«ј ќЌ ”   – ј ѓ Ќ »
ѕро м≥л≥ц≥ю
( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1991, N 4, ст. 20 )

( ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬–
N 583-XII ( 583-12 ) в≥д 25.12.90, ¬¬–, 1991, N 4, ст. 21 )

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 2484-XII ( 2484-12 ) в≥д 19.06.92, ¬¬–, 1992, N 36, ст.526
N 2932-XII ( 2932-12 ) в≥д 26.01.93, ¬¬–, 1993, N 11, ст. 83 )

( ѕро поширенн¤ д≥њ додатково див. ѕостанову ¬–
N 3135-XII ( 3135-12 ) в≥д 22.04.93, ¬¬–, 1993, N 22, ст.234 )

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 62/94-¬– в≥д 28.06.94, ¬¬–, 1994, N 26, ст.216
N 101/95-¬– в≥д 14.03.95, ¬¬–, 1995, N 15, ст.102
N 312-XIV ( 312-14 ) в≥д 11.12.98, ¬¬–, 1999, N 4, ст. 35 )

( ѕро поширенн¤ д≥њ додатково див. «акон
N 834-XIV ( 834-14 ) в≥д 06.07.99, ¬¬–, 1999, N 34, ст.298 )

(ќф≥ц≥йне тлумаченн¤ до «акону див. в –≥шенн¤х  онституц≥йного
—уду
N 5-рп/99 ( v005p710-99 ) в≥д 03.06.99
N 8-рп/99 ( v008p710-99 ) в≥д 06.07.99 )

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 1381-XIV ( 1381-14 ) в≥д 13.01.2000, ¬¬–, 2000, N 10, ст.79
N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000, ¬¬–, 2000, N 27, ст.213
N 2181-III ( 2181-14 ) в≥д 21.12.2000 - набираЇ чинност≥
з 1 кв≥тн¤ 2001 року, ¬¬–, 2001, N 10, ст.44
N 2537-III ( 2537-14 ) в≥д 21.06.2001, ¬¬–, 2001, N 40, ст.193
N 2922-III ( 2922-14 ) в≥д 10.01.2002, ¬¬–, 2002, N 17, ст.117
N 3033-III ( 3033-14 ) в≥д 07.02.2002, ¬¬–, 2002, N 26, ст.176
N 743-IV ( 743-15 ) в≥д 15.05.2003, ¬¬–, 2003, N 29, ст.233
N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003, ¬¬–, 2003, N 30, ст.247
N 1181-IV ( 1181-15 ) в≥д 18.09.2003, ¬¬–, 2004, N 10, ст. 95
N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004, ¬¬–, 2004, N 23, ст.323
N 1745-IV ( 1745-15 ) в≥д 03.06.2004, ¬¬–, 2004, N 36, ст.434
N 1961-IV ( 1961-15 ) в≥д 01.07.2004, ¬¬–, 2005, N 1, ст.1
N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004 )


( ” текст≥ «акону найменуванн¤ "”крањнська –—–" ≥
"–ада ћ≥н≥стр≥в" зам≥нено в≥дпов≥дно найменуванн¤ми
"”крањна" ≥ " аб≥нет ћ≥н≥стр≥в" зг≥дно ≥з «аконом
N 2484-12 в≥д 19.06.92 )

