації до роботи, падіння престижу професії правоохоронця. Відбулося розбалансування кадрової функції, яка позначається на ефективності роботи органів внутрішніх справ.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 року № 594 ,,Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у 2007 році” дещо підвищує рівень соціальної захищеності працівників міліції. Однак зазначена постанова регулює питання преміювання тільки на 2007 рік. Поряд з цим існує необхідність комплексно вирішити основні проблеми системи.
У 2006 році на потреби МВС України державним бюджетом було виділено 44 % коштів. Нічого суттєво не змінилося у 2007 році. Держава не фінансує виконання функцій з попередження та боротьбі зі злочинністю, а вимагає їх виконання. Такий підхід створює конфлікт у відносинах між працівником міліції, як представником держави, з одного боку та суспільством з іншого.
Викладені проблеми призвели до негативних наслідків як для системи МВС, так і держави загалом.
Ураховуючи викладене, звертаємося до Вас з проханням вирішити наступні проблеми:
1. Збалансувати фінансову та ресурсну функції МВС України шляхом унесення змін до Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2007 рік”.
2. Виділити додаткові кошти для ліквідації диспропорції в грошовому забезпеченні серед осіб силових структур.
3. Реформувати грошове забезпечення працівників органів внутрішніх справ України, оскільки велика питома вага додаткових видів у структурі грошового забезпечення негативно впливає на соціальний захист.
4. Ініціювати внесення змін до Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2007 рік”, скасувавши статті 36, 37 цього Закону, які порушують конституційні права працівників міліції.
5. Ліквідувати диспропорцію в пенсійному забезпеченні пенсіонерів органів внутрішніх справ України, які звільнилися на пенсію в різні роки.
Надіємося на Ваше розуміння та підтримку.

З повагою
голова профспілки А.С. Онищук


ПовернутисьСайт управляется системой uCoz