ѕ–ќ‘≈—≤…Ќј —ѕ≤Ћ ј
ј“≈—“ќ¬јЌ»’ ѕ–ј÷≤¬Ќ» ≤¬ ќ–√јЌ≤¬ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

¬ул. Ѕогомольц¤,10, м.  ињв, 01024,
“ел./факс 253-0566, 256-1018
У11Ф с≥чн¤ 2007 року є 25

ћ≥н≥стров≥ внутр≥шн≥х справ ”крањни
÷ушку ¬.ѕ.


ѕро роботу кредитних сп≥лок ѕрофсп≥лки
атестованих прац≥вник≥в ќ¬— ”крањни та
перспективи соц≥ального захисту особового
складу ћ¬— ”крањни виход¤чи з њх д≥¤льност≥Ўановний ¬асилю ѕетровичу!

¬и за¤вили про необх≥дн≥сть зм≥нити систему ћ¬— ”крањни, та привести њњ до сучасних стандарт≥в функц≥онуванн¤ пол≥цейських формувань високорозвинених крањн св≥ту. ќдним ≥з важливих елемент≥в цих зм≥н Ї забезпеченн¤ соц≥ального захисту прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ. –озум≥ючи, що держава не спроможна на даному етап≥ забезпечити високий р≥вень соц≥альноњ захищеност≥ прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ, профес≥йна сп≥лка атестованих прац≥вник≥в ќ¬— ”крањни маЇ в≥дпов≥дну програму, ¤ка допоможе вир≥шити частину њх соц≥альних питань.
“ак, сьогодн≥ в систем≥ ћ¬— ”крањни вже д≥Ї дв≥ кредитн≥ сп≥лки, ¤к≥ створен≥ з ≥н≥ц≥ативи та на баз≥ профсп≥лки атестованих прац≥вник≥в Ц в м≥стах  иЇв≥ та –≥вному. Ќа¤вний досв≥д св≥дчить про перспективн≥сть розвитку кредитноњ кооперац≥њ в систем≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ завд¤ки простот≥ процедур та прозорост≥ д≥¤льност≥.  ошти на депозитн≥ рахунки вкладають переважно прац≥вники з числа ос≥б старшого начальницького складу, а отримують кредити вс≥ без вин¤тку категор≥њ прац≥вник≥в: дл¤ придбанн¤ побутовоњ техн≥ки, оплати за навчанн¤, оздоровленн¤, реконструкц≥ю житла тощо. ƒл¤ прикладу: кредитн≥ сп≥лки столичноњ та р≥вненськоњ м≥л≥цейськоњ профсп≥лки прот¤гом 11 м≥с¤ц≥в 2006 року видали кредит≥в на загальну суму 3,5 млн. грн. 85-90 в≥дсотк≥в кредит≥в - це споживче кредитуванн¤. Ќеобх≥дно зазначити, що обс¤ги кредитуванн¤ щор≥чно зростають на 50-60 в≥дсотк≥в, що св≥дчить про великий попит серед прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ. ÷е важливий напр¤м соц≥ального захисту особового складу, ¤кий сл≥д розвивати. —аме його може реал≥зувати профес≥йна сп≥лка атестованих прац≥вник≥в ќ¬— ”крањни в систем≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ. як св≥дчить досв≥д крањн з розвиненою системою кредитноњ кооперац≥њ, послуги, що надаютьс¤ кредитними сп≥лками, - основа дл¤ п≥двищенн¤ р≥вн¤ житт¤ громад¤н.
ƒов≥дково: в ”крањн≥ на сьогодн≥ д≥Ї б≥льше семисот кредитних сп≥лок, а њх залучен≥ кошти перевищили понад м≥ль¤рд гривень.
 редитна сп≥лка Ї неприбутковою ф≥нансовою установою, заснованою ф≥зичними особами на кооперативних засадах дл¤ задоволенн¤ потреб њњ член≥в у наданн≥ ф≥нансових послуг за рахунок сп≥льних грошових кошт≥в.
ќсновним законодавчим актом, що регулюЇ д≥¤льн≥сть кредитних сп≥лок, Ї «акон ”крањни Дѕро кредитн≥ сп≥лкиФ в≥д 20.02.2001р.
¬ ”крањн≥ кредитн≥ сп≥лки обТЇднан≥ в асоц≥ац≥њ за територ≥альною чи в≥домчою ознакою. Ќа баз≥ асоц≥ац≥њ кредитних сп≥лок може створюватис¤ обТЇднана кредитна сп≥лка (ќ —). ”часниками ќ — на в≥дм≥ну в≥д кредитноњ сп≥лки Ї юридичн≥ особи Ц кредитн≥ сп≥лки.
Ќарешт≥, вищою формою корпоративного руху Ї створенн¤ на баз≥ ќ — кооперативного банку, перел≥к ф≥нансових послуг ¤кого фактично прир≥внюЇтьс¤ до банк≥вських установ.  ласичним прикладом перетворенн¤ ќ — в кооперативний банк Ї Д–айффайзенбанкФ.
¬иход¤чи з викладеного, пропоную орган≥зувати в √”ћ¬—, ”ћ¬— областей, ¤к п≥лотний проект соц≥ального захисту особового складу, роботу кредитних м≥л≥цейських сп≥лок, утворити на њх основ≥ обТЇднану кредитну сп≥лку. ÷ей проект Ї ефективним та надзвичайно важливим, допоможе зн¤ти ц≥лий р¤д соц≥альних проблем прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ, в т.ч. забезпечити споживче кредитуванн¤ житла. «а його реал≥зац≥ю може вз¤тис¤ м≥л≥цейська профсп≥лка при п≥дтримц≥ кер≥вництвом ћ¬— ”крањни.
 р≥м того, профес≥йна сп≥лка атестованих прац≥вник≥в ќ¬— ”крањни може вз¤ти на себе вир≥шенн¤ окремих системних проблем, що спри¤тиме п≥двищенню р≥вн¤ правового та соц≥ального захисту прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ, а також вир≥шуватиме проблеми њх соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ п≥сл¤ виходу на пенс≥ю.


« повагою
голова профсп≥лки ј.—. ќнищук


ѕовернутисьСайт управляется системой uCoz