( ” текст≥ «акону слова "–еспубл≥ц≥  рим" та " риму" зам≥нено
словами "јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим" зг≥дно ≥з «аконом
N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю «акону зупинено
на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д
23.12.2004)
–озд≥л I «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя
—татт¤ 1. ћ≥л≥ц≥¤ в ”крањн≥
ћ≥л≥ц≥¤ в ”крањн≥ Ч державний озброЇний орган виконавчоњ влади, ¤кий захищаЇ житт¤, здоровТ¤, права ≥ свободи громад¤н, власн≥сть, природне середовище, ≥нтереси сусп≥льства ≥ держави в≥д протиправних пос¤гань.
—татт¤ 2. ќсновн≥ завданн¤ м≥л≥ц≥њ
ќсновними завданн¤ми м≥л≥ц≥њ Ї:
забезпеченн¤ особистоњ безпеки громад¤н, захист њх прав ≥ свобод, законних ≥нтерес≥в;
запоб≥ганн¤ правопорушенн¤м та њх припиненн¤;
охорона ≥ забезпеченн¤ громадського пор¤дку;
ви¤вленн¤ ≥ розкритт¤ злочин≥в, розшук ос≥б, ¤к≥ њх вчинили;
забезпеченн¤ безпеки дорожнього руху;
захист власност≥ в≥д злочинних пос¤гань;
виконанн¤ крим≥нальних покарань ≥ адм≥н≥стративних ст¤гнень;
участь у поданн≥ соц≥альноњ та правовоњ допомоги громад¤нам, спри¤нн¤ у межах своЇњ компетенц≥њ державним органам, п≥дприЇмствам, установам ≥ орган≥зац≥¤м у виконанн≥ покладених на них законом обовТ¤зк≥в.
—татт¤ 3. ѕринципи д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ
ƒ≥¤льн≥сть м≥л≥ц≥њ будуЇтьс¤ на принципах законност≥, гуман≥зму, поваги до особи, соц≥альноњ справедливост≥, взаЇмод≥њ з трудовими колективами, громадськими орган≥зац≥¤ми й населенн¤м.
ƒ≥¤льн≥сть м≥л≥ц≥њ Ї гласною. ¬она ≥нформуЇ органи влади ≥ управл≥нн¤, трудов≥ колективи, громадськ≥ орган≥зац≥њ, населенн¤ ≥ засоби масовоњ ≥нформац≥њ про свою д≥¤льн≥сть, стан громадського пор¤дку та заходи щодо його зм≥цненн¤. «а погодженн¤м з м≥л≥ц≥Їю засоби масовоњ ≥нформац≥њ можуть акредитувати своњх журнал≥ст≥в при њњ органах. Ќе п≥дл¤гають розголошенню в≥домост≥, що становл¤ть державну або службову таЇмницю.
” п≥дрозд≥лах м≥л≥ц≥њ не допускаЇтьс¤ д≥¤льн≥сть пол≥тичних парт≥й, рух≥в та ≥нших громадських обТЇднань, що мають пол≥тичну мету. ѕри виконанн≥ службових обовТ¤зк≥в прац≥вники м≥л≥ц≥њ незалежн≥ в≥д впливу будь-¤ких пол≥тичних, громадських обТЇднань. („астина трет¤ статт≥ 3 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д 19.06.92)
—татт¤ 4. ѕравова основа д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ
ѕравовою основою д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ Ї:  онституц≥¤ ”крањни, цей «акон, ≥нш≥ законодавч≥ акти ”крањни, постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни, укази ѕрезидента ”крањни, постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, нормативн≥ акти ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, «агальна декларац≥¤ прав людини, м≥жнародн≥ правов≥ норми, ратиф≥кован≥ у встановленому пор¤дку.
(—татт¤ 4 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д 19.06.92)
—татт¤ 5. ƒ≥¤льн≥сть м≥л≥ц≥њ та права громад¤н
ћ≥л≥ц≥¤ виконуЇ своњ завданн¤ неупереджено, у точн≥й в≥дпов≥дност≥ з законом. Ќ≥¤к≥ вин¤тков≥ обставини або вказ≥вки службових ос≥б не можуть бути п≥дставою дл¤ будь-¤ких незаконних д≥й або безд≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ. ƒл¤ забезпеченн¤ громадського пор¤дку прац≥вники м≥л≥ц≥њ зобовТ¤зан≥ вживати заход≥в незалежно в≥д свого п≥дпор¤дкуванн¤.
ћ≥л≥ц≥¤ поважаЇ г≥дн≥сть особи ≥ ви¤вл¤Ї до нењ гуманне ставленн¤, захищаЇ права людини незалежно в≥д њњ соц≥ального походженн¤, майнового та ≥ншого стану, расовоњ та нац≥ональноњ належност≥, громад¤нства, в≥ку, мови та осв≥ти, ставленн¤ до рел≥г≥њ, стат≥, пол≥тичних та ≥нших переконань. ѕри звертанн≥ до громад¤нина прац≥вник м≥л≥ц≥њ зобовТ¤заний назвати своЇ пр≥звище, званн¤ та предТ¤вити на його вимогу службове посв≥дченн¤. ” взаЇмов≥дносинах з громад¤нами прац≥вник м≥л≥ц≥њ повинен ви¤вл¤ти високу культуру ≥ такт.
ћ≥л≥ц≥¤ не розголошуЇ в≥домостей, що стосуютьс¤ особистого житт¤ людини, принижують њњ честь ≥ г≥дн≥сть, ¤кщо виконанн¤ обовТ¤зк≥в не вимагаЇ ≥ншого.
ћ≥л≥ц≥¤ тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежуЇ права ≥ свободи громад¤н, ¤кщо без цього не можуть бути виконан≥ покладен≥ на нењ обовТ¤зки, й зобовТ¤зана дати њм по¤сненн¤ з цього приводу.
ћ≥л≥ц≥¤ забезпечуЇ право на юридичний захист та ≥нш≥ права затриманих ≥ вз¤тих п≥д варту ос≥б, не п≥зн≥ш ¤к через 24 години пов≥домл¤Ї про њх м≥сцеперебуванн¤ близьким родичам, адм≥н≥страц≥њ за м≥сцем роботи чи навчанн¤ ≥ в раз≥ необх≥дност≥ вживаЇ заход≥в до негайного поданн¤ њм медичноњ та ≥ншоњ допомоги.
—татт¤ 6. —при¤нн¤ державних орган≥в, громадських обТЇднань, трудових колектив≥в ≥ громад¤н у виконанн≥ завдань м≥л≥ц≥њ
ƒержавн≥ органи, громадськ≥ обТЇднанн¤, службов≥ особи, трудов≥ колективи, громад¤ни зобовТ¤зан≥ спри¤ти м≥л≥ц≥њ в охорон≥ громадського пор¤дку ≥ боротьб≥ ≥з злочинн≥стю.
ћ≥л≥ц≥¤ маЇ право дл¤ виконанн¤ покладених на нењ завдань залучати громад¤н за њх згодою до сп≥вроб≥тництва у пор¤дку, встановленому законами, що регулюють проф≥лактичну та оперативно-розшукову д≥¤льн≥сть. ѕримусове залученн¤ громад¤н до сп≥вроб≥тництва з м≥л≥ц≥Їю заборон¤Їтьс¤.
—татт¤ 7. ќрган≥зац≥¤ м≥л≥ц≥њ та њњ п≥дпор¤дкован≥сть
ћ≥л≥ц≥¤ Ї Їдиною системою орган≥в, ¤ка входить до структури ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, виконуЇ адм≥н≥стративну, проф≥лактичну, оперативно-розшукову, крим≥нально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на догов≥рних засадах) функц≥њ. ¬она складаЇтьс¤ з п≥дрозд≥л≥в:
крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ;
м≥л≥ц≥њ громадськоњ безпеки;
м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ; („астину першу статт≥ 7 доповено абзацом четвертим зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV в≥д 04.03.2004 Ч д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 2285-IV в≥д 23.12.2004)
транспортноњ м≥л≥ц≥њ;
державноњ автомоб≥льноњ ≥нспекц≥њ;
м≥л≥ц≥њ охорони;
судовоњ м≥л≥ц≥њ; („астину першу статт≥ 7 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 762-IV в≥д 15.05.2003 Ч щодо набутт¤ чинност≥ див. Уѕрик≥нцев≥ положенн¤Ф «акону)
спец≥альноњ м≥л≥ц≥њ.
ƒл¤ забезпеченн¤ громадського пор¤дку на обТЇктах ≥ територ≥¤х, ¤к≥ мають особливе народногосподарське значенн¤ або постраждали в≥д стих≥йного лиха, еколог≥чного забрудненн¤, катастрофи, ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни з дозволу  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни можуть створюватись спец≥альн≥ п≥дрозд≥ли м≥л≥ц≥њ.
(„астину третю статт≥ 7 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1577-IV в≥д 04.03.2004 Ч д≥ю зм≥н зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 2285-IV в≥д 23.12.2004) Ќа територ≥њ ”крањни заборон¤Їтьс¤ створенн¤ в≥йськових або ≥нших збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством ”крањни. („астина трет¤ статт≥ 7 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д 19.06.92)
(„астину четверту статт≥ 7 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1577-IV в≥д 04.03.2004 Ч д≥ю зм≥н зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 2285-IV в≥д 23.12.2004) ќрган≥зац≥йна структура ≥ штатна чисельн≥сть м≥л≥ц≥њ визначаютьс¤ в пор¤дку, встановлюваному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
ѕрава ≥ обовТ¤зки, орган≥зац≥¤ роботи та структура п≥дрозд≥л≥в м≥л≥ц≥њ визначаютьс¤ положенн¤ми, ¤к≥ затверджуютьс¤ ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни в≥дпов≥дно до цього «акону.
” своњй д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥¤ п≥дпор¤дковуЇтьс¤ ћ≥н≥стерству внутр≥шн≥х справ ”крањни. („астина шоста статт≥ 7 в редакц≥њ «акону N 62/94-¬– в≥д 28.06.94)
ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”крањни зд≥йснюЇ кер≥вництво вс≥Їю м≥л≥ц≥Їю ”крањни. („астина сьома статт≥ 7 в редакц≥њ «акону N 62/94-¬– в≥д 28.06.94)
¬ јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим м≥л≥ц≥Їю керуЇ заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни Ч начальник √оловного управл≥нн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим; в област¤х, м≥стах, районах м≥л≥ц≥Їю, кр≥м транспортноњ, керують в≥дпов≥дно начальники головних управл≥нь, управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в област≥, м≥ст≥, начальники м≥ських ≥ районних в≥дд≥л≥в (управл≥нь) головних управл≥нь, управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в област≥, м≥ст≥. („астина восьма статт≥ 7 в редакц≥њ «акону N 62/94-¬– в≥д 28.06.94)
 ер≥вництво транспортною м≥л≥ц≥Їю зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, що
визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни. (—таттю 7 доповнено частиною девТ¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 62/94-¬– в≥д 28.06.94)
«аступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни Ч начальник √оловного управл≥нн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим призначаЇтьс¤ на посаду ≥ зв≥льн¤Їтьс¤ з посади  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни. (—таттю 7 доповнено частиною дес¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 62/94-¬– в≥д 28.06.94)
Ќачальники головних управл≥нь, управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в област¤х, м≥стах  иЇв≥, —евастопол≥ та на транспорт≥ та њх заступники призначаютьс¤ на посаду ≥ зв≥льн¤ютьс¤ з посади ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни. (—таттю 7 доповнено частиною одинадц¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 62/94-¬– в≥д 28.06.94, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV в≥д 04.03.2004 Ч д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 2285-IV в≥д 23.12.2004)
Ќачальники м≥ських, районних, л≥н≥йних в≥дд≥л≥в (управл≥нь), головних управл≥нь, управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в област≥, м≥ст≥ та на транспорт≥ призначаютьс¤ на посаду ≥ зв≥льн¤ютьс¤ з посади ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни за поданн¤м в≥дпов≥дно заступника ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни Ч начальника √оловного управл≥нн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, начальник≥в головних управл≥нь, управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в област¤х, м≥стах  иЇв≥, —евастопол≥ та на транспорт≥. (—таттю 7 доповнено частиною дванадц¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 62/94-¬– в≥д 28.06.94)
«аступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни Ч начальник √оловного управл≥нн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, начальники головних управл≥нь, управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в област¤х, м≥стах та начальники њх м≥ських ≥ районних в≥дд≥л≥в (управл≥нь) один раз на р≥к зв≥тують перед в≥дпов≥дними –адами про стан боротьби ≥з злочинн≥стю та охорони громадського пор¤дку. (—таттю 7 доповнено частиною тринадц¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 62/94-¬– в≥д 28.06.94)
—татт¤ 7-1. ћ≥сцева м≥л≥ц≥¤
ћ≥сцева м≥л≥ц≥¤ утворюЇтьс¤ за р≥шенн¤м орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ на п≥дстав≥ поданн¤ м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й та виконавчих орган≥в рад, погодженого з ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни.
«авданн¤м м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ Ї забезпеченн¤ захисту житт¤, здоровТ¤, прав, свобод ≥ законних ≥нтерес≥в громад¤н та охорони громадського пор¤дку на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ.
ƒо складу м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ вход¤ть п≥дрозд≥ли дорожньо-патрульноњ служби, патрульно-постовоњ служби, служби д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ, а також приймальники-розпод≥льники дл¤ неповнол≥тн≥х, приймальники-розпод≥льники дл¤ ос≥б, затриманих за брод¤жництво, спец≥альн≥ приймальники дл¤ ос≥б, п≥дданих адм≥н≥стративному арешту. ” склад≥ м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ можуть утворюватис¤ й ≥нш≥ п≥дрозд≥ли.
ћ≥сцеву м≥л≥ц≥ю очолюЇ кер≥вник, ¤кий Ї заступником начальника в≥дпов≥дного управл≥нн¤ (в≥дд≥лу) внутр≥шн≥х справ з громадськоњ безпеки.  ер≥вник м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ у встановлен≥ в≥дпов≥дною радою строки зв≥туЇ перед нею про стан охорони громадського пор¤дку та громадськоњ безпеки на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ.
ѕризначенн¤ ≥ зв≥льненн¤ з посад кер≥вника м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ, начальник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в ≥ д≥льничних ≥нспектор≥в проводитьс¤ начальниками головних управл≥нь, управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ за погодженн¤м з в≥дпов≥дною радою.
„исельн≥сть м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ визначаЇтьс¤ органом м≥сцевого самовр¤дуванн¤ виход¤чи з норматив≥в, затверджених ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни.
ћ≥сцева м≥л≥ц≥¤ утримуЇтьс¤ за рахунок кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в.
(«акон доповнено статтею 7-1 зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV в≥д 04.03.2004 Ч д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 2285-IV в≥д 23.12.2004)
—татт¤ 8. ¬заЇмов≥дносини у сфер≥ д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ м≥ж ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥ в≥дпов≥дними органами ≥нших держав та м≥жнародними орган≥зац≥¤ми пол≥ц≥њ
¬заЇмов≥дносини у сфер≥ д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ м≥ж ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥ в≥дпов≥дними органами ≥нших держав та м≥жнародними орган≥зац≥¤ми пол≥ц≥њ будуютьс¤ на п≥дстав≥ м≥ждержавних чи м≥жур¤дових угод, а також угод м≥ж ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни та цими органами ≥ орган≥зац≥¤ми.
(—татт¤ 8 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д 19.06.92)
—татт¤ 9. «алученн¤ до виконанн¤ завдань м≥л≥ц≥њ ≥нших прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ
ƒо виконанн¤ завдань по охорон≥ громадського пор¤дку, громадськоњ безпеки ≥ боротьб≥ ≥з злочинн≥стю в пор¤дку, встановленому чинним законодавством, можуть залучатись ≥нш≥ прац≥вники орган≥в внутр≥шн≥х справ, в≥йськовослужбовц≥ внутр≥шн≥х в≥йськ, особи р¤дового ≥ начальницького складу крим≥нально-виконавчоњ системи. Ќа них (ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу крим≥нально-виконавчоњ системи, а також курсант≥в, слухач≥в, адТюнкт≥в, ≥нших атестованих прац≥вник≥в, в тому числ≥ й викладацького складу навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, ƒержавного департаменту ”крањни з питань виконанн¤ покарань), поширюютьс¤ права ≥ обовТ
ѕовернутись


Сайт управляется системой uCoz